مزیت تجارت در بازارهای جهانی


خرید و فروش الکترونیکی

تجارت الکترونیک باعث ایجاد تغییرات چشمگیر درشرایط رقابتی شده است. انقلاب تجارت الکترونیکی به شرکتهای کوچک امید بخشید تا بتوانند درکنار شرکت های عظیم به تجارت بپردازند. شرکت های کوچک باید عضو سیستم تجارت الکترونیک شوند، در غیر این صورت توانایی خودشان را برای باقی ماندن در صحنه رقابت کسب و کار از دست خواهند داد. به عنوان مثال، ظهور و ورود سریع رقبای جدیدحتی از خارج محیط کسب و کار ذیربط به بازار، جهانی مزیت تجارت در بازارهای جهانی شدن بازار و جهانی شدن رقابت، رقابت شدید در استانداردها و از این دست تغییرات به شمار می روند.

تجارت الکترونیک به شرکت ها کمک میکند تا کالای خود را به شکل مناسب معرفی کنند. در سایت شرکت، به آسانی انواع اطلاعات جدید و مرتبط با محصول و کسب و کار به مشتریان ارایه می شود. اگر مشتریان شرکت تشویق شوند تا به صورت منظم از سایت بازدید کنند، پولی را که قرار است برای بازاریابی و تبلیغات هزینه شود صرفه جویی میشود. البته در درجه اول می بایست وب سایت به مشتریان معرفی شود و چنانچه مشتریان سایت را بازدید کرده و ارضا شوند، به احتمال زیاد هر از گاهی برای دیدن محصولات جدید به سایت مراجعه می کنند.

تعاریف تجارت الکترونیک

تجارت

هر صورتی از ارائه کالا و یا خدمات و یا هردو که معمولا در ازای وجه انجام می پذیرد، تجارت نام دارد.

تجارت الکترونیک

از تجارت الکترونیک، تعاریف متعددی ارائه شده است. در واقع مجموعه متنوع وسیعی از تعاریف و مفاهیم برای تجارت الکترونیک وجود دارد که موضوعات، کاربردها و مدل های گوناگونی را در بر میگیرد.

اتحادیه اروپا تعاریف زیر را از تجارت الکترونیکی ارائه نموده است:

 • انجام تجارت به صورت الکترونیکی (۱۹۹۸)
 • هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفعبه جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی، به صورت الکترونیکی تعامل کنند(۲۰۰۱).
 • بطور کلی تجارت الکترونیکی، راه و روش جدید کسب وکار، به صورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه ها و اینترنت می باشد. در این روش فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می پذیرد.
تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات

تحویل خدمات، کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن، شبکه های رایانه ای و سایر وسائل ارتباطی.

تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری

ابزاری است که کسب و کارهای مختلف، شرکای آنها ومشتریان آنها را قادر می سازد که موضوعاتی مانند کیفیت خدمات، سرعت تحویل و غیره را ارتقا و موضوعاتی چون هزینه ها را کاهش دهند.

تجارت الکترونیک از دیدگاه فرآیند کسب و کار

تجارت الکترونیک بکارگیری فناوری برای خودکارسازی تبادلات کسب و کار و جریان کار است.

تجارت الکترونیک از دیدگاه خدماتی

تجارت الکترونیکی، ابزاری است که خواسته های دولت ها، شرکت ها، مصرف کنندگان و مدیریت در جهت کاهش هزینه ارائه خدمات در راستای بهبود کیفیت محصولات و خدمات و افزایش سرعت تحویل خدمات، پیشتیبانی می کند.

تجارت الکترونیک از دیدگاه آموزشی

تجارت الکترونیک مزیت تجارت در بازارهای جهانی شرایط لازم برای آموزش الکترونیکی در مدارس، دانشگاه ها و دیگر سازمان ها از جمله سازمان های کسب و کارفراهم می کند.

تجارت الکترونیک از دیدگاه مشارکتی

تجارت الکترونیکی چارچوبی است که شرایط لازم رابرای شراکت افراد در داخل سازمان و حتی خارج از سازمان فراهم می کند.

تجارت الکترونیک از دیدگاه فن آوری اطلاعات

آن بخش از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.

تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه جامعه

تجارت الکترونیکی جایی را برای افراد یک جامعه فراهم می آورد تا بتوانند در آن آموزش ببینند، مشارکت کنند و با یکدیگر تعامل داشته باشند.

واژه کسب وکار الکترونیکی و ارتباط آن با تجارت الکترونیک

بعضی از افراد واژه تجارت را برای توصیف مبادلاتی که بین شرکای کسب وکار انجام می شود به کار می برند. تعریف تجارت با این دیدگاه منجر به سطحی نگری در واژه تجارت الکترونیکی خواهد شد. برای جبران این سطحی نگری از واژه معادل کسب و کار الکترونیکی استفاده می کنند تا بتوانند دیدگاه همه جانبه آن را به خوبی نشان دهند.

کسب و کار الکترونیکی تعریفی گسترده از تجارت الکترونیکی است که نه تنها شامل خرید و فروش محصولات و خدمات بلکه شامل ارائه خدمات به مشتریان، مشارکت شرکای کسب و کار، آموزش الکترونیکی و مبادلات الکترونیکی درون سازمانی میشود.

چارچوب تجارت الکترونیکی

آنچه حائز اهمیت است این است که تجارت الکترونیکی به معنای داشتن وب سایت نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است. برنامه کاربردی فراوانی از جمله بانکداری، کاریابی، خرید و فروش سهام، خرید و فروش دربازارهای آنلاین، بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی، ارائه خدمات به مشتری، حراجی ها، خدمات مسافرتی و همکاری الکترونیکی در پروژه های تحقیق و توسعه در تجارت الکترونیکی وجود دارد.

برای اجرای این برنامه های کاربردی، داشتن اطلاعات پشتیبانی و زیرساخت های پشتیبانی اهمیت دارند. شکل زیر، پشتیبانی برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی به وسیله زیرساخت ها را نشان میدهد. همچنین این شکل پیاده سازی تجارت الکترونیکی را به پنج روش عمده زیر، ارتباط داده است:

آنچه در ارتباط میان برنامه های کاربردی، ستونها و زیرساخت ها اهمیت دارد، نقش مدیریت تجارت الکترونیکی به عنوان هماهنگ کننده است. شکل زیر را می توان به عنوان چارچوبی برای درک روابط بین اجزای تجارت الکترونیکی و انجام تحقیقات در این حوزه دانست.

شکل ۱- چهارچوب تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی

وجود هر فناوری پیشرفته، تهدیدها و فرصت های جدیدی برای سازمان ها ایجاد میکند. تغییر در فناوری، موجب تغییر در قانونمندی های بازرگانی شرکت ها و متحول ساختن سیستم های سازمانی و اجتماعی می گردد. تکنولوژی اطلاعات به عنوان لبه پیشرو تکنولوژی های جدید در سه پارامتر سرعت، دقت و هزینه فعالیت ها می تواند تاثیر گذار باشد. تکنولوژی اطلاعات می تواند چهار مزیت عمده ایجاد کند.

