تغییراتی در نشانگر Pivot Point


وضعیت قراردادهای اختیار بیت کوین در صرافی‌ها منبع: کوین گلس

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?

uni-tradingview / hybrid / html / charting_library / static / fa-tv-chart.f5b3f142c9a35410af32.html

  • Go to file T
  • Go to line L
  • Copy path
  • Copy permalink

This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.

  • Open with Desktop
  • View raw
  • Copy raw contents Copy raw contents

Copy raw contents

Copy raw contents

This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that تغییراتی در نشانگر Pivot Point reveals hidden Unicode characters. Learn more about bidirectional Unicode characters

خلاصه کتاب ترید برای زندگی – قسمت چهارم

کتاب ترید برای زندگی

میکنند. مانند مودکان که وقتی میترسند از دیگران می پرسند که چه بکنند .

قیمت رهبر یک جمع ترید است. اکثر تریدرها فکر میکنند که مستقل عمل میکنند. اما تعداد تغییراتی در نشانگر Pivot Point کمی هستند که میدانند که

ما چقدر وابسته به رفتارهای رهبر گروهیم .

ترندی که در جهت دلخواه شما پیش میرود، مثل پدر مهربانی است که از شما میخواهد سر میز شام بروید والا غذایی

نخواهید داشت. از طرف دیگر روندی که خلاف جهت شما حرکت میکند، مثل پدری عصبانی است که قصد تنبیه شما را

دارد.و زمانی که شما تحت تاثیر این احساسات هستید به سادگی سیگنالهایی که به شما آلارم خروج میدهند را

استقلال

لازم است که برنامه تریدتان را به خوبی بریزید و تحت تاثیر حرکت قیمت وارد ترید نشوید. باید از قبل بدانید دقیقًاً در چه

شرایطی وارد ترید خواهید شد .

تنها زمانی در ترید موفق میشوید که به تنهایی فکر و عمل کنید .نقطه ضعف هر سیستم تریدی، تریدر است. دلایل

ورود و خروج خود را با ذکر مدیریت سرمایه مکتوب کنید و هرگز زمانی که پوزیشن باز دارید اقدام به تغییر سیستم

سیرنها موجودات افسانه ای یونان باستان بودند که در اقیانوس زندگی میکردند .صدایشان آنقدر جذاب بود که ملوانان از

فرط سرخوشی به آب می پریدند و غرق میشدند .ادیسه میخواست صدای آنها را بشنود. پس به مردانش دستور داد

او را به دکل کشتی بستند و در گوشهای خودشان هم پنبه فرو کردند. وقتی کشتی به محل سیرن ها رسید، ادیسه

صدای آنها را شنید اما چون به دکل بسته شده بود نمیتوانست به درون آب بپرد. برای نجات یافتن در ترید هم شما باید

خود را به دکل قوانین سیستم ترید و مدیریت سرمایه ببندید.

روانشناسی ترند

هر میله یا کندلی در نمودار نشاندهنده جنگی میان گاوها و خرسهاست. وقتی گاوها احساس قدرت میکنند با اشتیاق

می خرند و این قیمت را بالا می برد. و زمانی که خرسها قدرتمند شدند، با اشتیاق می فروشند و قیمت پایین میرود .

نمودارها پنجره ای به روانشناسی جمعی هستند. با تحلیل هر نمودار، شما روفتار تریدرها را تحلیل میکنید.

اندیکاتورهای تکنیکی به این تحلیل عینیت می بخشند .

تحلیل تکنیکی روانشناسی اجتماعی عملی است. هدف آن تشخیص روندها و تغییراتی است که در رفتار جمع برای

اتخاذ تصمیمات هوشمندانه رخ تغییراتی در نشانگر Pivot Point میدهد .

احساسات قوی

اگر از اکثر تریدرها بپرسید چرا قیمتها بالا میروند میگویند چون تعداد بیشتری خریدار نسبت به فروشنده وجود دارد. این

اشتباه است. تعداد خریدها و فروشها در بازارهای مالی همیشه برابر است .

اگر بخواهید یک لات یورو-دلار خرید کنید، باید یک نفر باشد تا آنرا به شما بفروشد و بالعکس. پس تعداد معاملات در دو

طرف برابر است. دلیل حرکت قیمت در بازارهای مالی تغییر در میزان طمع و ترس خریداران و فروشندگان است .

