اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای


اخلاق حرفه ای حسابداری

لزوم رعایت اخلاق در کار و حرفه

اخلاق حرفه‌ای مجموعه‌ای از کنش‌ها و واکنش‌های اخلاقیِ پذیرفته‌شده و قابل قبولی است که از سوی سازمان‌ها یا مجامع و انجمن‌های حرفه‌ای مقرر می‌شود تا مطلوب‌ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود و یا ذی‌نفعانِ دیگر در اجرای وظایف و مسئولیت‌های حرفه‌ای فراهم آورد. امروزه اخلاق؛ و رفتار حرفه‌ای مبتنی بر آن، از چنان اهمیتی برخوردار شده که حتی شرکت‌های بزرگ تجاری ـ صنعتی نیز در قبال مسئولیت‌های اجتماعی، خود را پایبند نوعی اخلاق حرفه‌ای می‌دانند و آن را در قالب آیین رفتار حرفه‌ای یا منشور اخلاقی سازمان، به‌عنوان راهنمای عمل مدیران و کارکنان خود از یک سو و مهم‌ترین استراتژی‌های سازمان در روابط خود با مشتریان از سوی دیگر مطرح و منتشر می‌کنند. افزون بر‌ این، ضوابط رفتاری و اخلاقی به‌عنوان بخشی از حقوق ذینفعان در معرض دید و توجه آنان قرار می‌گیرد. کسب و تجارتی ماندگار و بالنده است که با مشتریان صادق بوده و ارتباطی مؤثر با آنها برقرار سازد. رمز بقا و دوام هر کسب و کاری رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در آن است. در چند دهه‌ی اخیر سرمایه‌گذاری مبتنی بر اصول اخلاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در عرصه‌ی کسب و کار مطرح شده است. ریشه‌های ‌این گرایش در جامعه و هم‌چنین در میان سرمایه‌گذاران بسیار متفاوت است.
مقاله‌ی حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی در صدد تبیین اهمیت رعایت اصول اخلاقی در کسب و کار، بیان مهم‌ترین اثرات بکارگیری این اصول در رونق کسب و کار و تبیین اهم چالش‌های پیش رو در این زمینه است، همچنین به آسیب‌شناسی عدم رعایت‌ اصول اخلاقی مربوط به کسب و کار حرفه‌ای پرداخته است. مهم‌ترین اصول اخلاق حرفه‌ای عبارتند از: درستکاری و بی‌طرفی؛ تعهد اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای حرفه‌ای، رازداری؛ صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای. و در چهار سطح جامعه، گروه‌های ذی نفع، رفتار افراد در درون سازمان با یکدیگر؛ و با دیگر افراد خارج سازمان قابل طرح است. مسائل اخلاقی می‌تواند در بخش‌های مختلف حرفه‌ای مانند امور مالی، مدیریت منابع انسانی؛ بازاریابی و اقدامات پیشبرد فروش؛ عملیات تولید، مالکیت معنوی، مدیریت دانش و مهارت؛ و تجارت بین‌الملل مطرح گردد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22285253.1389.2.6.7.9

عنوان مقاله [English]

The Need for Observing Ethics in Business and Professions

چکیده [English]

The professional اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای ethics is a set of accepted and sensible actions and reactions that are established by professional organizations so as to utilize social relations among members and employees, implementing professional duties and responsibilities. Nowadays, ethics and the professional conduct based on it is so important that even large business-industry companies adhere to professional ethics and its celebration in the form of professional conduct or the Code of Ethics, as a guide for managers and employees in their relations on the one hand, and the important strategy of organization issue in relationship with customers on the other. Trades and businesses are viable and thriving only with their customers – and this can be obtained by honesty and effective communication. The survival and success of any business follows professional ethics in the business. In recent decades the investments based on ethical principles has become one of the most important topics in the field of business. The roots of this tendency in society and also among the investors are very different. Using analysis-descriptive method, this paper seeks to explain the importance of ethics in business, the effects of applying the principles of the thriving and increasing business and the challenges ahead in this field. Also in this paper, the addition to explaining the principles of ethics to business professionals, we will discuss the pathology of non-compliance with these principles. The principals of professional ethics are fairness, commitment, keeping secrets, competence and professional care. Professional ethics can be examined from four aspects: society, interest groups, behavior of individuals within the organization, together with the other people outside the organization. Ethical issues should be considered in different parts of the business such as finance, human resources management, marketing and sales promotion activities, manufacturing operations, intellectual property, knowledge and skills management, and international trade.