 • تولید خروجی های مشابه با هزینه کمتر
 • تولید خروجی ها بیشتر و با هزینه مشابه
 • تولید خروجی های مشابه با همان هزینه در زمان کمتر
 • تولید خروجی های مشابه با همان هزینه و همان زمان

فواید تجارت الکترونیکی

 • با بهره گیری از تجارت الکترونیک می توان موانع جغرافیایی و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از میان برداشت.
 • ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی و بین المللی
 • مسیر هدایت کسب و کار را تغییر میدهد و بدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای سنتی به شکل های جدیدتر می شود.
 • باعث تغییرات چشمگیر در شرایط رقابتی می شود. به عنوان مثال ظهور و ورود سریع رقبای جدید، جهانی شدن رقابت، رقابت شدید دراستانداردها و غیره.
 • فرصت های جدید برای جایگزینی کسب و کار
 • ایجاد مشاغل و فرصتهای شغلی جدید در زمینه های مختلف
 • باعث افزایش قدرت تجزیه و تحلیل بازار می شود و شرکت می تواند بر اساس این تجزیه و تحلیل استراتژی های فروش یا بازاریابی خود رادر یک یا چند عرصه تغییر دهد.
 • قدرت تجزیه و تحلیل کالا افزایش می یابد بطوریکه اطلاعات بدست آمده از مشتریان برای تولید کالاهای جدید یا تغییر در تولیدکالاهای قبلی مورد استفاده قرار میگیرد.
 • ورود به بازارهای جدید و استراتژیک بدون در نظرگرفتن مرزها

معایب تجارت الکترونیکی

در مقابل تمامی فواید فوق، تجارت الکترونیک مسائلی را با خود به همراه دارد که چنانچه برای آنها راه حل مناسبی اتخاذ نشود میتواند ویژگی هایش را تحت الشعاع قرار دهد از جمله:

 • سهولت در سرقت اسرار ور رموز محرمانه سازمان ها
 • عدم تبیین قوانین مالیاتی دقیق
 • عدم تبیین قوانین گمرکی دقیق
 • عدم آشنایی با قوانین، آداب، رسوم و فرهنگهای ملل مختلف
 • کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری
 • عدم اعتماد و امنیت
 • امنیت (جنبه های مختلف امنیت: تشخیص هویت، عدم انکار، یکپارچگی اطلاعات، محرمانگی اطلاعات)

معرفی کتاب- امنیت در تجارت الکترونیکی -انتشارات ادیبان روز

 • علاوه بر موارد فوق، تمام کالاها به صورت صددرصد قابل ارائه و فروش از طریق اینترنت نمی باشند.
 • میزان وابستگی انتخاب محصول به حواس پنجگانه انسان، هرچه برای انتخاب محصولات و خدمات به حواس لامسه، بویایی و چشایی نیازبیشتری باشد، امکان خرید الکترونیکی آن کمتر خواهد بود. در حالی که حواس بینایی و شنوایی از طریق رسانه های الکترونیکی قابل انتقال می باشند.
 • بسیای از مشتریان ممکن است به دلایل مختلف خرید الکترونیکی را نپذیرند. در مقابل بسیاری از مشتریان به منافع و مزایای روشهای جدید و آسان خرید واکنش مثبت نشان خواهند داد.

جایگاه تجارت الکترونیکی در آینده

با توجه به بررسی های موسسه تحقیقاتی Forrester – یکی از بزرگترین تحلیل گران صنعت تجارت الکترونیکی –و رشد سریع و روزافزون تجارت الکترونیک در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن، لازم است که کشورهای در حال توسعه به منظورحضور در بازار رقابت جهانی سریعا در استراتژیهای تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی کنند.

در ایران استفاده از عمومی از اینترنت بیشتر دردانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شده در شهرها نیز درسطح محدودی فعالیت می نمایند و کاربران بیشتر به منظور الکترونیکی و تلفن از راه دور، از اینترنت استفاده می کنند. بعلاوه بسیاری از قوانین و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک در کشور هنوز فراهم است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که تجارت الکترونیک به سرعت در جامعه گسترش یابد.

در حال حاضر روند خوبی در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور مشاهده میشود. ایجاد بانک های خصوصی متعدد و ظهور شعبات الکترونیکی آنها، بانکهای دیگر کشور را نیز برای سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کرده است. همچنین امکان خرید اینترنتی توسط کارت های اعتباری در کشور توسط چندین بانک فراهم شده است. بدیهی است این روند رو به رشد، نیازمند دانشگاهی متعددی درزمینه مربوط به پیاده سازی تجارت الکترونیکی و موارد مرتبط با آن است.

معرفی کتاب- طراحی کسب وکار الکترونیکی -انتشارات ادیبان روز

این مقاله بخشی از فصل اول کتاب خرید و فروش الکترونیکی نوشته مهرداد بیات و الناز بیات بود. این کتاب بر آن است تا ضمن تشریح اصول تجارت الکترونیکی، ساختارها، مکانیزم ها و تاثیرات اقتصادی بازارهای الکترونیکی بررسی گردد، همچنین خرده فروشی در تجارت الکترونیکی و تاثیر تجارت الکترونیکی بر رفتار مصرف کننده، تحقیقات بازار و تبلیغات و نهایتا خرید و فروش دربازارهای الکترونیکی خصوصی تشریح گردد. جهت انجام تمام این موارد زیرساخت ها و شبکه های سازمانی، موضوعات امنیتی و قانونی تجارت الکترونیکی و سیستم های پرداخت الکترونیکی مد نظر هستند که از طریق استراتژی های تجارت الکترونیکی میسر خواهندشد.

صادرات به آمریکا

همانطور که می دانید کشور آمریکا یک غول اقتصادی در سطح دنیا است و از نظر تولید ناخالصی داخلی این کشور به عنوان بزرگترین کشور اقتصادی دنیا شناخته می شود. طبیعتا این گستردگی و عظمت اقتصادی سبب می شود که این کشور با بسیاری از کشورهای دنیا روابط تجاری نزدیکی داشته باشد. حتی این کشور به دلیل رونق اقتصادی بسیار بالایی که دارد از بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر هند حمایت می کند. این حمایت آمریکا به کشورهای در حال توسعه مزایای زیادی دارد که یکی از مهم ترین این مزایا معاف شدن صادرکننده ها از تعرفه های گمرکی است.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

برای استفاده از خدمات بازار باسکول انتخاب کنید:

البته درست است که آمریکا یک کشور پیشرفته و یک غول اقتصادی است ولی با توجه به جمعیت 324 میلیونی خود به عنوان یک کشور مصرف کننده هم شناخته می شود. این مسئله سبب شد که امروزه کشورهای زیادی اقدام به صادرات به آمریکا نمایند که یکی از این کشورها ایران است. درست است که از نظر سیاسی روابط بین دو کشور ایران و آمریکا مناسب نمی باشد اما از آنجایی که برخی از کالاهای ایرانی در سطح دنیا بی نظیر هستند و مثل آن ها را در هیچ کجای دنیا نمی توان پیدا کرد این امر طبیعی است که کشوری مثل آمریکا هم خریدار و وارد کننده ی این محصولات باشد. از مهم ترین و خاص ترین کالاهای ایرانی که به آمریکا صادر می شوند می توانند به فرش های اصیل ایرانی و زعفران مرغوب ایرانی اشاره کرد.

صادرات به آمریکا

بزرگی و عظمت بازار آمریکا می تواند سند موفقیت هر شرکت و تاجری باشد به همین دلیل اغلب تجار خواهان دسترسی به این بازار هستند تا موفقیت خود در عرصه ی صادرات کالا را تضمین کنند. علاوه بر این دسترسی تجار به منابع پولی و بانکی آمریکا می تواند سبب گسترش تجارت و کسب و کارشان شود. برای محقق شدن این امر تجار حتما باید با قوانین و اصول صادرات به آمریکا ﺁشنا باشند. پس اگر سودای تجارت و صادرات به آمریکا را در سر دارید حتما باید بدانید که طی کردن مراحل زیر برای موفقیت در این عرصه الزامی است:

 • تعیین و مشخص کردن استراتژی های مناسب
 • آنالیز بازار آمریکا و ﺁشنایی با نیاز بازار این کشور
 • ﺁشنایی با فرﺁیند صادرات به آمریکا

علاوه بر این عوامل دیگری هم وجود دارند که سبب موفقیت بیشتر شما در امر صادرات به آمریکا می شوند. یکی از مهم ترین این عوامل زمان است در واقع یک تاجر حرفه ای باید بداند که یک کالا را در چه فصلی به چه کشوری صادر کند. مثلا ماه رمضان بهترین فرصت و زمان برای صادرات مواد قندی نظیر خرما به کشورهای مسلمان است. در واقع یک صادرکننده ی حرفه ای باید مناسب ترین زمان برای صادرات کالا به یک مکان مناسب را بداند. حال اگر شما نیز قصد صادرات به آمریکا دارید و می خواهید بدانید چه کالاهایی به آمریکا صادر می شوند و صادرات چه کالاهایی موفق تر و درآمدزاتر است می توانید با ما در ادامه ی مطلب همراه باشید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب صادرات خرما به آمریکا را مطالعه کنید.