وقتی بازار صعودی است، گاوها خوش بینند و حاضرند برای جفت ارز کمی بیشتر از قیمت فعلی بپردازند و همین

پرداختهای بیشتر از قیمت فعلی نرخ را بالا و بالاتر میبرد. از طرف دیگر خرسها هم ناراحتند و فقط در قیمتهای بالاتر به

فروش راضی میشوند. طمع و خوش بینی گاوها همراه با ناراحتی خرسها یک رالی (حرکت صعودی (درست میکند.

هرچه اشتیاق این دو دسته قویتر باشد، قیمت با شیب بیشتری بالا میرود .وقتی گاوها اشتیاقشان را از دست

میدهند، رالی به پایان میرسد. با بروز این اتفاق خرسها شروع میکنند به فروش در قیمتهای کمتر. گاوها هراسان

میشوند و با قیمتهای کمتر موافقت میکنند. خرسها تا جایی که احساس برنده شدن کنند، با قیمتهای کمترمی

فروشند و افت قیمتی و روند نزولی ادامه می یابد .

یکی دیگر از نکات موثر در حرکت قیمتها، خروجهای با حد ضرر است. در یک رالی صعودی وقتی تعداد زیادی خروج با حد

ضرر در یک محل جمع شده باشد، به محض رسیدن قیمت به آن حد، همه آنها میخورد و این استاپها مانند سوخت تازه

ای که به لوکومتیو گاوها برسد، باعث حرکت آن میشود .

صعود و سقوط

تریدرهای محدودی هستند که کاملاً منطقی عمل کنند .بسیاری از حرکتهای بازار احساسی است. خریدارها معمولاً

میخواهند در قیمتهای پایین خرید کنند اما وقتی طمع به آنها غلبه میکند یا خیلی کله شق میشوند و احساس میکنند

قیمت بالا خواهد رفت، بیشتر توجه شان را به این میدهند که از این قطار صعودی جا نمانند و به همین دلیل هم حاضر

میشوند قیمتهای بالاتری را بپردازند. رالی هم تا آنجا میرود که گاوها تقاضای قیمتی خرسها را پاسخ بدهند .

شیب روند صعودی به میزان طمع خریداران بستگی دارد. اگر خریداران کمی قویتر از فروشندگان باشند، قیمتها آهسته

بالا میرود. اما اگر بسیار قویتر باشند، قیمت سریع بالا میرود. یک تحلیلگر تکنیکی باید بتواند دریابد که از این دو دسته

کدام قویترند و در چه زمانی قطار روند دسته قوی از حرکت باز خواهد ایستاد .

با صعود قیمت، فروشندگان احساس زیان میکنند و شروع به بستن پوزیشنهای سل خود میکنند و این سرعت صعود را

بیشتر میکند. ترس از طمع قویتر است و همیشه روندهایی که براثر بستن پوزیشنهای سل ایجاد میشوند قویترند .

رهبران روند

وفاداری یک جمعیت را بهم پیوسته نگه میدارد. اعضاء انتظار دارند وقتی کار خوبی میکنند توسط رهبر تشویق شوند و

تا کار بدی مرتکب نشده اند انتظار تنبیه ندارند .

تریدرها با توجه زیاد به قیمت، آنرا رهبر یک روند میکنند. همانطور که در بالا گفته شد، در یک روند صعودی گاوها با طمع

میخرند و خرسها با ترس می فروشند تا جاییکه برای عرضه خرسها دیگر تقاضایی وجود ندارد و آنجاست که روند بر

میگردد. گاوها مثل کودکانی که از پدرشان کتک خورده اند، احساس میکنند با آنها بد رفتار شده و خرسها شادمانهستند .

تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکی برای تشخیص این رخداد که به آن واگرایی منفی (bearish divergence) گفته میشود

وجود دارد) به بخش آموزش تحلیل تکنیکال رجوع کنید). واگرایی منفی زمانی رخ میدهد که قیمت بالا و بالاتر میرود اما

اندیکاتور پایین می آید که به این معناست که انرژی قطار صعودی درحال کاهش است و افت نزدیک است. واگرایی

منفی یکی از بهترین سیگنالهای فروش است که البته باید با سیگنالهای دیگر تایید شود .

روانشناسی اجتماعی

بنا به دلایل روانشناسی امکان بررسی رفتار یک فرد سختتر از رفتار یک جمع است. در تحلیل بازار ما رفتار جمعی را

تحلیل میکنیم. در تحلیل بازار لازم است بدانیم که گروه از کدام جهت میرود و کی تغییر جهت میدهد .