معرفی رشته MBA بازار سرمایه

MBA در بازار سرمایه یک دوره تحصیلات تکمیلی 2 ساله است که با هدف آموزش دانشجویان برای بررسی عملکرد بازار سهام و همچنین آموزش جنبه های مهم مدیریت و مدیریت مالی در کنار سایر موضوعات مرتبط می باشد.

در این دوره دانشجویان باید در مورد افزایش منابع مالی با کمک بورس، سرمایه گذاری های طولانی مدت و سایر اوراق قرضه مطالعه کنند.

این بهترین دوره برای یک فارغ التحصیل برای درک عملکرد بورس اوراق بهادار، نحوه خرید و فروش سهام در بازار سهام، و نحوه کسب سود از معاملات بازار سهام است.

برنامه درسی MBA بازار سرمایه شامل موضوعات مختلفی از جمله ریاضیات مالی، آمار، بازار سرمایه و اقتصاد خرد و غیره است.

سرفصل‌های دوره MBA با گرایش بازار سرمایه در ایران

لیست زیر شرح دروس و سرفصل های رشته MBA گرایش بازارهای سرمایه در ایران را نشان می دهد:

تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورتهای مالی

سازوکارهای گزارشگری مالی

آشنایی با گزارش های مالی سالانه و یادداشت های همراه

آشنایی و طبقه بندی انواع درآمدها و هزینه ها

تکنیک های محاسبه بهای تمام شده

تکنیک های هزینه یابی و تخصیص هزینه ها

  • مبانی ابزارها، بازارها و نهادهای مالی

مفاهیم بازارهای مالی

ویژگی های سهام عادی و ممتاز و مفاهیم مربوطه

ویژگی های اوراق بهادار با درآمد ثابت و مفاهیم مربوطه

ویژگی های سایر اوراق بهادار و مفاهیم مربوطه

شاخص های بازار اوراق بهادار

کارایی بازار و بازار سرمایه کارا

آشنایی با نهادهای مالی، نقش و کارکرد آنها

  • قوانین و مقررات پایه در بازار سرمایه

معانی حقوق و اوصاف قواعد حقوقی

دانش حقوق، شاخه ها و منابع آن

شعبه های حقوق عمومی

شعبه های حقوق خصوصی

قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی

فصول منتخب از قانون تجارت و بخش هایی از اصالحیه قانون مذکور

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

مفاهیم و تکنیک های آمار توصیفی

مفاهیم و تکنیک های آمار استنباطی

مفاهیم احتمال کاربردی در بازارهای مالی

روش های مقدماتی کمّی سازی ریسک و بازده

تحلیل خروجی های رایانه ای)منتخبی از مباحث فوق(

آشنایی با نگرش سیستمی و نظریه آن

مفاهیم سیستم، تعاریف اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای و نحوه حل مسائل با رویکرد سیستمی

تبیین انواع سطوح

معرفی نظریه و مدل های پویایی سیستم

معماری کلان نظام اجتماعی از منظر سیستمی

کاربرد تئوری ها و مفاهیم سیستم ها در اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای مدیریت سازمان

کاربرد مدل های پویایی سیستمی در بازار سرمایه

معرفی مراحل اجرایی مدیریت

مفاهیم نظریه سازمان های از منظر پیچیدگی، سطوح سازمانی و ارتباطات

مفاهیم انواع و اهداف سازمان ها و نظریه های سازمانی

مفاهیم نظریه های مدیریتی با نگرش کلاسیک، رفتاری، ساختاری و اقتضایی

مفاهیم نظریه های نوین مدیریت با رویکرد پویا

ارزیابی تأثیر ساختار بر فرآیندها، گردش اطلاعات و کنترل سازمان

تشری انواع شخصیت های حقوقی و مسائل نمایندگی مرتبط با تضاد منافع آنان تئوری های سازمان و مدیریت