صادرات به آمریکا

مطمئنا بسیاری از افراد با شنیدن جمله ی صادرات به آمریکا کمی تعجب می کنند چرا که بر این باورند که تجارت به این کشور غیر ممکن است. اما این باور کاملا اشتباه است. درست است ک این دو کشور روابط سیاسی مناسبی با هم ندارند اما بر اساس قانون اساسی داشتن روابط تجاری با ﺁمریکا ممنوع نیست. اما تمام تلاش دولت و کشور این است که حتی الامکان تعداد کالاهای وارداتی از این کشور محدود باشد و با توجه به آماری هم که در این زمینه وجود دارد نشان می دهد که در کل میزان کالاهای وارداتی از این کشور با توجه به محصولات صادراتی این کشور چندان زیاد نیست. البته کشور آمریکا نیز برخی از مرغوب ترین کالاهای ایرانی را خریداری می کند و واردات محدودی از کشور ما دارد.

در واقع درست است که نسبت واردات کالا از آمریکا نسبت به صادرات به آمریکا قابل قیاس نیست و واردات از آمریکا در مقایسه با صادرات به این کشور بسیار زیادتر می باشد اما باید این نکته را هم بدانید که کشور آمریکا از مشتری های پر و پا قرص و دائمی برخی از کالاهای ایرانی است که نمونه ی این کالاها و محصولات در دنیا بی نظیر است. بر اساس آماری که در این زمینه ارائه شده آمریکا یکی از بزرگترین مشتری ها و خریدارهای محصولات غیر نفتی ایرانی است. از مهم ترین کالاهای غیر نفتی که کشور ما به کشور ایالات متحده آمریکا صادر می کند می توان به فرش و میگو اشاره کرد. بر اساس آماری که در این زمینه ارائه شده مشخص شده که کشور آمریکا فقط در 6 ماهه ی نخست امسال 22 تن میگو از کشور ما خریداری کرده که ارزش آن حدود 100 هزار دلار است. علاوه بر این این کشور حدود 600 تن فرش اصیل ایرانی خریداری کرده است که ارزش آن حدود 200 هزار دلار است.

صادرات به آمریکا فقط محدود به این موارد نمی شود. بر اساس فهرست و ﺁماری که از سوی سازمان ها در خصوص صادرات غیر نفتی ایران به آمریکا ارائه شده است زعفران یکی دیگر از محصولات محبوب و پرفروش ایران به آمریکا است. از دیگر محصولاتی که از کشور ما به آمریکا صادر می شود می توان به گل و غنچه های گل که این محصولات جنبه ی زینتی دارند اشاره کرد. بر اساس آماری که در خصوص صادرات این محصول ارائه شده کشور آمریکا حدود یک تن از این محصول را از کشور ما خریداری کرده است. علاوه بر این مبلمان و اجزا و قطعات مبلمان از دیگر کالاهایی هستند که آمریکا از کشور ما خریداری کرده است.

شرایط صادرات به آمریکا

در صورتی که قصد صادرات به آمریکا را دارید باید به برخی نکات و مراحل توجه داشته باشید که عبارتند از:

 • بازاریابی در کشور آمریکا

طبیعتا یکی از مهم ترین اصول موفقیت صادرات به آمریکا ، بازاریابی در این کشور است. در این راستا باید بدانید که در حال حاضر ضریب نفوذ و تاثیرگذاری اینترنت در بازار این کشور بسیار زیاد است به گونه ای که شبکه های اجتماعی و بازار خرید مستقیم و آنلاین و تبلیغات بر بازار آمریکا بسیار تاثیر گذاشته اند. لذا برای اینکه در این بازار پر از رقابت موفق باشید حتما باید با تولیدکننده های بزرگ و مطرح و فروشگاه ها ارتباط و همکاری داشته باشید. اگر محصولات و کالاهای شما سود خوبی برای فروشگاه ها داشته باشد به سرعت می تواند سبب نفوذ محصول شما در این بازار شود. از آنجایی که آمریکا یک کشور مهاجرپذیر است و تقریبا بخش عمده ای از جمعیت این کشور را مهاجران تشکیل می دهند لذا این فرصت برای انواع کسب و کارها به وجود آمد تا بتوانند شانس خود را در این بازار بزرگ امتحان کنند.

 • قیمت گذاری در بازار کشور آمریکا

نکته ی مهم دیگر این است که کشور آمریکا به عنوان یک ابر قدرت جهانی در حال حاضر توافقنامه های تجاری زیادی با اکثر کشورهای دنیا بسته است. به همین دلیل این کشور به عنوان اولین مقصد صادرات اکثر تجار در جهان شناخته می شود. طبیعتا با این اوصاف شما باید بدانید که با رقبای قدرتمند زیادی روبرو هستید. وجود رقبای زیاد یعنی توجه داشتن به سیاست های قیمت گذاری. به همین دلیل امروزه سیاست قیمت گذاری در این بازار بسیار سخت و رقابتی است. حال اگر کشور ما از نظر تجاری با امریکا توافق نامه ای امضا کرده باشد سبب می شود که تعرفه های صادراتی برای تجار کم شود. علاوه بر این قیمت گذاری باید بر اساس معیارهایی چون هزینه ی حمل و نقل، بازاریابی و همچنین مالیات بر فروش در آمریکا تعیین شود. علاوه بر این تمام تجار باید با قوانین صادرات به آمریکا آشنا باشند و در زمان صادرات حتما این قوانین را در نظر بگیرند.

صادرات به آمریکا

صادرات زعفران به آمریکا

همان طور که اشاره نمودیم یکی از مهم ترین و باکیفیت ترین و پرفروش ترین محصولات ایرانی که به ایالات متحده آمریکا صادر می شود زعفران است. زعفران گران ترین ادویه ی حال حاضر دنیا است به همین دلیل صادرات آن به دنیا برای تجار بسیار سودآور می باشد. از آنجایی که زعفران ایران در دنیا بی نظیر است و هیچ زعفرانی کیفیت و مرغوبیت زعفران ایرانی را ندارد لذا در حال حاضر کشور آمریکا یکی از مشتری های دائمی زعفران ایرانی است. این مسئله سبب شد که تجار زیادی به فکر صادرات زعفران به آمریکا بیفتند. حال اگر شما هم قصد صادرات به آمریکا را دارید باید بدانید که صادرات زعفران به آمریکا تابع قوانین و مقرراتی است که حتما باید آن را رعایت کنید.

یکی از مهم ترین نکات برای صادرات زعفران به آمریکا اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان های بهداشت و استاندارد و غذا و دارو است. از دیگر قوانین صادرات زعفران به آمریکا داشتن کارت بازرگانی، داشتن و تکمیل کردن اظهارنامه های مالیاتی، طی کردن امور گمرکی و پرداخت کردن تعرفه صادرات می باشد. لازم به ذکر است با توجه به تحریم هایی که در کشور ما حاکم است و همچنین وجود برخی قوانین گمرکی و صادراتی، در حال حاضر صادرات مستقیم زعفران به آمریکا امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل تجار از طریق سایر کشورها زعفران را به این کشور صادر می کنند. این مسئله سبب شد که امروزه برای فروش زعفران و صادر کردن آن به کشور آمریکا شرکت هایی در کشورهای همسایه تاسیس شوند تا بتوانند این محصول را به آمریکا صادر کنند. شهرت جهانی زعفران ایرانی سبب شد که در حال حاضر مشتری های زیادی از سرتاسر جهان از اروپا و آفریقا گرفته تا کشورهای جنوب شرق ﺁسیا و آمریکا خواستار خرید این طلای گرانبهای ایرانی باشند. در حال حاضر صادرات زعفران به آمریکا به صورت بسته بندی های کوچک و جذاب 50 تا 10 گرمی انجام می گیرد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید مطلب صادرات ایران را مطالعه کنید.

