دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک


صندوق هاي سرمايه گزاري

اين صندوق­‌ها مانند صندوق‌­هاي معمولي هستند ولي مانند يک سهم در بازار سرمايه معامله و قيمت­ آن در نتيجه عرضه و تقاضا مشخص مي‌­شود. در واقع بر خلاف صندوق‌­هاي سرمايه­‌گذاري مشترک که فقط در پايان روز و پس از محاسبه NAV مي­توان آن‌ها را خريد و فروش نمود، اين صندو‌ق­ها را مي‌توان مانند سهام در طول روز معامله کرد. اين صندوقها داراي سبدي از اوراق بهادارند که بر اساس يکي از شاخص‌­هاي معين بازار جمع‌­آوري شده است. صندوق‌هاي قابل معامله تفاوت‌هايي با ساير صندوق‌ها دارند.

 1. از تمام دفاتر کارگزاري‌ها و سامانه برخط معاملات قابل معامله هستند،
 2. ارزش خالص دارايي‌هاي آن به لحظه محاسبه و به اطلاع سرمايه‌گذاران مي‌رسد،
 3. سرمايه‌گذاري در ETF و خروج از آن بسيار آسان است،

علاوه بر دسترسي آسان به صندوق‌هاي قابل معامله، وجود بازاگردان جهت اطمينان از نقدشوندگي واحدهاي صندوق، نظارت سازمان بورس، متولي و حسابرس جهت صيانت از منافع سرمايه‌گذاران و اعلام لحظه‌اي NAV ، مدت فعاليت نامحدود اين صندوق‌ها نيز از مزيت‌هاي اين صندوق است.

صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت؛

اين نوع صندوقها حداقل 90 % از دارايي‌هاي خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکي، گواهي سپرده بانکي و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. باقيمانده دارايي‌هاي صندوق نيز به اختيار مدير صندوق (تا سقف 10 %) در بورس سرمايه‌گذاري مي‌شود.يک صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مناسب براي افرادي است که ريسک پذيري پاييني دارند. چرا که بيشتر سرمايه آن در دارايي‌هاي با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري شده است. اين صندوق‌ها در دوره هاي از قبل معين شده(مثلا ماهانه، ? ماه يکبار و يا 6 ماه يکبار) به سرمايه‌گذاران خود سود پرداخت مي‌کنند. قابليت نقد شوندگي آن‌ها نيز بالاست. يعني شما به راحتي مي‌توانيد واحدهاي صندوق خود را به پول نقد تبديل کنيد. در نهايت اينکه اين صندوق‌ها معمولا بازدهي بيشتري نسبت به بانک دارند.پس براي افراد کم ريسک که پول خود را در بانک نگهداري مي‌کنند يک گزينه جذاب به شمار مي روند .

صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري؛

يکي از انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري مي‌باشد. اين صندوقها با هدف استفاده از منابع مالي در راستاي اهداف انسان ‌دوستانه صورت مي‌پذيرد. از اين طريق مي‌توان با ايجاد يک جريان نقدينگي مداوم به پيشبرد اهداف نيکوکارانه دست يافت. تنها تفاوت اين نوع از صندوق با ديگر صندوق‌ها در داشتن رکن مدير اجرا مي‌باشد که مسئوليت صرف منافع در راستاي هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در اميدنامه صندوق را بر عهده دارد. در اين نوع صندوق سه نوع مشارکت و سرمايه‌گذاري براي افراد نيکوکار در نظر گرفته شده است:

 1. فرد نيکوکار اصل پول و منافع حاصل از آن را به صندوق جهت تحقق اهداف نيکوکارانه مي‌بخشد،
 2. اصل پول متعلق به فرد نيکوکار بوده و منافع حاصل از آن به صندوق جهت تحقق هدف مزبور تعلق مي‌گيرد (نيکوکار در هر زمان ميتواند اصل پول خود را از صندوق برداشت نمايد).
 3. اصل پول تا 30 درصد منافع حاصله متعلق به نيکوکار و مابقي به مدير دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک اجراي صندوق در جهت تحقق امر نيکوکارانه تعلق مي‌گيرد.