مفاهیم اقتصاد بنگاه از منظر تعادل، کشش و منحنی های مربوطه

ویژگی های رفتار بنگاه در بازار رقابت کامل، انحصار کامل و رقابت انحصاری

ویژگی های رفتار تولید کننده، بازار نهادهای تولید و هزینه های تولید

محاسبات ملی و شاخص قیمت ها، منحنی فیلیپس و نظریه های تورم

مالیه دولت، سیاست های مالی، کسری بودجه و پیامدهای آن، نرخ ارز و تراز پرداختها

عرضه و تقاضای پول، ابزارها و سیاست های پولی

تغییرات و نوسانات بازارهای پولی و مالی و نقش آن بر شرکت ها

ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی

بازار سهام و ماهیت بازار سرمایه مطلوب از منظر اسلام

بازار پول و ماهیت بازار پول مطلوب از منظر اسلام

بازار بیمه و ماهیت بازار بیمه مطلوب از منظر اسلام

مشخصه ها، ماهیت و کارکرد ابزارهای مالی اسلامی

چارچوب و مفاهیم اوراق مشتقه مورد تأیید از دیدگاه فقه اسلامی

سازوکارهای گزارشگری مالی

استانداردهای گزارشگری مالی

تکنی های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها

تجزیه و تحلیل صورت های مالی تلفیقی

تجزیه و تحلیل و پیش بینی سود و زیان شرکت ها

تحلیل راهبری شرکتی مطلوب در بازار سرمایه

تعاریف و مفاهیم اخلاق حرفهای

الگوهای اخلاق حرفه ای

بیانیه اصول اخلاق حرفهای در سازمان

مروری بر کدهای اخلاق حرفه در چند کشور منتخب

فصول منتخبی از قانون تجارت، قانون تجارت الکترونی و قانون چک

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه های اجرایی

دستور العمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در بورس و فرابورس و کلا در بورس کالا

دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار و انتشار اوراق اجاره

ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت های دولتی در بورس

دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاوره پذیرش

آشنایی با گرایش بازار سرمایه در MBA

داوطلبانی که مایل به تحصیل در این دوره هستند باید دارای مدرک لیسانس در رشته مربوطه از یک کالج یا دانشگاه معتبر با حداقل نمره کل 50 درصد باشند. مهارت های ارتباطی خوب و شخصیت جذاب از ویژگی های کلیدی دوره است.

دوره MBA در بازار سرمایه برای آن دسته از دانشجویانی که علاقه مشخصی به مدیریت سهام و امور مالی دارند مناسب است.

دانشجویانی که MBA را در بازار سرمایه دنبال می کنند باید دانش قبلی در مورد موضوعات و حساب های بازرگانی داشته باشند. دانش آموزان همچنین باید علاقه زیادی به مهارت های تحلیلی، ریاضی و ارتباطی داشته باشند.

در این دوره، دانشجویان باید در مورد افزایش منابع مالی با کمک بورس، سرمایه گذاری های طولانی مدت و سایر اوراق قرضه مطالعه کنند. حوزه های موجود در مجموعه فعالیت های بازار سرمایه در این دوره پوشش داده شده است.

دوره MBA در بازار سرمایه دانشجو را برای آنالیز عملکرد بازار سهام آموزش می دهد و همچنین جنبه های مهم مدیریت پورتفولیو و مدیریت مالی را در کنار سایر موضوعات آموزش می دهد.

پس از گذراندن این دوره MBA در بازار سرمایه، دانشجو می تواند حرفه خود را برای آینده شغلی در سرمایه گذاری و مدیریت سهام بسازد.

برای درک عملکرد بورس ها، نحوه خرید و فروش سهام در بازار سهام و نحوه بهره مندی از معاملات بورس، این بهترین دوره برای یک دانشجوی کارشناسی ارشد است.

یک فارغ التحصیل MBA در بازار سرمایه می تواند به راحتی دارایی های سهام شرکت خود را اداره کند. آنها همچنین می توانند با ارائه مشاوره خوب در مورد روش افزایش دارایی های مالی سازمان خود با استفاده از بورس اوراق بهادار به سازمان خود کمک کنند.

چرا رشته MBA گرایش بازار سرمایه را مطالعه کنید؟

دانشجویانی که به مدیریت سهام و امور مالی علاقه دارند می خواهند این MBA را در دوره بازار سرمایه دنبال کنند. دلایلی که باعث می شود دانشجویان دوره MBA در بازار سرمایه را دنبال کنند به شرح زیر است:

بازار قوی بورس در ایران هر سال به شدت افزایش می یابد. پس از اتمام دوره MBA در بازار سرمایه، دانشجویان می توانند مشاغل قوی خود را در مدیریت سرمایه گذاری و بازارهای سهام در ایران ایجاد کنند.

یک فارغ التحصیل MBA در بازار سرمایه می تواند به راحتی دارایی های سهام شرکت خود را اداره کند. آنها همچنین می توانند با ارائه مشاوره خوب در مورد روش افزایش دارایی های مالی سازمان خود با استفاده از بورس اوراق بهادار به سازمان خود کمک کنند.

فرصت های شغلی MBA در بازار سرمایه بسیار چالش برانگیز است، اما زمانی که یک دانشجو بتواند حرفه خود را در این زمینه از بازار سهام انجام دهد، از نظر پیشرفت، رشد چشمگیری خواهد داشت.