هرچه یک رالی ادامه می یابد، تحلیلگران تکنیکی بیشتری مجذوب حرکت آن میشوند و سیگنالهای نزولی که پایان

رالی را نشان میدهد فراموش میکنند. همین اصل در حرکت نزولی هم صادق است. به همین دلیل است که بعنوان یک

تحلیلگر باید برنامه و سیستمی مکتوب برای ترید داشته باشیم والا سیگنالها را نمی بینیم و ضرر میدهیم. باید در این

برنامه بدانیم که چه اندیکاتورهایی را استفاده خواهیم کرد و رفتار اندیکاتورها را به خوبی بشناسیم. در اینجا لازم است

به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور اشاره کنم. اندیکاتور به هر نشانه ای در تحلیل تکنیکی می گویند. بر فرض خطوط ساپورت

و رزیستنس و میانگین متحرک اندیکاتوراند. بعضی اندیکاتورها اسیلاتور هستند مثل RSI وstochastics.تغییراتی در نشانگر Pivot Point

.مدیریت در مقابل پیش بینی

زمانی در یک سمینار جراح چاقی را دیدم که میگفت من در سه سال گذشته نیم میلیون دلار در بازار ضرر دادم. وقتی

از او پرسیدم چگونه ترید میکند، شکمش را نشانم داد! دو آلترناتیو دیگر برای “ترید شکمی” تحلیل تکنیکی و تحلیل

عوامل فاندامنتال (بنیادی) با تاثیرشان بر عرضه و تقاضا باعث حرکت بازار میشوند. در تحلیل بنیادی، تحلیلگر این عوامل

را بررسی میکند .حتی اگر بتوانید تمام این عوامل بنیادی را بدانید، تا روندهای کوتاه و میان مدت را که مبتنی بر

احساسات جمعی نشناسید، ضرر خواهید داد .

تحلیلگران تکنیکی معتقدند که قیمت نشانگر تمام اتفاقاتی است که در بازار رخ میدهد از جمله عوامل بنیادی .تحلیل

تکنیکی شناخت روانشناسی جمعی است. تحلیل تکنیکی ترکیبی از علم و هنر است .تحلیلگران تکنیکی از روشهای

علمی برای مثل تئوری بازیها، احتمالات و غیره استفاده میکنند. از طرف دیگر قیمت در نمودار الگوهایی می سازد که

به تحلیلگر احساسی در مورد چگونه ترید کردن میدهد. تحلیلگران تکنیکی زمانی ترید میکنند که الگویی را تشخیصبدهند.

نظرسنجی

تحلیلگران تکنیکی مانند نظرسنجانی هستند که سعی میکنند فکر مردم را بخوانند. در عالم سیاست نظرسنجان به

یکی از احزاب وابسته اند اما نظرسنجان تکنیکی باید مستقل عمل کنند. یک گاو به نمودار مینگرد و میگوید کجا باید

بخرم؟ یک خرس هم همان نمودار را می بیند و میگوید: کجا باید بفروشم؟ اما یک تحلیلگر تکنیکی بیطرف همان نمودار

را که می بیند میگوید: چه باید بکنم؟

راه حلی برای جلوگیری از پیش داوری دارم. اگر نموداری را دیدید و خواستید بخرید، نمودار را برعکس بگیرید و ببینید آیا

نمودار شبیه فروش است؟ اگر بازهم مثل خرید بود، شما در قضاوتتان پیش داوری میکنید و باید خودتان را اصلاح کنید.

گوی بلورین

اکثر تریدرها به تنهایی کار میکنند. با آنها صحبت که میکنی از سودهایشان میگویند و سعی میکنند ضررهایشان را

پنهان کنند. اما میتوانی از ظاهرشان به ضررهایشان پی ببری .

اکثر تریدرها فکر میکنند وظیفه تحلیل بازار پیش بینی قیمت آینده است. آماتورها بدنبال پیش بینی میروند اما حرفه ای

ها با جمع کردن و مدیریت اطلاعات، به بررسی احتمالات می پردازند .

مثالی میزنم: خاوناده ای مریضشان را که چاقویی در شکمش فرو رفته به اورژانس میرسانند. آنها دو سوال میکنند :

“زنده می ماند؟” و “کی مرخص میشود؟” آنها پیش بینی میخواهند. اما دکتر شروع میکند به بررسی اوضاع بیمار. دادن

مسکن، انتی بیوتیک، تزریق خون، عمل جراحی و … او شرایط را مدیریت میکند و احتمال هر اتفاقی را بررسی میکند .