قیمت زعفران در آمریکا

مطمئنا قیمت زعفران در آمریکا مهم ترین فاکتور تجار برای صادرات این محصول است. این امر طبیعی است که قیمت زعفران در آمریکا نسبت به ایران بسیار بیشتر می باشد. در واقع همین مسئله سبب شده که صادرات به آمریکا برای تجار سودآور باشد. چرا که تجار با قیمت ارزان تری این محصول را خریداری می کنند و با بسته بندی کردن زعفران آن را به قیمت بالاتری در آمریکا به فروش می رسانند. در حال حاضر بسیاری از فروشگاه های بزرگ و مطرح آمریکایی هستند که انواع زعفران ایرانی را در بسته بندی های شیک و جذاب و در وزن های مختلف و با قیمت های بالا به مشتریان ارائه می دهند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب ضرورت بسته بندی صادراتی محصولات کشاورزی را مطالعه کنید.

اما باید این نکته را بدانید که صادرات زعفران به آمریکا با قیمت های مختلفی انجام می شود. قیمت هر زعفرانی بسته به نوع زعفران و نوع بسته بندی و وزن بسته بندی متفاوت است. همانطور که می دانید در حال حاضر در کشور ما زعفران در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه می شود که زعفران های سرگل و نگین از مرغوب ترین و باکیفیت ترین زعفران های ایرانی می باشند که در خارج از کشور بسیار طرفدار دارند. این مسئله سبب شد که این زعفران ها بهترین گزینه برای صادرات به آمریکا باشند. همان طور که اشاره نمودیم با توجه به تحریم ها و برخی قوانین گمرکی، امکان صادر کردن مستقیم زعفران به آمریکا غیرممکن است و لذا تجار از طریق کشورهای همسایه اقدام به صادرات این محصول می کنند. بر اساس آماری که در این زمینه ارائه شده است حدود 11 تن زعفران ایرانی به صورت قانونی و رسمی به کشور افغانستان صادر شده است تا تجار بتوانند بدون هیچ مشکلی این کالا را از این کشور مزیت تجارت در بازارهای جهانی به آمریکا صادر کنند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب قیمت جهانی زعفران را مطالعه کنید.

اگر می خواهید به این صورت زعفران را به آمریکا صادر کنید یا اگر قصد صادرات چمدانی زعفران به آمریکا را دارید باید بدانید که قیمت زعفران در ایران ثباتی ندارد چرا که عوامل و فاکتورهایی چون نوسانات ارز در داخل کشور، مقدار صادرات زعفران، نوع زعفران و میزان عرضه و تقاضای زعفران بر نرخ این محصول تاثیر می گذارند. علاوه بر این نوع و درجه ی زعفران از دیگر عوامل موثر بر قیمت زعفران هستند. لذا اگر می خواهید بدانید قیمت زعفران در آمریکا چند است باید بدانید که زعفران صادراتی زعفران درجه 1 یا درجه 2 یا درجه 3 است. قیمت زعفران در آمریکا بر اساس نوع و درجه ی ﺁن به ترتیب از ارزان به گران شامل زعفران دسته و پوشال و سرگل و نگین می باشد. از دیگر عاملی که سبب متفاوت شدن قیمت زعفران در آمریکا می شود خرید زعفران عمده و جزئی است. عموما قیمت زعفران عمده پایین تر از قیمت خرید زعفران جزئی است.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

آموزش مهم‌ترین نکات در بازاریابی صادراتی

بازاریابی صادراتی یا export marketing چیست؟ در دنیای امروز، دسترسی تاجران به بازارهای جهانی نسبت به گذشته، پیشرفت بسیاری داشته و آنچه که در گذشته تنها برای کسب و کارهای بزرگ قابل دسترس بود، در حال حاضر برای کسب و کارهای کوچک نیز قابل دسترس است. یکی از مهم‌ترین موارد قبل از صادرات انواع کالا، تحقیق بازار صادراتی در کشورهای هدف صادرات خواهد بود؛ بنابراین کسب و کارهای مرتبط با این حوزه، نیازمند آموزش بازاریابی صادراتی هستند.

این نوع بازاریابی در واقع یک استراتژی محسوب می‌شود و برای اجرای درست آن، باید از رشد فروش صادرات در مراحل مختلف اطمینان حاصل کرد. در ادامه این مقاله در رابطه با این نوع بازاریابی و همچنین روش‌های مربوط به آموزش بازاریابی صادرات پرداخته می‌شود. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

بازاریابی صادراتی (Export Marketing) چیست؟

ما پیش از این درباره انواع مختلف بازاریابی مطالبی منتشر کرده بودیم اما شاید یکی از مدل‌های بازاریابی که در مطالب آموزشی کمتر به آن پرداخته می‌شود، بازاریابی صادراتی باشد.

یکی از روش‌هایی که مطابق با آن، شرکت‌های بازرگانی، محصولات و خدمات خود را به کشورهای خارجی دیگر، صادر می‌کنند، بازاریابی صادراتی است. در واقع این محصولات با کیفیت و در سطح بین‌المللی در کشور مبدأ تولید شده و سپس شرکت‌ها در آن‌ها به خریداران خارجی عرضه کرده و می‌فروشند.

به طور کلی Export Marketing، هیچ شباهتی با بازاریابی‌های رایج نداشته و به معنی شناسایی بازارهای خارجی و یافتن روشی برای نفوذ به این بازارها است. توصیه می‌شود بازرگانان و تاجران، قبل از ورود به بازارهای بین‌المللی و خارجی، اطلاعات کافی در رابطه با این نوع بازاریابی داشته باشند.

بازاریابی صادراتی چیست

دلایل نیاز به بازاریابی صادراتی و اهمیت این موضوع

با گسترش کسب‌وکارها در بازارهای خارجی و بین‌المللی، شرکت‌ها می‌توانند فروش خود را تا دو یا سه برابر افزایش دهند. مزایای بازارهای بین‌المللی برای شرکت‌ها بسیار بیشتر از مشتریان محلی خواهد بود. البته موانع زیادی نیز در جهت برقراری ارتباط با این بازارها و خریداران خارجی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به اختلافات فرهنگی، هزینه‌ بالای حمل و نقل، زمان حمل و نقل و ارسال بار و همچنین سیاست‌های تجاری بین‌المللی اشاره کرد.

اما با همه این‌ها، شرکت‌های بازرگانی، باید اطلاعات کافی در رابطه با رفتارهای خریداران، علایق آن‌ها و همچنین نیازهای مشتریان خارجی داشته باشد. تمامی این اطلاعات و موارد می‌تواند در یک برنامه بازاریابی صادراتی مطرح شد و به صورت مدون تدوین گردد. با استفاده از این برنامه‌ریزی، یک استراتژی خاص تدوین شده و از طریق آن می‌توان محصولات را در دسترس خریداران خارجی و دیگر شرکت‌های بین‌المللی قرار داد.