اگرچه زمینه های استخدامی این دوره به عنوان یک برنامه تخصصی MBA محدود است، دانشجویان تازه وارد پس از اتمام دوره MBA در بازار سرمایه، فرصت های شغلی فراوانی پیدا می کنند.

حوزه های برتر استخدام در دوره MBA در بازار سرمایه عبارتند از – مدیریت سرمایه، بانک ها، سرمایه گذاری و بانکداری، مشاوره مالی، بورس اوراق بهادار، بیمه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری خطرپذیر، کارگزاری سهام و غیره.

نقش های شغلی برای فارغ التحصیلان MBA در بازار سرمایه عبارتند از – تحلیلگر سهام، کارگزار سهام، مشاور مالی، تحلیلگر سرمایه، مدیر روابط و غیره.

اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای

آزمون آنلاین پودمان 5 (بهره وری) درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم هنرستان

آزمون آنلاین پودمان 5 (بهره وری) درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم هنرستان

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین اخلاق حرفه‌ای دوازدهم | پودمان 3: درستکاری

آزمون آنلاین اخلاق حرفه‌ای دوازدهم | پودمان 3: درستکاری

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین پودمان 4 (رعایت انصاف) درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم هنرستان

آزمون آنلاین پودمان 4 (رعایت انصاف) درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم هنرستان

تیم مدیریت گاما

آزمونک اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان فنی و حرفه‌ای حضرت معصومه | پودمان 5: بهره‌وری

آزمونک اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان فنی و حرفه‌ای حضرت معصومه | پودمان 5: بهره‌وری

خلاصه پودمان 2 درس اخلاق حرفه‌ای دوازدهم | مسئولیت پذیری

خلاصه پودمان 2 درس اخلاق حرفه‌ای دوازدهم | مسئولیت پذیری

امتحان نهایی اخلاق حرفه‌ای پایه دوازدهم هنرستان های ایرانی خارج از کشور | دی 1399 (نوبت عصر)

امتحان نهایی اخلاق حرفه‌ای پایه دوازدهم هنرستان های ایرانی خارج از کشور | دی 1399…

آزمون تستی اخلاق حرفه‌ای دوازدهم | پودمان 4: رعایت انصاف

آزمون تستی اخلاق حرفه‌ای دوازدهم | پودمان 4: رعایت انصاف

آزمون جبرانی اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان شهید کاوه | نوبت خرداد 1401

آزمون جبرانی اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان شهید کاوه | نوبت خرداد 1401

امیر خدنگ نیکفرجام

امتحان پودمان 1 اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان استاد فرزانه | امانت داری

امتحان پودمان 1 اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان استاد فرزانه | امانت داری

میترا ابراهیم زاده

 امتحان پودمانی اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم هنرستان | پودمان 4: رعایت انصاف

امتحان پودمانی اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم هنرستان | پودمان 4: رعایت انصاف

نمونه سوال امتحان نوبت دوم اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان هنرهای زیبا | خرداد 1398

نمونه سوال امتحان نوبت دوم اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان هنرهای زیبا | خرداد 1398

مرتضی نادری دره شوری

آزمون تستی اخلاق حرفه‌ای دوازدهم | پودمان 5: بهره‌وری

آزمون تستی اخلاق حرفه‌ای دوازدهم | پودمان 5: بهره‌وری

آزمون پودمانی اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان کمال الملک | پودمان 3: درستکاری

آزمون پودمانی اخلاق حرفه‌ای دوازدهم هنرستان کمال الملک | پودمان 3: درستکاری

آزمون آمادگی اصول بازار سرمایه فصل6_موسسه کارآفرین آوای مشاهیر

آموزش آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه ایران فهم و تحلیل صورت‌های مالی:00:37
آزمون اصول بازار سرمایه اولین و یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سازمان بورس است چرا که دارا بودن گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه پیش‌نیاز آزمون‌های بعدی است.
آزمون اصول بازار سرمایه، شامل هفت سرفصل اعم از فهم و تحلیل صورت‌های مالی، مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی، مقدمات امور مالی شرکتی، مقدماتی بر اقتصاد، روش‌های کمی مقدماتی، اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین مقررات اصول بازار سرمایه می‌شود.