برای سود کردن در بازارهای مالی لازم نیست که شما آینده را پیش بینی کنید. بلکه باید تنها با توجه به شرایط دریابید

که گاوها تغییراتی در نشانگر Pivot Point یا خرسها کدامیک کنترل بازار را دارند. قدرت دو گروه را بسنجید و با اصول مدیریت سرمایه هدفتان را بقاء در

بازار قرار دهید. به خودتان مسلط باشید و به گرداب طمع و ترس نیفتید. تریدری که چنین کند از هر پیشگویی موفقترخواهد بود.

بازار را بخوان، خودت را مدیریت کن

مقادیر بسیار زیادی داده دایمًاً به بازار سرازیر میشود. وظیفه شما تحلیل این داده ها و تصمیم گیری بر اساسآنهاست .

زمانی که بازار را بررسی میکنید از عقل سلیم کمک بگیرید. اتفاقات بازار را با اتفاقات بیرون مقایسه کنید. فرض کنید

سیستم شما برای دو جفت ارز سیگنال خرید میدهد. یکی از ایندو جفت قبل از سیگنال افت شدیدی داشته است و

دیگری افت کمی. کدام را میخرید؟ این را با مثالی از بیرون جواب دهید: فرض کنید دو نفر در حال دویدن هستند. یکی از

ایندو از ٢ پله می افتد و دیگری از ٣ طبقه. کدام زودتر بر میخیزند و به راهشان ادامه میدهند؟ آنکه از ارتفاع کمتری

افتاده. دیگری مدتی طول میکشد تا به راه بیافتد .

ترید موفق بر سه پایه استوار است. باید بتوانید بالانس میان گاوها و خرسها را بیابید .مدیریت سرمایه خوبی داشته

باشید. و در نهایت با کمک دیسیپلین برنامه ترید خود را پیاده کنید و دست به ریسک بیهوده نزنید.

تمرکز

کلید موفقیت در فارکس و سایر بازارهای مالی تمرکز است .روی یک جفت ارز یا حداکثر دو جفت کار کنید. سیستم

تست شده تان را استفاده کنید و به قواعد سیستمتان پایبند باشید. بزرگترین مشکل آماتورها از این شاخه به آن

شاخه پریدن است. دنیا (و بخصوص اینترنت) پر است از سیستمهایی که برای بعضی کار میکنند و برای بعضی کار

نمیکنند. اگر شما سیستمی را تهیه کرده اید که برایتان کار میکند چرا باز هم دنبال سیستمهای جدید میگردید؟

آماتورها فقط روی سیستم ترید تمرکز میکنند و نقش مدیریت سرمایه و روانشناسی را فراموش میکنند و به سرعت

مارجین کال میشوند. اکثر حرفه ای با یک یا حداکثر ٢ سیستم ترید میکنند. به جای دایمًاً بدنبال سیستم بهتر گشتن

بهتر است سیستم خودتان را بهتر بشناسید. ببینید در کدام تایم فریم و با کدام ارز بهتر جواب میدهد. ضمن اینکه

میتوانید در وقت اضافه خود یک سیستم دیگر طراحی کنید. اما هرگز با بیشتر از یک یا دو سیستم با حساب واقعی

خود کار نکنید. روی کارتان تمرکز کنید و مطمئن باشید همین سیستم بک تست شده ای که الان دارید را اگر درست

پیاده کنید، بهترین سیستم دنیاست و اگر بهترین سیستم دنیا را که میلیونها پیپس در ماه سود میدهد را داشته

باشید اما روی آن تمرکز نکنید، چیزی جز ضرر نصیبتان نمیکند .

تحلیلگر تکنیکی روانشناسی اجتماعی عملی است که به کامپیوتر، چارت و اندیکاتورها مسلح است و با آنها رفتار جمعرا بررسی میکند.

ج) مدیریت ریسک

.1احساسات و احتمالات

ترید به آماتورها احساس فوق العاده ای میدهد. آماتورها با ترید کردن سرخوش میشوند. اما فراموش نکنید که نمیتوان

در آن واحد هم سرخوش بود و هم سود کرد. تریدری که از سود متزلزل میشود و دیسیپلین را فراموش میکند، مثل

وکیلی است که در وسط دادگاه حق الوکالتش را شمارش میکند .تریدری که با دیدن ضرر روحیه اش را می بازد مثل

جراحی است که هنگام عمل با دیدن خون غش میکند. تریدر حرفه ای هیچگاه با دیدن سود یا زیانش احساساتینمیشود .