نحوه تحقیق در رابطه با بازاریابی صادراتی

برای انجام امور Export Marketing و یافتن بازارهای خارجی، روش‌های متعددی وجود دارد. در ادامه بهترین روش تحقیق بازار هدف برای ارائه محصولات و خدمات، آموزش داده می‌شود؛

1. مشخصات و ویژگی‌های واحد تولیدکننده

برای یافتن بازار هدف، در ابتدا باید مشخصات و رویکرد شرکت تولیدکننده مشخص شود. مشخصات شرکت شامل زمینه فعالیت، میزان تولید و اخذ مجوزهای لازم برای ورود به صادرات می‌شود. بعد از مشخص شدن رویکرد شرکت، باید مشخصات کالای صادراتی بررسی شود. برای این منظور باید موارد زیر مشخص شوند؛

 • نام‌گذاری کالا، کد تعرفه صادرات، مشخصات مربوط به برند، کاربرد کالا
 • زنجیره تأمین کالا توسط شرکت
 • مزیت‌های کالای ارائه شده به نسبت سایر کالاهای مشابه
 • مشخص کردن سطح پیچیدگی و فناوری کالا
 • ارزیابی بسته‌بندی کالا

بسته‌بندی کالا در بین این موارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که می‌تواند یک مزیت اصلی در فروش هرچه بیشتر محصولات محسوب شود.

بازاریابی صادراتی یا export marketing چیست

2. شناسایی کشور هدف در بازاریابی صادراتی

در مرحله بعدی باید کشورهای هدف برای Export Marketing مشخص شود. شناسایی بازار هدف، از اصلی‌ترین اصول صادرات و تجارت به حساب می‌آید. شرکت‌ها باید از این موضوع اطلاع داشته باشند که محصول و خدمت ارائه شده توسط آن‌ها، چه خریدار و فروشنده‌هایی دارد. همچنین در این رابطه باید حجم تبادلات با کشور مقصد، روابط تجاری، فرهنگی و همچنین سیاسی نیز به طور کامل بررسی شود.

3. برنامه بازاریابی صادراتی

برای بررسی مناسب و تدوین یک برنامه بازاریابی صادراتی درست باید موارد زیر مورد تحقیق قرار بگیرند؛

 • اندازه سهم بازار در کشور مبدأ و مقصد
 • شناسایی منابع مربوط به بازاریابی
 • استراتژی صادراتی محصولات و خدمات
 • رسم منحنی رشد بازار برای محصول مورد نظر
 • موانع توسعه بازار هدف
 • شناسایی بازارهای تضمین شده برای ارائه کالا

4. شناسایی رقبا در Export Marketing

برای شناسایی رقبا در حین آموزش بازاریابی صادرات و تحقیق بازار، باید مواردی نظیر اولویت‌بندی رقبای حال و آینده، شناسایی کالاهای مشابه و همچنین شیوه‌های ارتباط با رقبا، مصرف‌کنندگان و خریداران عمده در نظر گرفته شوند.

5. انتخاب روش حمل و نقل

برای ارسال کالا به کشورهای دیگر، بعضاً کالاها باید از چندین مرز و کشور عبور کنند تا به مقصد برسند. در نتیجه انتخاب روش‌های حمل و نقل کالا از مبدأ تا مقصد بسیار حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در حمل و نقل بین‌المللی باید به آن توجه شود شامل نحوه بسته‌بندی کالا، نحوه حمل بار، در نظر گرفتن قواعد بین‌الملی مانند اینکوترمز و غیره می‌شود.

6. رسانه‌های تبلیغاتی

روش‌های بازاریابی، با گسترش انواع ابزارهای دیجیتال و اینترنت، بسیار دگرگون شده است و بازاریابی صادراتی نیز تحت تأثیر این موارد قرار گرفته‌اند. برای یافتن خریداران خارجی می‌توان از انواع روش‌های دیجیتالی استفاده کرد. استفاده از این روش‌ها به نسبت روش‌های سنتی می‌تواند اقتصادی‌تر و متنوع‌تر باشد.

7. قیمت‌گذاری محصولات و خدمات

استراتژی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات صادراتی در کشور مبدأ توسط کارشناسان متخصص باید انجام گیرد. در این زمان باید هزینه‌های اضافی مانند بیمه، هزینه حمل و نقل، هزینه‌های مربوط به سازگار کردن کالا، عوارض، گمرک و غیره نیز در نظر گرفته شود و مطابق با این موارد، قیمت نهایی محصول یا خدمت مشخص گردد

استراتژی‌های کاربردی در بازاریابی صادرایت

انواع استراتژی‌هایی که می‌توان در بازاریابی صادراتی به کار برد چند مورد است که سایت chron به آن اشاره کرده عبارتند از:

 1. استراتژی قیمت گذاری
 2. آنلاین مارکتینگ
 3. برنامه‌های بازاریابی خاص فرهنگی
 4. بازاریابی سنتی
 5. برنامه اقدام بازاریابی موثر

جمع‌بندی و نتیجه گیری

یکی از مواردی که بازدهی بسیار خوبی برای کسب و کارها دارد، تجارت جهانی و توسعه کسب و کار در سطح بین‌المللی است. البته این اقدام، می‌تواند ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته باشد. تاجران و تولیدکنندگان باید از این موضوع آگاه باشند که عرضه محصولات و خدمات در سطح بین‌المللی و فروش آن به مشتریان خارجی، تفاوت زیادی با عرضه محصولات به صورت داخلی دارد. بازاریابی صادراتی از جمله مواردی است که می‌تواند شانس موفقیت تاجران را در فروش محصولات در سطح بین‌المللی افزایش دهد.

تولیدکنندگان و شرکت‌های بازرگانی در Export Marketing، باید اطلاعات کاملی از جمله شرایط طبیعی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، شرایط رقابتی کشور و همچنین شرایط سیاسی در رابطه با کشوری که قصد صادرات به آن را دارند، داشته باشند. همچنین تمامی هزینه‌های اضافی، به غیر از هزینه‌های معمول و جاری را محاسبه کرده و در برنامه بازاریابی صادراتی خود لحاظ کنند.

فرصت ها و مزایا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران

فرصت ها و مزایا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران

ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی، به عنوان وسیله ­ای برای کشف قدرت اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان ابزاری شناخته می شوند که به شکل موثری با ایجاد یک بازار گسترده، تنوع و جذب سرمایه گذاری خارجی را به دنبال خواهند داشت. انگیزه ی ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران به سال ۱۹۸۹ برمیگردد که نیاز به بازسازی اقتصادی کشور احساس می شد. گام نخست در این راستا اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. با اجرای این طرح مناطقی به عنوان مناطق آزاد تجاری انتخاب شدند. هدف پذیرش مفهوم بازار آزاد ، افزایش صادرات غیر نفتی و در نهایت جذب سرمایه گذاری خارجی بود.

مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان بخشی از قلمرو سرزمین اصلی شناخته می شوند که از مقررات بوروکراتیک کمتری بهره می برند و به عنوان پلی به بازارهای بین المللی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، مدیریت مدرن و فناوری عمل می کنند. از نظر تاریخی، هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی برای تعدیل اقتصاد دولتی در کشورهایی است که از دسترسی کمتر به بازار آزاد و رقابتی رنج می برند.

براساس تعریف قانونی مناطق آزاد تجاری مناطقی از قلمرو سرزمینی ایران هستند که قوانین و مقررات ویژه ای بر آنها حاکم است و اساساً از قوانین حاکم بر سرزمین اصلی ایران معاف (استثناء) شده اند. این مناطق از دامنه صلاحیت گمرک ( مقررات گمرکی) خارج شده اند و از آزادی جریان و جابه جایی کالاها و اجناس در داخل و خارج بهره می برند. موقعیت های جغرافیایی منحصر به فرد(بی نظیر) ، زیرساخت های کافی توسعه یافته و مشوق های سرمایه گذاری خارجی فرصت فراوانی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق فراهم کرده است.