صندوق سرمايه‌گذاري در سهام؛

اين نوع از صندوق ها حداقل 70% از دارايي‌هاي خود را در سهام سرمايه‌گذاري مي کنند.30% باقيمانده نيز به اختيار مدير صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکي و يا ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي شود. اين کار باعث مي‌شود که ريسک اين نوع صندوق‌ها نسبت به صندوق‌هاي با درآمد ثابت بيشتر شود. به دليل اينکه بخش زيادي از دارايي‌هاي اين نوع صندوق در بورس سرمايه‌گذاري مي شود، در نتيجه اين نوع از صندوق‌ها حداقل سود تضمين شده ندارند. اين صندوق ها بيشتر مناسب افرادي هستند که قصد سرمايه‌گذاري در بورس را دارند، اما فرصت و يا اطلاعات کافي براي اين کار را ندارند. با سرمايه‌گذاري در اين نوع صندوق‌ها سرمايه شما توسط يک تيم تحليلي با مديريت حرفه‌اي و آشنا به مسائل مالي و سرمايه‌گذاري، در بورس سرمايه‌گذاري مي شود. اما از طرف ديگر اين قابليت را دارند که نسبت به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، بازدهي بيشتري را نصيب سرمايه‌گذاران کنند. مثلا در مواقعي که وضعيت بورس مناسب است، ميزان بازدهي و سودآوري اين صندوق ها نسبت به صندوق هاي با درآمد ثابت قابل مقايسه نيست.

صندوق سرمايه گذاري مختلط؛

اين نوع از صندوق‌ها حداکثر 60% از دارايي خود را در سهام سرمايه‌گذاري مي‌کنند . حداقل 40% از دارايي صندوق نيز در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي سرمايه‌گذاري مي‌شود. که اين درصد بين اوراق و سهام قابل تغيير مي‌باشد. به صورت کلي مي‌توان گفت اين نوع از صندوق هاي سرمايه‌گذاري از منظر سطح ريسک بين ? نوع صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمايه‌گذاري در سهام قرار مي‌گيرند. سرمايه‌گذاري در اين نوع از صندوق‌ها به افراد با سطح ريسک متوسط توصيه مي‌شود. اين صندوق ها نيز پتانسيل بازدهي بيشتر نسبت به صندوق‌هاي درآمد ثابت را دارند. ولي به دليل سرمايه‌گذاري بخشي از دارايي‌ها در سهام، حداقل سود تضمين شده ندارند .

صندوق سرمايه‌گذاري تنها در اوراق بهادار؛

اين نوع از صندوق‌ها حداکثر 60 درصد از دارايي‌هاي خود در گواهي سپرده و سپرده‌هاي بانکي سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و باقيمانده وجوه خود را در انواع اوراق بهادار داراي مجوز انتشار از سازمان بورس، منتشره از طرف يک ناشر و يا تضمين شده توسط يک ضامن سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. ريسک و بازدهي اين صندوق‌ها نيز همانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد.

صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ( VC FUND

سرمايه‌گذاري جسورانه (Venture Capital) يک مدل سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي کسب و کارهاي نوپا و شرکت‌هاي کوچک با پتانسيل رشد بلندمدت است، در واقع اين نوع سرمايه‌گذاري منبع بسيار مهمي براي راه‌اندازي کسب‌و‌کارهايي است که کوچک‌تر از آن هستند که بتوان دسترسي مناسب به بازار سرمايه يا بانک‌ها داشته باشند و عمدتا از ريسک بالا و به‌تبع بازدهي مورد انتظار بالايي براي سرمايه‌گذار برخوردارند.

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه در واقع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند که پول سرمايه‌گذاراني که به دنبال داشتن سهام در کسب و کارهاي نوپا (استارت آپ‌ها) و کسب و کارهاي کوچک و متوسط هستند و پتانسيل رشد بالايي دارند را با ايجاد پرتفوي مديريت مي کنند. اين نوع از سرمايه‌گذاري ها سرمايه‌گذاري هايي با بازده و ريسک بالا محسوب مي شوند.