هدف هر کسی در هر حرفه ای رسیدن به بهترین افتخارات است – بهترین دکتر شدن، بهترین وکیل شدن یا بهترین

تریدر شدن. وقتی بهترین شدی، پول خودش سرازیر میشود. لازم است بر ترید تمرکز داشته باشی، نه بر پول. با هر

ترید باید مثل عمل جراحی رفتار کرد: دقیق، با سلامت، بدون شلختگی و میان بر زدن.

چرا داود نمیتواند پوزیشنش را ببندد؟

بازنده نمیتواند ضررش را ببندد. وقتی اوضاع یک ترید خراب میشود، او امیدوار است که بازار برمیگردد. او تغییراتی در نشانگر Pivot Point با امید اینکه

بازار برمیگردد مارجین کال میشود. به محض مارجین کال شدن، بازار بر میگردد .

همه بازنده ها مثل هم هستند. آنها به عوض اینکه بر مبنای منطق و سیستم عمل کنند، بر اساس احساسات

شکمیشان عمل میکنند و می بازند. این هیچ ربطی به نژاد و قومیت و سطح سواد ندارد .همه آنها با دستانی عرق

کرده در حالی که قلبشان به شدت می تپد به مانیتور خیره شده اند و از بین رفتن سرمایه شان را می بینند .

خیال پردازی در بازار غیر قابل تحمل است. اگر بر اساس خیال پردازی ترید میکنید، بهتر است پولتان را خرج یک روانکاوخوب بکنید !

یکی از روانشناسان امریکایی دو پیشنهاد به گروهی از مردم داد: ۵٧% شانس بردن ١٠٠٠ دلار در مقابل ۵٢% شانس

نبردن هیچ پولی یا گرفتن ٧٠٠ دلار و بیرون رفتن از بازی. از هر ۵ نفر ۴ نفر به ٧٠٠ دلار راضی میشدند حتی بعد از

اینکه به آنها توضیح داده میشد در صورت ماندن در بازی حداقل ٠۵٧ دلار نصیبشان خواهد شد. اکثر مردم احساسیعمل میکنند .

تست دوم این بود: ۵٧% شانس باختن ١٠٠٠ دلار در مقابل ۵٢ %شانس نباختن و یا باخت ٧٠٠ دلار و بیرون رفتن از

بازی. و جالب اینجاست که سه چهارم شرکت کنندگان گزینه اول را انتخاب میکردند یعنی در طول زمان ٠۵ دلار ضرر

بیشتر .آنها برای کاهش ریسک ضررشان را افزایش میدادند .

تریدرهای احساسی به سود ثابت قانع هستند و از هرگونه مساله ای که پای احتمالات را به میان بکشد ناراضی

میشوند .از طرف دیگر آنها به جای پذیرش ضر ثابت به قمار روی می آورند. این ذات انسان است که سود را بر میدارد و

ضرر را به تاخیر می اندازد .

ترید احساسی نابود کننده است .اگر به روزنگار تریدتان نگاه کنید میبیند که آنچه حسابتان را نابود کرده چند ترید بسیار

ضررده بوده و یا یک سری ترید ضررده ای که هدف از گرفتنشان کسب سودهای بزرگ برای نجات از چاه زیان بوده

بررسی وضعیت بیت کوین؛ فشردگی قیمت باعث بلا تکلیفی معامله‌گران شده است

با قرار تغییراتی در نشانگر Pivot Point گرفتن قیمت بیت کوین بین ۲ ناحیه مقاومتی و حمایتی نزدیک به هم ۲۵,۰۰۰ دلار و ۲۳,۶۰۰ دلار نوعی فشردگی قیمت برای این رمزارز اتفاق افتاده است که با کاهش حجم و نوسانات BTC همراه شده است. در این وضعیت حرکت خاصی از سمت آلت کوین‌ها نیز مشاهده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران منتظر تعیین تکلیف بازار هستند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، بیت کوین پس از برگشت خوردن از ناحیه ۲۵,۲۰۰ دلار در ناحیه ۲۳,۶۰۰ دلار مورد حمایت قرار گرفت. این وضعیت باعث شده است که در روز گذشته فشردگی قیمت در نمودار قیمت بیت کوین اتفاق بیفتد. معمولا در این شرایط بازار با کاهش حجم رو به رو می‌شود و پس از شکسته شدن یکی از سطوح مقاومتی یا حمایتی شاهد افزایش یا کاهش شدید قیمت خواهیم بود. در حال حاضر قیمت بیت کوین مجددا به بالای ۲۴,۰۰۰ دلار بازگشته است.