آنچه مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران را متمایز می­کند، موقعیت جغرافیایی این مناطق است. مناطق آزاد تجاری صنعتی که در حال حاضر در ایران وجود دارند همگی دسترسی مستقیم به آبراه­های بین­المللی دارند ، منطقه آزاد اروند، جزایر کیش و قشم به عنوان نمونه­ در خلیج فارس واقع شده­اند. چابهار دسترسی مستقیم به دریای عمان و در شمال منطقه آزاد ارس، بندرانزلی و بندر ماکو که هم مرز با ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و نخجوان است و در مجاورت دریای خزر قرار دارد و این عامل بررسی سرمایه­گذاری در ایران را آسان­تر ( امکان پذیر) می­سازد زیرا سرمایه­گذاران خارجی را در مجاورت بازارهای منطقه­ای قرار می­دهد. دستیابی به این بازارها به این معنی است که سرمایه­گذاران به کالاها و اجناس بازارهای همسایه همچون بازارهای آسیای مرکزی و امارات متحده عربی به آسانی دسترسی دارند. که این عامل بررسی سرمایه­گذاری در ایران را آسان­تر ( امکان پذیر) می­سازد زیرا سرمایه­گذاران خارجی را در مجاورت بازارهای منطقه­ای قرار می­دهد. دستیابی به این بازارها به این معنی است که سرمایه­گذاران به کالاها و اجناس بازارهای همسایه همچون بازارهای آسیای مرکزی و امارات متحده عربی به آسانی دسترسی دارند.

مناطق آزاد تجاری صنعتی توسط یک مقام صلاحیت دار که منحصرا برای هر منطقه تعیین می­شود اداره می­شوند. این مقام به عنوان یک شرکت سازماندهی شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. مناطق آزاد تجاری صنعتی دارای مجموعه قوانین و مقررات خاص خود هستند که همین قوانین بر آنها حاکم است و تحت عنوان” قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران” شناخته می شود. تمام موضوعات مربوط به واردات، صادرات، سرمایه گذاری، بیمه، بانکداری و کار و اشتغال تحت پوشش قانون فوق قرار دارند. در واقع این بدان معنی است که مناطق آزاد تجاری صنعتی از قوانین سرزمین اصلی در این حوزه ها مستثناء می­شوند.کلیه مناطق آزاد تجاری صنعتی تحت نظارت شورای عالی مناطق آزاد تجاری در ایران ساماندهی می شوند.

استثناء شدن از قوانین گمرکی شاید بزرگترین مزیتی است که به مناطق آزاد تجاری صنعتی اختصاص داده شده است. این استثناء شدن، آزادی جریان ورود و خروج کالاها را در مناطق آزاد تجاری صنعتی را به ارمغان ِمی آورد. با این حال مزایای زیادی از سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی حاصل میشود که مهم­ترین آن­ها عبارتند از:

 • معافیت مالیاتی برای مدت ۲۰ سال از تاریخ آغاز عملیات ذکر شده در مجوز برای تمام فعالیت­های اقتصادی؛
 • سرمایه­گذاری­های مشترک محدودیتی در سرمایه­گذاری و مالکیت سهام ندارند و به این ترتیب امکان ۱۰۰٪ مالکیت خارجی را فراهم می­کنند؛
 • تضمین­ها و حمایت قانونی از سرمایه­گذاری خارجی نظیر امکان بیمه سرمایه وارد شده و بازپرداخت سود خالص و سرمایه از مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی و خارج از کشور؛
 • فقدان محدودیت در انتقال ارز به سایر مناطق آزاد ایران و یا کشورهای دیگر به نحوی که انتقال ارزهای خارجی و ریالهای ایرانی به مناطق آزاد تجاری صنعتی و خارج از کشور مجاز است. انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری صنعتی و انتقال متقابل منوط به رعایت قوانین پولی و ارزی سرزمین اصلی است؛
 • آزادی جریان و خروج سرمایه و گسترش سود حاصل از فعالیت­های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ؛
 • ورود اتباع خارجی بدون نیاز به ویزا و روش­های ساده برای صدور اجازه اقامت صدور ویزای ورود در مرز ورودی به مناطق آزاد تجاری صنعتی برای اتباع خارجی و امکان تمدید ویزا تا ۶ ماه؛
 • مقررات ساده در خصوص روابط کار، اشتغال و تأمین اجتماعی؛
 • انتقال کالاهای نیم ساخته به سرزمین اصلی بدون پرداخت عوارض گمرکی؛
 • استفاده از مواد خام، نفت و گاز به عنوان مواد اولیه و سوخت برای تمام فعالیت­های صنعتی؛
 • معافیت عوارض بندری و فرودگاهی برای کالاهای مشخصی که از کشورهای دیگر یا مناطق آزاد تجاری صنعتی دیگری وارد می شوند؛
 • امکان صادرات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی به کشورهای دیگر یا سرزمین اصلی؛
 • معافیت عوارض گمرکی و سود تجاری برای کالاهای اساسی و ارزش افزوده کالاهایی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی تولید می شوند تا به سرزمین اصلی صادر شوند؛
 • انعطاف پذیری و سازگاری مقررات فعالیت های اعتباری بانکی و غیر بانکی در مناطق آزاد در مقایسه با روش ها و استانداردهای بین المللی بانکداری؛
 • امکان مبادله ارز براساس نرخ بازار آزاد؛
 • امکان سرمایه گذاری مشترک با سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی برای تعیین محدودیت و تضمین خرید محصولات در پروژه های BOT؛
 • کاهش تعرفه خدمات ارائه شده در فرودگاههای مناطق آزاد تجاری صنعتی.

مؤسسه وکلای بین المللی بیان امروز، در زمینه سرمایه گذاری در مناطق تجاری-صنعتی ایران به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به، ورود به مناطق تجاری صنعتی، مشاوره و ثبت انواع شرکت، تأسیس شعبه و تأسیس نمایندگی شرکت خارجی در مناطق تجاری-صنعتی، قوانین کار و مالیات و اقامت در مناطق تجاری- صنعتی اشاره کرد. این موسسه با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی حقوقی مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری و انجام فعالیت اقصادی در مناطق تجاری-صنعتی ایران است.

آربیتراژ چیست | بررسی فرصت‌های آربیتراژی در بازارهای مالی مختلف

آربیتراژ چیست

آربیتراژ چیست؟ یکی از مفاهیم مهم علم اقتصاد آربیتراژ است که می‌توان آن را کسب سود از اختلاف قیمت یک دارایی بین دو یا چند بازار تعریف کرد. در واقع می‌توان مفهوم آربیتراژ را از عدم وجود تعادل قیمت در بازارهای مختلف استنباط کرد. به بیان دیگر، هنگامی که دارایی پایه مانند کالا یا ارز و سهام در بازارهای مختلف دارای ارزش یکسان نباشد، آربیتراژگران با خرید دارایی در بازاری که قیمت کمتری دارد و فروش سریع آن در بازارهایی با قیمت بالاتر، از سطوح مختلف قیمت سود کسب می‌کنند. از آنجا که در صورت امکان فروش دارایی در حداقل زمان ممکن فراهم باشد، ریسک این روش بسیار ناچیز خواهد بود و در عمل می‌توان آن را نوعی سرمایه گذاری بدون ریسک تلقی کرد.

در مفهوم آربیتراژ شرایط باید برای خرید و فروش فراهم بوده و محصولات نیازی به معرفی یا بازاریابی نداشته باشد؛ بنابراین، صادرات کالا آربیتراژ محسوب نمی‌شود. به طور کلی ماهیت آربیتراژ بر مبنای بازده مثبت قطعی است و اگر یک دارایی در بازارهای مختلف ارزش یکسانی داشته باشد، تعادل آربیتراژی برقرار خواهد شد.

فهرست عناوین مقاله

شکل‌گیری فرصت‌های آربیتراژی

فرصت‌های آربیتراژی بر مبنای بعد مکان یا زمان به وجود می‌آید. فرصت آربیتراژی برمبنای بعد مکان در دو موقعیت جغرافیایی مختلف خواهد بود که در آن یک دارایی خاص در دو بازار ارزش ناهمسانی داشته باشند. شرط موفقیت در این شیوه، امکان خرید و فروش همزمان یا حداکثر با تفاوت زمانی کوتاه است. اما آربیتراژ بر مبنای بعد زمان، از اختلاف ارزش دارایی به دلیل تفاوت در زمان تحویل آن ناشی می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به اختلاف قیمت‌ در بازار نقد و بازار آتی اشاره کرد.