سرمايه گذاري جسورانه يا خطرپذير (venture capital) نوعي از تامين مالي براي سهام شرکت (equity financing) است که به کارآفرينان و شرکت‌هاي کوچک توانايي کسب و تامين منابع مالي را مي دهد. صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه ابزار سرمايه‌گذاري براي سهام شرکت ها بصورت خصوصي هستند که به دنبال سرمايه‌گذاري در بنگاه هايي هستند که بازده و سوددهي بالايي دارند و البته به واسطه ماهيت فعاليت و نوآوري که انجام مي دهند، ريسک سرمايه گذاري بالايي نيز دارند. اين صندوق ها و سرمايه گذاري روي سهام شرکت ها بر مبناي اندازه،‌ دارايي و سطح و مرحله توسعه محصول شرکت انجام مي شود.

صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه از اين حيث از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک متفاوتند که بر روي انواع خاصي از سرمايه گذاري که روي محصولات و شرکت هاي نوپا است،‌ تمرکز دارند. تمامي بنگاه هايي که سرمايه گذاري جسورانه دريافت مي کنند، پتانسيل رشد بالايي داشته، ريسکي هستند و افق سرمايه گذاري بلند مدتي دارند. اين صندوق ها معمولا نقش فعالي در اين سرمايه گذاري و شرکت نوپا دارند و معمولا در هيئت مديره کرسي در اختيار داشته و دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک مشاوره مي دهند.

معمولا اين صندوق ها روي چندين کسب و کار نوپا و مخاطره پذير سرمايه گذاري کرده به اين اميد که حداقل يکي از آنها رشد و سوددهي/بازده بالايي داشته باشد که در مجموع و به طور متوازن بازده صندوق سرمايه گذاري جسورانه/مخاطره پذير متوسط يا بالا باشد .

صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ؛

صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ابزاري براي تأمين مالي از طريق سرمايه يا حقوق صاحبان سهام ( Equity ) است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس شده و به جمع‌آوري سرمايه از عموم و تخصيص آن به سرمايه‌گذاري در ساخت و تکميل پروژه معين اشاره شده در اميدنامه و طرح توجيهي صندوق، مي‌پردازد. در اين نوع صندوق‌ها سرمايه‌گذاران مستقيماً در منافع حاصل از اجراي پروژه سهيم مي‌شوند. هر صندوق پروژه مختص يک پروژه بوده و موضوع صندوق ساخت و تکميل پروژه و سپس پايان يافتن فعاليت صندوق و تقسيم عوايد حاصل از اجراي پروژه با توجه به ساختار پيش‌بيني شده در طرح توجيهي صندوق است.

افزايش سرمايه سريع‌تر و آسان‌تر، عدم لغو پروژه به دليل کمبود منابع مالي، امکان تأمين مالي بلند مدت، معافيت مالياتي در خريد و فروش واحدها تا زمان بهره‌برداري، وجود بازارگردان و نقدشوندگي واحدها، اطمينان از خرج‌کرد آورده نقدي سرمايه‌گذاران در ساخت پروژه و اطلاع‌رساني دقيق و به‌موقع از وضعيت مالي و فيزيکي پروژه دلايلي است که باعث مي‌شود صاحبان پروژه‌ها از صندوق پروژه استفاده کنند و سرمايه‌گذاران ترغيب شوند تا در پرتفوي سرمايه‌گذاري خود، واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها رو داشته باشند.

صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا؛

صندوق سرمايه گذاري طلا (Gold Funds) نيز يکي از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس است که در بسياري از کشورهاي دنيا وجود دارد . هدف از تشکيل و راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري طلا تشکيل يک پرتفوي از دارايي هاي مبتني بر طلا است. مزايا و فوايد تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري طلا به شرح زير هستند :

 • هدف از تشکيل و مزيت چنين پرتفوي کاهش ريسک مربوط به خريد و فروش طلا است که يک سرمايه گذار معمولي ممکن است متحمل شود .
 • دومين مزيت براي سرمايه گذاران خرد که شايد نتوانند يک شمش طلا بخرند،‌ مي توانند با مبلغ کمتري روي طلا سرمايه گذاري کنند، ضمن اينکه وجود پرتفوي در اين صندوق ها ريسک ضرر آنها را کاهش مي دهد .
 • سومين مزيت صندوق هاي سرمايه گذاري طلا کاهش ريسک و خطرات نوسانات ناشي از بي ثباتي سياسي، اقتصادي و جغرافيايي نيز از ديگر مزاياي اين صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک طلاست .
 • چهارمين مزيت صندوق هاي طلا عدم نياز به نگهداري فيزيکي طلا و جواهرات است. بويژه اگر اين سرمايه گذاري ها روي طلا زياد باشد؛ براي مثال فرض کنيد که شما يک ميليارد روي طلا سرمايه گذاري کرديد، که نگهداري آن حداقل يک کيف کوچک نياز دارد ضمن اينکه مکاني امن نيز بايد براي نگهداري اين حجم ازطلا فراهم کنيد .