آلت کوین‌ها نیز در این شرایط گارد تدافعی به خود گرفته‌اند به طوری که تغییر خاصی در قیمت آن‌ها مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال اتریوم پس از برگشت خوردن از ناحیه ۲۰۰۰ دلار اکنون در محدوده ۱۹۱۵ دلار قرار دارد.

بازار سهام آمریکا نیز دیروز روز نسبتا آرامی را پشت سر گذاشت. شاخص‌های S&P500 و نزدک در روز گذشته به ترتیب با مثبت ۰.۱۹٪ و منفی ۰.۲٪ تغییر مواجه شدند.

نمودار زیر نشان‌دهنده وضعیت معاملات تغییراتی در نشانگر Pivot Point اختیار کال (Call) و پوت (Put) در صرافی‌ها است. به صورت کلی در معاملات اختیار فقط خریدار آپشن کال این اختیار را دارد که معامله را نقض کند یا به آن پایبند باشد و خریدار آپشن پوت همواره باید به قرارداد پایبند باشد و یک قیمت را از قبل برای فروش تعیین می‌کند. معامله‌گران از این نسبت برای فهمیدن احساسات بازار استفاده می‌کنند.

زمانی که نسبت کال به پوت پایین باشد عموما معامله‌گران محتاط شده‌اند و احساس خطر می‌کنند در صورتی که وقتی این نسبت افزایش می‌یابد نشان‌گر خوش‌بینی معامله‌گران به بازار است. در حال حاضر این شاخص به ۱.۸۵ رسیده است که نسبت به تاریخ ۱۰ آگوست (۱۹ مرداد) که مقداری برابر ۱.۸ داشت، افزایش یافته است که این قضیه می‌تواند نشان‌دهنده خوش‌بینی معامله‌گران حرفه‌ای به بازار باشد.

وضعیت قراردادهای اختیار بیت کوین در صرافی‌ها منبع: کوین گلس

وضعیت قراردادهای اختیار بیت کوین در صرافی‌ها منبع: کوین گلس

اگر سری به نمودار تایم فریم روزانه بیت کوین هم بزنیم مشاهده خواهیم کرد که بالاتر از سطح مقاومتی در محدوده ۲۵,۲۰۰ دلار در گذشته حجم معاملات کمی انجام شده است در حالی که در ناحیه فعلی قضیه کاملا برعکس است. معمولا در نواحی با حجم کم تغییرات قیمت بسیار سریع و به راحتی اتفاق می‌افتد که می‌تواند گواهی مبنی بر این ادعا باشد که اگر BTC بتواند ناحیه فشرده فعلی را با موفقیت به سمت بالا بشکند، شاهد رشد سریع قیمت خواهیم بود.

نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم روزانه منبع: تریدینگ ویو

نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم روزانه منبع: تریدینگ ویو

آموزش اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر باند

آموزش اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر یا باند‌های بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای معاملاتی در بین انواع تریدرها است که می‌توان گفت نسبتاً دارای تاخیر کمی می‌باشد. به همین دلیل استفاده از آن می‌تواند برای کسانی که با اندیکاتورها کار می‌کنند مفید باشد.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر

Bollinger Bands از سه خط تشکیل شده است. خط میانی از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه استفاده می‌کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می‌شود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می‌شود.

باندهای بولینگر از سه خط باند بالا، میانی و پایین تشکیل شده‌اند. باند میانی یک میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط معامله‌گر انتخاب می‌شود. نوارهای بالایی و پایینی در دو طرف نوار میانگین متحرک قرار دارند. معامله‌گر تعداد انحرافات استاندارد مورد نیاز خود را که نشانگر نوسان تنظیم شده است، تعیین می‌کند. تعداد انحرافات استاندارد به نوبه خود فاصله بین باند میانی و باندهای بالا و پایین را تعیین می‌کند. موقعیت این باندها اطلاعاتی را در مورد میزان قوی بودن روند و سطوح بالقوه قیمت بالا و پایین که ممکن است در آینده نزدیک مورد انتظار باشد، ارائه می‌دهد.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر

یک استراتژی رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands شناسایی شرایط بازار در هنگام اشباع خرید و فروش می‌باشد. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایین Bollinger Bands می‌رسد، قیمت‌ها شاید بیش از حد کاهش یافته و به دنبال افزایش هستند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، ممکن است بازار دچار اشباع خرید شود و در انتظار کاهش باشد.

در واقع بولینگر باند قیمت دارایی‌ها را که از میانگین منحرف شده‌اند را شناسایی می‌کند.