معاملات آربیتراژی به طور عمده بر اساس بعد زمانی انجام می‌شود و به همین دلیل بازار آتی در بین سرمایه‌گذاران محبوبیت زیادی دارند. مفهوم آربیتراژ را می‌توان دلیل و انگیزه‌ فعالیت بسیاری از سفته‌بازان و به نوعی محرک بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دانست.

آربیتراژ یک کالا در دو بازار

می‌خواهیم مفهوم آربیتراژ یک کالا در دو بازار را با یک مثال بیان کنیم. فرض کنید خرده‌فروشی والمارت دی‌وی‌دی اصلیِ بازی ارباب حلقه‌ها را به ارزش ۴۰ دلار می‌فروشد؛ اما شخصی می‌داند که نسخه‌های آخر این دی‌وی‌دی‌ در ‌سایت eBay حدود ۵۵ تا ۱۰۰ دلار به فروش رفته است. پس این ایده وجود دارد که شخص چند دی‌وی‌دی از والمارت خریداری کرده و آن‌ها را با سود 15 تا 60 دلاری در eBay بفروشد. اما این فرد قطعا نمی‌تواند این روش را برای طولانی مدت ادامه دهد، زیرا احتمالا یکی از حالات زیر رخ خواهد داد:

 • دی‌وی‌دی‌های اصلی والمارت به پایان می‌رسد.
 • والمارت قیمت دی‌وی‌دی‌ها را بالا می‌برد، زیرا استقبال از این محصول افزایش یافته است.
 • قیمت دی‌وی‌دی‌ها در eBay کاهش می‌یابد زیرا عرضه‌ی آن‌ها در ‌سایت eBay افزایش داشته است.

این آربیتراژ در مزیت تجارت در بازارهای جهانی چنین بازارهایی بسیار رایج است و فروشندگان در بازارهای اجناس دست‌دوم و حراجی‌ها، اشیاء باارزشی را خریداری می‌کنند که فروشنده‌ آن‌ها را با قیمت پایین می‌فروشد. اما این کار نیز هزینه‌هایی را به خریدار تحمیل می‌کند؛ از جمله زمان پیدا کردن اجناس با قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌، تحقیق‌ در مورد قیمت‌های رقابتی بازار و پذیرش ریسک کاهش قیمت اجناس پس از خرید.

هنگامی که دارایی پایه مانند کالا یا ارز و سهام در بازارهای مختلف دارای ارزش یکسان نباشد، آربیتراژگران با خرید دارایی در بازاری که قیمت کمتری دارد و فروش سریع آن در بازارهایی با قیمت بالاتر، از سطوح مختلف قیمت سود کسب می‌کنند.

آربیتراژ چند کالا در یک بازار

در نوع دوم معاملات که در مفهوم آربیتراژ وجود دارد، اشخاص مزیت تجارت در بازارهای جهانی چند کالا را در یک بازار خرید و فروش می‌کنند و اغلب این نوع آربیتراژ ( Arbitrage ) شامل مبادلات ارزی است. این مورد را نیز با یک مثال توضیح می‌دهیم. فرض کنید سرمایه‌گذاری ۵ دینار الجزایر را با ۱۰ لِوای بلغاری مبادله می‌کند. سپس سرمایه‌گذار می‌تواند ۱۰ لوای بلغاری را مجددا به دینار الجزایر تبدیل کند؛ به صورتی که با پرداخت ۱۰ لوا، ۶ دینار دریافت کند و در نتیجه یک دینار بیشتر از تعداد اولیه خواهد داشت.

نتیجه‌ این نوع مزیت تجارت در بازارهای جهانی آربیتراژ به طور کلی به اقتصاد محلیِ مکان مبادله ضرر وارد خواهد کرد زیرا بین تعداد دینارها و لواهای مبادله‌شده تناسب وجود ندارد. در صورتی که با چند ارز در بازار رو به رو باشیم، این آربیتراژ پیچیده‌تر خواهد بود.

آربیتراژ در بازار نقدی

در این بخش از مفهوم آربیتراژ به انواع بازارهای نقدی می‌پردازیم و مفهوم آربیتراژ را در هر یک بررسی کرده و نحوه معاملات آن را بیان می‌کنیم. البته امروزه فرصت‌‌های معاملاتی که در مفهوم آربیتراژ قرار گیرند در بازارهای نقدی بسیار کم است و دلیل آن تولید گسترده در سراسر جهان، حذف واسطه‌ها و تجارت الکترونیک است که بازار را به شرایط تعادل می‌رساند.

بازار جهانی سهام

امروزه سهام شرکت‌های چند ملیتی و بین‌المللی در بورس‌های‌ جهانی عرضه می‌شود. این بازارها بهم متصل و فعالیت آن‌ها یکپارچه است. گاهی ممکن است در زمان کوتاهی قیمت یک سهم در بازارهای مختلف یکسان نباشد و فرصتی برای آربیتراژ ایجاد شود. از آنجا که سرمایه‌گذاران پیوسته بازارهای جهانی را رصد می‌کنند و با وجود ربات‌های معامله‌گر و حجم بالای سفارشات، این فاصله در ارزش سهام‌ها از بین می‌روند و بازار به تعادل می‌رسد.

بازار غیررسمی ارز ایران

یکی از بسترهایی که معاملات در آن مطابق مفهوم آربیتراژ انجام می‌شود، بازارهای غیر رسمی است؛ اختلاف قیمت ارز دولتی در ایران و بازار آزاد آن سبب شده که آربیتراژگران که می‌توان آن‌ها را دلالان ارزی نامید، ارز سهمیه‌ای دولتی را خریداری کرده و در بازار آزاد بفروشند. علاوه بر این تفاوت نرخ ارز در بازارهای منطقه‌ای و بازارهای کشورهای همسایه فرصت دیگری برای این افراد است تا در معامله‌ای بدون ریسک، سود هنگفتی بدست بیاورند. البته چنین معاملاتی موجب خروج ارز و آسیب به نظام اقتصادی کشور می‌شود پیگرد قانونی دارد.

یکی از بسترهایی که معاملات در آن مطابق مفهوم آربیتراژ انجام می‌شود، بازارهای غیر رسمی است

آربیتراژ در بازار آتی

بخش عمده‌ای از معاملات که در مفهوم Arbitrage انجام می‌شود به بازار آتی تعلق دارد. این مدل آربیتراژ ناشی از اختلاف قیمت در بازار نقد و بازار آتی است. این فرآیند به این صورت است که قیمت سهام یا کالا به عنوان دارایی سرمایه‌دار در بازار آتی نسبت به قیمت آن در بازار نقد بیشتر خواهد بود؛ فاصله قیمت در این آربیتراژ موجب شده که حاشیه سود مناسبی برای سرمایه‌داران ایجاد شود که مصداق بارزی از مفهوم آربیتراژ است.

در این بازار آربیتراژگران دارایی خود را در بازار نقد خریداری می‌کنند و معادل آن قراردادی در بازار آتی منعقد می‌کنند. اختلاف قیمت در هنگام خرید و فروش این دارایی، سود ناخالص سرمایه‌گذار خواهد بود.

آربیتراژ در بازار جهانی ارز فارکس

در بازار فارکس ، حجم بالایی از تراکنش‌ها و ابزارهای معاملاتی بسیاری وجود دارد که در مفهوم آربیتراژ صدق می‌کند؛ از طرفی تعداد زیاد معامله‌گران و سرعت بالای اجرای سفارشات موجب شده که این فرصت‌ها فورا پوشش داده ‌شود. در بازار ارز جهانی می‌توان سه روش عمده را در مفهوم آربیتراژ بررسی کرد:

آربیتراژ جفت ارزی

آربیتراژ جفت ارزی که به معنی سودآوری از قیمت‌‌های متفاوت یک جفت‌ ارز در دو کارگزاری یا صرافی است.