آمادگی برای آزمون بازار سرمایه در ایران یکی از چالش‌های مخاطبان مشاغل سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای مالی است. طبق قانون بازار اوراق بهادار از سال ۱۳۸۴ تصدی بسیاری از سمت‌های نهادهای مالی مانند شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه منوط به دارا بودن گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه است. از طرفی تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار سرمایه حوزه‌ای است که دانشگاه‌ها نیز به‌صورت محدود به آن پرداخته‌اند. این دو عامل بازار کار مناسبی را برای دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای مانند آزمون اصول بازار سرمایه فراهم آورده است. از جمله مزایای این گواهی‌نامه‌ها این است که تنها با داشتن مدرک کارشناسی فارغ از اینکه در چه رشته‌‌ای تحصیل کرده‌اید می‌توانید در آزمون‌های اصول بازار سرمایه شرکت کرده و در صورت پذیرفته شدن، گواهی‌نامه حرفه‌ای کارشناس اصول بازار سرمایه را دریافت نمایید.

اخلاق حرفه ای در حسابداری

اخلاق حرفه ای در حسابداری

اخلاق حرفه ای حسابداری

حرفه حسابداری و حسابرسی با یکی از حساس‌ترین موضوعات مرتبط با اشخاص جامعه یعنی مال و دارایی افراد در ارتباط است. حسابداران مانند پزشکان هستند که اعتماد شخص مقابل نقش اصلی را در شغل و حرفه آنان دارد. بی‌اعتمادی صاحبکار آفت سیستم‌های حسابداری و حرفه است. می‌دانیم که وجود حرفه‌ای بنام حسابداری و حسابرسی پیامد وجود فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و بدون آن شکل نخواهد گرفت. در این پژوهش به صورت کامل اخلاق حرفه ای حسابدار بررسی شده است که به صورت فایل ورد قابل دانلود می باشد.

اخلاق حرفه ای حسابدار از صفات ویژه هر حسابدار است و صاحبان کار محرکان چرخه اقتصادی محسوب می‌شوند؛ بنابراین کسب اعتماد آنان در استفاده از حرفه حسابرسی و حسابداری، وظیفه همه حسابداران و شاغلان در این حرفه است تا آینده حرفه حسابداری تضمین شود. بنابر این آینده حرفه منوط به داشتن ارزش‌های درستکاری، صداقت و تخصص است. در شرایطی که حرفه حسابداری هنوز نتوانسته است جایگاهی در جامعه ایران و به ویژه در نزد دولتمردان به دست آورد افزایش بی‌اعتمادی به حسابداران به هر دلیل و علت نقش مخربی در توسعه پایدار حرفه خواهد داشت.

مقدمه

توسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و عملیات تصدی دولت به افزایش اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای شمار و گسترش دامنه فعالیتهای شرکتهای سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید. و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را در جهت حفظ منافع عمومی، حفظ حقوق و منافع صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع تشدید کرد.

رفع این نیاز مستلزم فراهم‌سازی اطلا‌عات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه است. که توسط شرکتها و موسسات مختلف و تهیه و ارائه آن مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه‌ای در واحدها و همچنین استفاده از حسابداران حرفه‌ای مستقل در بررسی اطلا‌عات و حسابرسی صورتهای مالی است.

با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران در سال ۱۳۷۲ و تصویب آئین‌نامه‌های مربوط و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹، جامعه حسابداران رسمی ایران در سال ۱۳۸۰ با عضویت شماری از حسابداران با سابقه تشکیل شد. به‌دنبال آن، موسسات حسابرسی جدیدی تشکیل شد و تعدادی حسابدار رسمی جدید در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ انتخاب شدند. در سال ۱۳۸۲ حسابرسان و موسسات حسابرسی اصول بازار اسلامی و اخلاق حرفه ای معتمد بورس اوراق بهادار نیز انتخاب شدند و به این ترتیب، حسابداری حرفه‌ای در ایران دوران تازه‌ای از فعالیت، رشد و توسعه را آغاز کرد.

نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه‌ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب می‌کند که آنان اصول عمومی اخلا‌ق حسنه را در همه جنبه‌ها رعایت و به آئین‌رفتار حرفه‌ای مدّون و منسجمی پای‌بند باشند تا پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که لا‌زمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، بدست آورند.

در این تحقیق، ابتدا چند نکته درباره اخلا‌ق و آئین رفتار بطور اعم گفته می‌شود؛ بعد، توضیح مختصری راجع به اخلا‌ق و آئین رفتار حرفه‌ای داده خواهد شد؛ پس از آن، اصول بنیادی آئین رفتار حرفه‌ای حسابداران بیان می‌شود؛ و در ادامه، چند مطلب که به نظر می‌رسد طرح آن در شرایط کنونی مناسبت بیشتری دارد عنوان خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.