در بازارهای رنج این استراتژی می‌تواند به خوبی کار کند، زیرا قیمت همانند یک توپ بین دو باند اندیکاتور حرکت می‌کند. با این حال بولینگر باند همیشه سیگنال‌های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی‌دهد. برای مثال در طول یک روند قوی این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشباع خرید و فروش را خیلی زود صادر کند و معامله‌گر در جهت خلاف روند پوزیشن بگیرد و در نهایت با ضرر مواجه شود.

برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله‌گر می‌تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال‌هایی را بگیرد که معامله‌گر را با روند همسو می‌کند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنها زمانی که قیمت به باند بالایی می‌رسد پوزیشن‌های فروش بگیرید. در صورت تمایل می‌توان از باند پایینی همچنان به عنوان خروجی استفاده کرد، اما پوزیشن خرید جدید باز نمی‌شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

بولینگر باند چیست

استراتژی بولینگر باند در فارکس

باندهای بولینگر را می‌توان برای تعیین میزان افزایش یک دارایی و زمانی که به طور بالقوه در حال معکوس شدن یا از دست دادن قدرت است استفاده کرد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به طور منظم به باند بالایی خواهد رسید. یک روند صعودی که به باند بالایی می‌رسد نشان می‌دهد که سهام در حال افزایش است و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای تصمیم گیری برای خرید استفاده کنند.

اگر قیمت در روندهای صعودی عقب نشینی کند و بالای باند میانی بماند و به باند بالایی برگردد، این نشان دهنده قدرت زیادی است. به طور کلی، یک قیمت در روند صعودی نباید باند پایین را لمس کند و اگر این اتفاق افتاد، علامت هشداری برای معکوس شدن یا از دست دادن قدرت سهام است.

بیشتر معامله‌گران تکنیکال قصد دارند از روندهای صعودی قوی قبل از وقوع معکوس سود ببرند. هنگامی که سهام نتواند به اوج جدیدی برسد، معامله‌گران تمایل دارند دارایی را در این نقطه بفروشند تا از متحمل شدن زیان ناشی از روند معکوس جلوگیری کنند.

معامله‌گران تکنیکال رفتار یک روند صعودی را برای اینکه بدانند چه زمانی قدرت یا ضعف را نشان می دهد، از این روش استفاده می‌کنند.

باندهای بولینگر را می‌توان برای تعیین میزان نزول یک دارایی و زمان بازگشت بالقوه به روند صعودی استفاده کرد. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایین‌تر حرکت خواهد کرد و این نشان می‌دهد که فعالیت فروش همچنان قوی است. اما اگر قیمت نتواند باند پایینی را لمس کند یا در امتداد باند پایین حرکت کند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی ممکن است مومنتوم خود را از دست بدهد.

هنگامی که قیمت عقب نشینی (بالا) وجود دارد و قیمت در زیر باند میانی باقی می‌ماند و سپس به باند پایین باز می‌گردد، این نشانه قدرت روند نزولی زیادی است. در یک روند نزولی، قیمت‌ها نباید بالاتر از باند بالا بشکنند، زیرا این نشان می‌دهد که روند ممکن است معکوس شود یا کند شود.

اگرچه باندهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله‌گران فنی هستند، اما چند محدودیت وجود دارد که معامله‌گران باید قبل از استفاده تغییراتی در نشانگر Pivot Point از آنها در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت‌ها این است که باندهای بولینگر در درجه اول واکنشی هستند، نه پیش بینی کننده. باندها به تغییرات در حرکات قیمت، اعم از روند صعودی یا نزولی واکنش نشان می‌دهند، اما قیمت‌ها را پیش بینی نمی‌کنند.

به عبارت دیگر، مانند اکثر اندیکاتورهای فنی، باندهای بولینگر یک اندیکاتور عقب مانده هستند. این به این دلیل است که این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک ساده است که میانگین قیمت را می‌گیرد.

اگرچه معامله‌گران ممکن است از باندها برای سنجش روندها استفاده کنند، اما نمی‌توانند از این ابزار به تنهایی برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان بولینگر، توسعه‌دهنده Bollinger Bands، توصیه می‌کند که معامله‌گران باید از این سیستم به همراه دو یا سه ابزار دیگر استفاده کنند که سیگنال‌های مستقیم بیشتری در بازار ارائه می‌دهند.

پیش بینی در اکسل با تابع Forecast + مثال

اگر تحلیلگر مالی هستید یا قصد دارید که به عنوان یک حرفه ای، در بخش های مختلف مالی شروع به کار کنید، خوب است بدانید که پیش بینی بودجه یا هر فرآیند مالی دیگری در آینده، بسیار رایج و متداول است.