آربیتراژ سود تضمین شده

آربیتراژ سود تضمین شده که در آن معامله‌گر در مرحله اول نرخ سود کشورها و مناطق اقتصادی مختلف را بررسی می‌کند. سپس دارایی خود را به ارز کشوری که بیشترین نرخ سود را دارد تبدیل کرده و در سیستم بانکی آن کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. معامله‌گر به طور همزمان، یک قرارداد آتی جهت تضمین نرخ تبدیل ارز منعقد می‌کند تا بعد از اتمام دوره سرمایه‌گذاری، بتواند از نرخ تبدیل اولیه خود استفاده کند.

آربیتراژ مثلثی

آربیتراژ مثلثی هنگامی استفاده می‌شود که برای سه نرخ ارزی، قیمت‌های مختلفی وجود داشته باشد. معامله‌گران از طریق یک فرآیند معاملاتی سریع، سه جفت ارز مختلف را به یکدیگر تبدیل کرده و در نهایت به دارایی اولیه خود بازمی‌گردند.

• آربیتراژ مثلثی هنگامی استفاده می‌شود که برای سه نرخ ارزی، قیمت‌های مختلفی وجود داشته باشد.

مزایا آربیتراژ

مفهوم آربیتراژ یک استراتژی در امور مالی در اختیار افراد قرار می‌دهد که با بهره گیری از آن می‌توانند از تفاوت قیمت دو بازار، سود کم ریسکی بدست آوردند. در زیر برخی از مزایا و معایب آربیتراژ آورده شده است:

 • بزرگترین مزیت آربیتراژ، صفر بودن ریسک آن مزیت تجارت در بازارهای جهانی است. بنا بر آنچه که در مفهوم آربیتراژ آمده است، این معاملات در بدترین حالت سود ندارد و سرمایه اولیه برای سرمایه‌گذار باقی می‌ماند.
 • آربیتراژ کمک می‌کند تا قیمت اوراق بهادار در بازار تقریبا ثابت باقی بماند و بنابراین به قیمت بهتر دارایی کمک می‌کند. همچنین اختلاف قیمت اوراق بهادار در بازارهای مختلف را پایان می‌دهد.
 • آربیتراژ به کارآیی بیشتر بازارهای مالی کمک می‌کند، زیرا اگر آربیتراژ وجود نداشت، سهام با قیمت‌های مختلف در بازارهای مختلف خرید و فروش می‌شد و با حدس و گمان توسط تعداد کمی از افراد، اعتماد سرمایه گذاران واقعی به بازار سهام آسیب می‌دید.

معایب آربیتراژ

 • بسیاری از افراد فقط جنبه قیمت را در نظر می‌گیرند و هزینه‌های معاملات و مالیات مربوط به خرید و فروش دارایی را نادیده می‌گیرند که به نوبه خود منجر به تخمین اشتباه سود می‌شود و اگر اختلاف قیمت زیاد نباشد، می‌تواند منجر به ضرر شود.
 • در زندگی واقعی فرصت‌های آربیتراژ زیادی وجود ندارد. اگر فرصتی برای سودآوری در چنین شرایطی وجود داشته باشد، باید سریعترین فناوری را در اختیار داشت تا بتوانید به سرعت موقعیت خود را بدست آورید. برای انجام چنین معامله‌هایی که در اختیار افراد کمی قرار دارد، باید تخصص کافی داشته باشید.
 • برای انجام آربیتراژ و سودآوری بالای آن سرمایه زیادی مورد نیاز است و با سرمایه اندک نمی‌توان به سود مورد نظر رسید.

تعادل آربیتراژی

همان طور که بیان شد، آربیتراژ مجموعه‌ای از تراکنش‌های مالی است که در هیچ حالتی به زیان منتهی نخواهد شد. این معامله می‌تواند سودی در پی داشته باشد یا بدون سود انجام شود اما ضرری در کار نخواهد بود.

در مفهوم آربیتراژ عبارت دیگری به نام تعادل آربیتراژی وجود دارد. اگر در بازارهای مختلف، تفاوت قیمت وجود نداشته باشد، تعادل آربیتراژی رخ خواهد داد. در حالت تعادل آربیتراژی، افراد نمی‌توانند فقط با معاملات سریع و با استفاده از تفاوت قیمت‌های موجود سود به دست آورند.

تعادل آربیتراژی، یک حالت ایده‌آل در اقتصاد است. البته در بسترهای مختلف، آربیتراژ به مرور به حالت تعادلی خواهد رسید. هنگامی که یک محصول در یک بازار ارزان‌تر از بازار دیگر باشد، تقاضا برای خرید از بازار ارزان‌تر بیشتر می‌شود؛ هر چه تقاضا برای این محصول بیشتر باشد، قیمت نیز افزایش خواهد داشت. در نتیجه فرصت‌های آربیتراژی کوتاه هستند و بسیار سریع از دست می‌روند.

آربیتراژ مجموعه‌ای از تراکنش‌های مالی است که در هیچ حالتی به زیان منتهی نخواهد شد. این معامله می‌تواند سودی در پی داشته باشد یا بدون سود انجام شود اما ضرری در کار نخواهد بود.

اجتناب از آربیتراژ در جهت ثبات بازار

فرصت‌های آربیتراژی در همه جا و در زمینه‌های مختلف، از بازار سهام و بور س گرفته تا فروشگاه‌های دست دومی، وجود دارد. اما هزینه‌های پنهان فرصت‌های آربیتراژ و تعداد بالای افرادی که به دنبال این فرصت‌ها هستند، این معاملات را دشوار کرده است. سودهای آربیتراژی اغلب عمر کوتاهی دارند، زیرا معامله دارایی‌ها نرخ آن‌ها را طوری تغییر می‌دهد که بازار در فرصت کوتاهی به تعادل می‌رسد.

فرصت‌های آربیتراژی بر اقتصاد تاثیر مستقیم دارد و با ایجاد هزینه‌ برای محصولات، باعث بی‌ثباتی بازار خواهد شد. بنابراین باید در برابر تمایل خود برای رسیدن به سود سریع در معاملات مقاومت کنیم.

آربیتراژ در ایران

با بروز اختلاف قیمت‌ در دو یا چند بازار، آربیتراژگران وارد بازارهای معاملاتی می‌شوند و در مدت کوتاهی تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار می‌شود. هرچه بازار کارامدتر باشد، تعادل سریع‌تر ایجاد می‌شود و فرصت آربیتراژ کوتاه‌تر خواهد بود.

در واقع این فرصت‌ها و تعادل پس از آن‌، محرکی برای پویایی اقتصاد تلقی می‌شود. کشورهایی که در آن‌ها ساختار اقتصادی مناسب و بازارهای کارا وجود نداشته باشد، فرصت‌های آربیتراژ و مدت آن‌ها بیشتر خواهد بود.

با افزایش تعداد فرصت‌های آربیتراژی و پایداری آن‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت‌های مولد اقتصادی کمتر خواهد بود. چنین وضعیتی در حال حاضر در ایران وجود دارد و عدم تعادل در بازار، توسعه و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

سخن پایانی

در این مطلب، به سوال آربیتراژ چیست پاسخ دادیم و فرصت‌های آربیتراژی را در بازارهای مختلف را همراه با شما بررسی کردیم. این فرصت‌ها اغلب باعث پویایی اقتصاد کشورها می‌شود اما در کشورهایی که وضعیت اقتصادی نامناسبی وجود دارد، همین فرصت‌ها با کاهش تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهند داد. همه افراد در بازارهای مختلف تمایل دارند هزینه‌ها را کاهش و سود خود را افزایش دهند. در نتیجه رقابت بسیار فشرده خواهد شد. به همین دلیل، در بیشتر مواردی که فرصتی برای آربیتراژ و سود مطمئن در کوتاه مدت وجود دارد، تنها کارشناسان حرفه‌ای و مجرب و نیز افرادی که ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارند می‌توانند از این فرصت‌های ویژه بهره ببرند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.