بسته به اينکه موسسان اين صندوق روي کدام يک از انواع دارايي هاي مرتبط با طلا سرمايه‌گذاري کرده باشند، بازده اين صندوق ها و ارزش اوراق اين صندوق ها متغير است .

نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر متغیر‌های مختلف بر بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران انجام شده است؛ این متغیر‌ها عبارت از: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها؛ بانکی بودن یا نبودن صندوق‌ها؛ رتبه کارگزاری صندوق‌ها (مدیران صندوق‌ها)؛ نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌ها؛ اندازه صندوق‌ها؛ عمر صندوق‌ها؛ ارزش صدور و ارزش ابطال . بیشتر این پژوهش با هدف بررسی تأثیر متغیر‌های مختلف بر بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران انجام شده است؛ این متغیر‌ها عبارت از: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها؛ بانکی بودن یا نبودن صندوق‌ها؛ رتبه کارگزاری صندوق‌ها (مدیران صندوق‌ها)؛ نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌ها؛ اندازه صندوق‌ها؛ عمر صندوق‌ها؛ ارزش صدور و ارزش ابطال صندوق‌ها و بازده بازار است. در این پژوهش اطلاعات 39 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در یک بازه زمانی 24 ماهه از مهر ماه سال1390 تا شهریور ماه سال 1392 بررسی شده است. برای تخمین پارامترهای الگو از الگوی رگرسیون معمولی (OLS) و داده‌های مختلط (دیتا پانل) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که بین تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، نسبت فعالیت معاملاتی صندوق، اندازه صندوق، عمر صندوق، ارزش صدور، ارزش ابطال، بازده بازار و بازده صندوق رابطه معناداری وجود دارد، ولی بین بانکی بودن یا نبودن صندوق‌ها و بازده صندوق‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین شواهد حاکی از این است که بین رتبه کارگزاری صندوق‌ها (مدیران صندوق‌ها) و بازدهی صندوق‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.

صفر تا صد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، نهادهای مالی هستند که فعالیت‌ آن‌ها جمع‌آوری سرمایه از افراد مختلف و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف از جمله اوراق مشارکت، سهام و اوراق قرضه است. بنابراین شما به جای سرمایه‌گذاری بر یک سهم یا اوراق در یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ثبت‌نام می‌کنید.

نکات مهم قبل از دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری

هنگام بررسی گزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خود، حتماً موارد زیر را ارزیابی کنید:

از سرمایه‌گذاری در صندوق مشترک خود چه می‌خواهید؟ آیا برای بازنشستگی، دانشگاه فرزندانتان پس‌انداز می‌کنید یا برای افزایش دارایی پول سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ پاسخ به این سؤالات می‌تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید که کدام روش بهتر عمل می‌کند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک معمولاً برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر هستند. اگر فکر می‌کنید در آینده نزدیک به پول خود نیاز خواهید داشت، مثلاً در عرض سه تا پنج سال، ممکن است صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بهترین گزینه نباشد. این به این دلیل است که بازده در آن مدت زمان (پس از حذف هزینه کارمزدها) ممکن است برای ایجاد سرمایه‌گذاری باارزش کافی نباشد.

تعیین کنید که چقدر با ریسک‌پذیر هستید و بر این اساس سرمایه‌گذاری کنید. درک میزان تحمل ریسک می‌تواند به شما کمک کند صندوقی را با استراتژی‌ها و تخصیص دارایی‌ها متناسب با این مشخصات انتخاب کنید.

مزایای صندوق مشترک

دلایل زیادی وجود دارد که صندوق سرمایه‌گذاری مشترک انتخاب بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ است که به تعدادی از این مزایا خواهیم دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک پرداخت.