این پیش بینی ها معمولاً شامل پیش‌بینی مقادیری در آینده می شود که بر اساس تاریخ هایی که آن هم توسط اکسل پیش گویی می شود، انجام می گیرد.

این پیش بینی ها می تواند حول محور فروش، تولید، تعداد، قیمت سکه و طلا یا هر KPI های دیگری بچرخد.

فرآیند ایجاد پیش‌بینی در اکسل به آسانی کلیک کردن بر روی دکمه «Like» در یک ویدیوی YouTube است.

برای اینکه به شما نشان دهیم که اینکار چقدر آسان است و با ابزارهای پیش بینی در اکسل آشنا شوید، گزارشی فصلی (سه ماهه) از مقادیر فروش یک کسب و کار را در اینجا آورده ایم.

در ستون سمت چپ هم شماره فصول آورده شده اند تا راحت تر بتوانیم در کنار تاریخ ها، فصول سه ماهه را تشخیص دهیم. اما دقت داشته باشید که از این ستون در روند کارمان استفاده نخواهیم کرد و فقط برای فهم بهتر آن را آورده ایم.

پیش بینی فروش برای فصول آینده

همانگونه که در عنوان بالا می بینید، می خواهیم برای فصول در پیش رو (فصولی که هنوز نیامده اند) پیش بینی کنیم که چه تعداد فروش خواهیم داشت.

وقتی که مجموعه داده ای همانند داده های بالا در اختیار شما قرار می گیرد، بهترین و راحت ترین ایده اولیه این است که داده ها را بر روی یک نمودار خطی ترسیم کنیم تا متوجه شویم که تعداد فروش در طول زمان چگونه تغییر کرده است و فرآیند افزایش و کاهش فروش را داشته باشیم.

دقت داشته باشید که هنگامی که می خواهید میزان تغییرات یک عامل را براساس گذر زمان داشته باشید، نمودارهای خطی بهترین ایده برای این کار هستند.

برای شروع، ابتدا ستون “تاریخ” و “مقدار فروش” را با تمام داده هایشان انتخاب کنید و از طریق آدرس زیر یک نمودار خطی ترسیم کنید:

Insert (tab) –> Charts (group) –> Line Chart

به نقاط پستی و بلندی در نمودار دقت کنید. بدون هیچ شکی واضح است که فصل ها در تعداد فروش کالاها دخالت دارند.

ممکن است این راه حل به ذهنتان خطور کند که می توان یک Trendline ساده را ترسیم و میزان فروش را پیش بینی کرد، اما این راه حل درست کار نمی کند. چرا که Trendline ها تاریخ های آینده را در نظر نمی گیرند و فقط براساس داده های موجود، ترسیمی خطی انجام می دهند. بنابراین اصولی نیستند.

پیش بینی فروش برای فصول آینده

ابزار Forecast Sheet (پیش بینی) اولین بار در اکسل نسخه 2016 ارائه شد و در منوی Data و در گروه Forecast قرار داده شد.

برای استفاده از این ابزار، تغییراتی در نشانگر Pivot Point محدوده داده های تاریخ و فروش را انتخاب کنید (در اینجا تمام داده های ستون تعداد فروش و تاریخ ها). اما سرستون ها را انتخاب نکنید. سپس روی گزینه Forecast Sheet کلیک کنید.

همانگونه که مشاهده می کنید این نمودار، خروجی پیش بینی شده توسط اکسل را به ما نشان می دهد.

در ضمن ما می توانیم از بین نمودار خطی یا نمودار میله ای، یکی را به دلخواه انتخاب کنیم و روند تغییرات آینده را ببینیم.

خطوط و میله های آبی رنگ نشان دهنده مقادیر واقعی هستند، در حالی که خطوط و میله های نارنجی رنگ، مقادیر پیش بینی شده را به ما نشان می دهند.

خط ضخیم نارنجی رنگ، نشانگر میزان پیش بینی دقیق نرم افزار اکسل است و خطوط نازک بالا و پایین آن، مرزهای تغییرات بالا و پایین را نشان می دهند. این بدین معنی است که اکسل حد بالا و پایین را نیز به ما نشان می دهد.

در نمودار میله ای هم این مقادیر با نشان دادن کران بالا و پایین و حد وسط نوار عمودی خاکستری رنگ مشخص شده است. اینها نشان دهنده مرز اطمینان هستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.