تنوع بخشی سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها در یک سبد برای کاهش ریسک، یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.

نقدشوندگی:

یکی از مهم‌ترین مزیت‌هایی که این صندوق دارد نقدشوندگی بالای آن است. شما در هر زمان که بخواهید حتی اگر بازار منفی باشد به راحتی می‌توانید سرمایه خود را نقد کنید. در حالی که اگر به صورت مستقیم سهام خریداری کرده باشید تا زمانی که خریداری برای سهام شما پیدا نشود قادر به فروش آن نیستید.

مدیریت حرفه‌ای:

یک مدیر سرمایه‌گذاری حرفه‌ای از تحقیقات دقیق و تجارت ماهرانه استفاده می‌کند. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک راهی نسبتاً ارزان برای یک سرمایه‌گذار کوچک است تا از یک مدیر تمام وقت برای انجام و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به حداقل‌های سرمایه‌گذاری بسیار کمتری نیاز دارند، بنابراین این صندوق‌ها راهی کم‌هزینه را برای سرمایه‌گذاران فردی فراهم می‌کنند تا از مدیریت حرفه‌ای پول استفاده کنند.

ریسک های سرمایه گذاری در صندوق های مشترک

در کنار مزایایی که این صندوق‌ها ارائه می‌دهند ریسک‌هایی هم وجود دارد.

همه صندوق‌ها دارای سطحی از ریسک هستند. مدیران پورتفولیو نمی‌توانند عملکرد صندوق را تضمین کنند. ممکن است بخشی یا تمام پولی را که سرمایه‌گذاری می‌کنید از دست بدهید، زیرا ممکن است ارزش اوراق بهادار موجود در صندوق کاهش بیابد. سود سهام یا پرداخت بهره نیز ممکن است با تغییر شرایط دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار تغییر کند.

نحوه سرمایه گذاری در صندوق های مشترک

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلف یک فرآیند نسبتاً ساده است. شما می‌توانید واحد یک صندوق را از طریق شرکت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مانند مانو یا از یک شرکت کارگزاری سهام خریداری کنید.

به سادگی مدارک خرید صندوق را پر کنید، حساب را تامین مالی کنید، دفترچه و قرارداد صندوق را بررسی کنید، و در وب سایت‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای تحقیق کنید تا به خوبی از صندوق و نحوه کارکرد آن مطلع شوید.

هنگامی که تصمیم به فروش یا “بازخرید” دارایی‌های صندوق دارید، بدانید که هر زمان که بخواهید می‌توانید این کار را با تماس با شرکت صندوق یا کارگزار خود انجام دهید. آنها شما را در فرآیند فروش سهام صندوق و دریافت هرگونه پرداختی راهنمایی می‌کنند.

انواع صندوق های مشترک

صندوق با درآمد ثابت:

اگر شما به دنبال سرمایه‌گذاری هستید که نوسان بالایی نداشته باشد و درآمد جاری برای شما ایجاد کند این صندوق مناسب شما است. این صندوق‌ها ۷۰٪ دارایی را در اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند.

صندوق در سهام:

صندوق در سهام مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند. این صندوق‌ها ۷۰٪ دارایی را در انواع سهام در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند.

صندوق مختلط:

صندوق مختلط برای افرادی که اهمیت زیادی به حفظ اصل سرمایه خود می‌دهند و همچنین تمایل دارند تا بازده معمولی از سهام خود داشته باشند مناسب است.

در این صندوق ۴۰ تا حداکثر ۶۰٪ دارایی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و باقی آن در سهام سرمایه‌گذاری می‌شود.

سخن پایانی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یک استراتژی کلاسیک برای سرمایه‌گذاران برای دستیابی به تنوع ساده دارایی هستند. این صندوق‌ها می‌توانند برای برخی از افراد مفید باشند. برای تعیین اینکه آیا این روش سرمایه‌گذاری برای شما مناسب است یا خیر، با یک متخصص مالی مشورت کنید.

بررسی تأثیر ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد آن‌ها

فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، به‌طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، از سال 1386 آغاز شده است و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه‌گذاران بوده است؛ از طرفی، مدیران صندوق‌ها نیز به دنبال افزایش بازده و بهبود عملکرد صندوق‌های تحت مدیریت خود هستند. در این پژوهش، تأثیر عوامل مختلف و ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل: عملکرد گذشته، اندازه، نسبت هزینه‌ها، نسبت گردش، تعداد صندوق‌های تحت مدیریت مدیر صندوق و نوع مؤسس صندوق، بر عملکرد آن‌ها بررسی می­شود. به این منظور، از اطلاعات هفتگی 43 صندوق سرمایه‌گذاری در سهام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، طی بازه زمانی ابتدای تیرماه سال 1390 لغایت 31 شهریورماه سال 1392 استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاری دو متغیر عملکرد گذشته و نوع مؤسس صندوق بر عملکرد جاری آن است.

کلیدواژه‌ها

 • صندوق‏های سرمایه‏گذاری
 • عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری
 • بازده صندوق
 • ویژگی‏های صندوق‏های سرمایه‏گذاری
 • نوع مؤسس صندوق

20.1001.1.23831170.1395.4.2.3.2

موضوعات

 • 1مدیریت دارایی
 • صندوق‌ها (سرمایه گذاری، بازنشستگی، پوشش ریسک)

عنوان مقاله [English]

The Effects of Mutual Fund Attributes on Mutual Fund Performance

نویسندگان [English]

 • Ali Rahmani
 • Seyyed Ali Hosseini
 • Masoumeh Kashef

چکیده [English]

Mutual funds were first established in Iran in 2007 under Securities Market Act 2005 and have since grown significantly to one of the most important capital market intermediaries. Hence understanding and evaluating the performance of these funds are critical to both investors and fund managers. This research aims to examine the effects of various mutual fund attributes and characteristics, namely past دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک performance, size, expenses ratio, turnover ratio, number of funds under fund manager’s management, and type of institution of fund founder, on their current performance. For this purpose, a sample of 43 equity mutual fund was chosen and relevant weekly data for the period of 22th June to 22th September 2013 was collected. The results show that only past performance and the type of institution of founder have an impact on the mutual fund's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mutual funds
 • Funds’ performance
 • Mutual fund return
 • Fund characteristics
 • Fund attributes
 • Fund founder
مراجع

پورزمانی، زهرا، علی روحی و امیرمحمد صفری. (1389). بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران. پژوهش‌های مدیریت، 86، 101-85.

[4] تاری وردی، یدالله، محمد فرجی ارمکی، رضا داغانی و فرزانه حیدرپور. (1392). بررسی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای مدل ارزیابی مرتون هنریکسون. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7، 99-83.

[5] عزیزی، شهریار و امیر شریف‏فر. (1392). عوامل تعیین‌کنندة انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: رویکرد پژوهش آمیخته. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2، 50-35.

[6] Abbasi, Majid; Kalantari, Elham&Abbasi, Hamideh. (2012). Effect of Fund Size on the Performance of Mutual Funds: Evidence from Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2 (7), 6889-6902.

[7] CambonMurica, M Isabei. (2011). Spanish Mutual Fund Performance: An Analysis of Determinants. Working Paper.

[8] Elton, Edwin J., Gruber, Martin J. & Blake, Christopher R. (2011). Doze Size Matter? The Relationship between Size and Performance.

[9] Goel, Sweta. (2013). Performance of Mutual Funds and Investors’ Behavior.JAYPEE Institute of Information Technology.

[10] Gözbaşı, Onur&Çitak, Levent. (2010). An Evaluation of the Attributes Considered by Investment Professionals in Selecting Mutual Funds: The Case of Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, 36.

[11] Groave B.V. (2011). Study of the factors influencing distributor perception of an asset management company.Birla Institute of Management Technology.

[12] Ke Tang, Wang, Wenjun&Xu, Rong. (2012). Size and Performance of Chinese Mutual Funds: The Role of Economy of Scale and Liquidity. Pacific-Basin Finance Journal, 20, 228 –246.

[14] Pui See, Yong &Jusoh, Rozita. (2012). Fund Characteristics and Fund Performance: Evidence of Malaysian Mutual Funds. International Journal of Economics and Management Sciences, 9, 31-43.

معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

اکثر فعالان بازار سرمایه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری آشنا هستند و آن‌ها را روشی مطمئن و سودآور برای فعالیت در بورس می‌دانند. صندوق‌هایی چون صندوق مشترک آگاه که جزو اولین و پربازده‌ترین صندوق‌های بازار سرمایه هستند با ارائه بازدهی فراتر از انتظار و بالاتر از بازارهای مالی دیگر توانسته‌اند این باور را ایجاد کنند که سرمایه‌گذاری در بورس با تکیه بر سه اصل تخصص، تجربه و دید بلندمدت، بیشترین سود را می‌سازد.

ویدئو صندوق مشترک آگاه

صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

برای سرمایه گذاری در بورس دو روش وجود دارد: روش مستقیم و غیرمستقیم. در روش غیرمستقیم سرمایه‌گذاری که شامل سبدگردانی اختصاصی و صندوق های سرمایه گذاری می‌شود، افراد شخصا و بر اساس اطلاعات و علم خود سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ بلکه این کار را بر عهده تیم متخصص و کاردان صندوقی مورد اعتماد می‌گذارند تا به جای آن‌ها سبدی از سهام تشکیل دهد و به این وسیله از سود بازار بهره‌مند شوند.

از منظر ترکیب دارایی، صندوق‌ها انواع مختلفی دارند که صندوق درآمد ثابت، صندوق سهامی و صندوق مختلط از مهمترین آن‌ها هستند. از منظر نحوه سرمایه‌گذاری نیز به دو دسته صندوق‌های صدور و ابطالی و صندوق‌های قابل معامله یا (ETF) دسته‌بندی می‌شوند. دارایی صندوق‌های سهامی اکثرا سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. در صندوق‌های درآمد ثابت، اکثر دارایی جمع‌آوری شده در اوراق با درآمد ثابت، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود و در صندوق‌های مختلط، نیمی در سهام و نیمی در اوراق با درآمد ثابت و… سرمایه‌گذاری می‌شود.

صندوق مشترک آگاه صندوقی سهامی از نوع صدور و ابطالی است. پس درصد بالایی از دارایی آن در سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاری می‌شود. برای سرمایه‌گذاری در این صندوق، لازم است یک بار به صورت حضوری به شعب آگاه مراجعه و فرم‌‌های مرتبط برای خرید واحدهای صندوق را پر کنید.

معرفی مدیریت دارایی آگاه

شرکت سبدگردان آگاه در سال ۱۳۹۷ با مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت آن سازمان، راه‌اندازی شد. البته سابقه فعالیت آگاه به سال ۱۳۸۴ (زمان تاسیس) برمی‌گردد. به تعبیر دیگر از سال ۹۷ تمامی فعالیت‌های مدیریت دارایی آگاه که پیش از این در کارگزاری انجام می‌شد، به شرکت سبدگردان آگاه انتقال یافت.

در شرکت سبدگردان آگاه، خدمات مدیریت دارایی، در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع و سبدگردانی اختصاصی ارائه می‌شود تا افراد از هر قشر و با هر میزان سرمایه‌ بتوانند از مزایای بورس بهره‌مند شوند. در حال حاضر ۷ صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان آگاه قرار دارد که بعضی از آن‌ها در دوره‌های زمانی متفاوت، جزو پربازده‌ترین‌های بازار بوده‌اند. آگاه بالغ بر ۵ میلیون نفر مشتری و بیش از ۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت دارد.

معرفی صندوق مشترک آگاه

اولین صندوق سرمایه گذاری آگاه، با نام «مشترک آگاه» در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده است. همان طور که گفتیم مشترک یک صندوق سهامی است و عمده دارایی آن (بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پرتفوی) در سهام و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود. سهامی بودن یعنی صندوق متناسب با شاخص بورس رشد می‌کند و چنانچه شاخص افت داشته باشد ممکن است سرمایه افراد دچار ضرر شود. بر همین اساس بهتر است با دید بلندمدت در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شود.

البته بازدهی بیش از ۳۷ هزار درصدی صندوق مشترک آگاه سبب شده است که پیشتاز در میان صندوق‌های سرمایه‌ گذاری بازار سرمایه باشد و در دوره‌های مختلف عنوان پربازده‌ترین صندوق بازار سرمایه را به خود اختصاص دهد.

علاوه بر بازدهی مزایای دیگر صندوق مشترک آگاه عبارت است از:

 • هزینه پایین
 • نقدشوندگی بالا
 • مدیریت متخصص و مجرب
 • وجود بازارگردان در صندوق
 • سابقه ۱۳ سال فعالیت مستمر و درخشان
 • جذب بیش از ۷۸۰۰ میلیارد ریال سرمایه

سرمایه‌ گذاری در مشترک آگاه یعنی یک سود عالی بدون صرف وقت، انرژی و داشتن تخصص. در واقع تیم حرفه‌ای سبدگردان آگاه به نیابت از شما و برای شما سبدی از دارای‌های بورسی تشکیل می‌دهد و از آن جهت که خود در میزان سود حاصله شریک است، سعی دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک بر آن دارد که روز به روز بر میزان این سود افزوده شود.

در مشترک آگاه امنیت سرمایه‌گذاری، حرف اول را می‌زند و استراتژی مدیران صندوق نیز بر اساس بازدهی و امنیت بنا نهاده شده است. هر چند که با توجه به ماهیت نوسانی بازار سرمایه بهتر است که واحدهای مشترک را با دید بلندمدت (حداقل ۱ سال) خریداری کنید تا بتوانید سود مطلوب و دلخواهی به دست آورید.

مقایسه بازدهی صندوق مشترک با بازارهای مالی

گفتیم که بازدهی صندوق مشترک با تکیه بر دانش تیم متخصص سبدگردان آگاه بیش از ۳۷۰۰۰ درصد بوده است. به تعبیر دیگر قیمت هر واحد صندوق مشترک در زمان تاسیس ۱۰۰ هزار تومان بوده و در حال حاضر (اسفند ۱۴۰۰) این مبلغ به عدد هر واحد بیش از ۳۷ میلیون تومان رسیده است. این یعنی سرمایه افراد در طول ۱۳ سال فعالیت این صندوق تقریبا بیش از ۳۷۰ برابر شده است. این عدد در میان بازارهای مالی نیز بی‌سابقه است.

صندوق مشترک آگاه مناسب چه افرادی است؟

در بالا گفتیم که اغلب دارایی صندوق مشترک آگاه در سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاری می‌شود و به نظر می‌آید که این صندوق مناسب افرادی با روحیه ریسک‌پذیری بالا باشد اما آمار و تجربه نشان داده است که این صندوق برای تمامی افرادی که قصد حفظ ارزش پول خود را در برابر تورم دارند و دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک علاوه بر این به دنبال کسب بازده عالی از یک بازار داخلی هستند مناسب است. چرا که ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق با تخصص تیم تحلیل کاهش و بازده آن افزایش یافته است.

بنابراین اگر شما هم سرمایه‌گذاری در بورس را یک فرصت خوب می‌دانید اما تخصص کافی یا زمان لازم برای تحلیل و انتخاب سهام پر پتانسیل ندارید؛ با مراجعه به صفحه ثبت نام صندوق مشترک آگاه یک فرصت ویژه برای یک سرمایه‌گذاری پربازده خلق کنید.

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق مشترک آگاه

سرمایه‌گذاری در مشترک آگاه از طریق صدور واحدهای آن صورت می‌گیرد. مراحل سرمایه‌گذاری در این صندوق به ترتیب زیر است:

 1. ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به آدرس www.sejam.ir
 2. با در دست داشتن مدارک هویتی خود (اصل شناسنامه و کارت ملی) برای خرید واحدهای صندوق به یکی ازشعب کارگزاری آگاه در تهران یا شهرستان‌ها مراجعه کنید.

در ادامه با پر کردن فرم ثبت نام و واریز پول، واحدهای سرمایه‌گذاری به نام شما ثبت می‌شود.

سخن آخر

صندوق سهامی مشترک آگاه پربازده‌ترین در میان صندوق‌های بازار سرمایه دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک و پربازده‌ترین در میان بازارهای مالی دیگر در بازه زمانی ۱۳ سال گذشته بوده است. مشترک صندوقی صدور ابطالی و سهامی است که تحت مدیریت سبدگردان آگاه قرار دارد. این صندوق در طول فعالیت خود دارایی سرمایه‌گذاران خود را ۳۷۰ برابر کرده است..اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.