قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟


چرخه پر شدن باتری

خبر خوش درباره حقوق کارمندان | بالاخره زمان پرداخت افزایش حقوق کارمندان اعلام شد | حقوق کارمندان افزایش یافته چه روزی واریز می شود؟

زنگنه با بیان این که حق عائله‌مندی ۲ برابر و تقریباً بین پنج تا ۲۰ درصد حقوق‌های مختلف افزایش خواهد یافت ادامه داد: در حوزه اقشار آسیب‌پذیر که از طرف بهزیستی و کمیته امداد حمایت می‌شوند، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمک معیشت افزایش خواهد یافت.

دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد. نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند. سازمان‌ امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. دولت قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت را 25 درصد افزایش دهد.آخرین اخبار مرتبط به حقوق کامندان را در سایت خبرآزاد می‌خوانید.

حقوق کارمندان

محسن زنگنه، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس، افزایش حقوق قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟ کارکنان دولت، بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه دوم امسال اعمال می شود.

محسن زنگنه روز جمعه افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان "لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان کشوری و لشکری" از ابتدای مهر ماه امسال حقوق تمامی کارکنان دولتی که مشمول قانون خدمات کشوری و لشکری هستند در حقوق پایه حدود سه هزار امتیاز که معادل بیش از یک میلیون تومان است اعمال خواهد شد.

وی با بیان این که حق عائله‌مندی ۲ برابر و تقریباً بین پنج تا ۲۰ درصد حقوق‌های مختلف افزایش خواهد یافت ادامه داد: در حوزه اقشار آسیب‌پذیر که از طرف بهزیستی و کمیته امداد حمایت می‌شوند، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمک معیشت افزایش خواهد یافت.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به فقدان عدالت در پرداختی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: بر این اساس فوق‌العاده ویژه همه دستگاه‌ها تا ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

زنگنه در ارتباط با میزان افزایش دریافتی حقوق بازنشستگان نیز گفت: حداقل ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد.

وی در خصوص منابع مالی این میزان افزایش اظهار کرد: به همین منظور افزون بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال دولت پیش بینی شده‌ است.

حقوق کارمندان

جزئیات افزایش حقوق کارمندان اعلام شد

در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم بخشنامه بودجه 1402 آمده است؛

1 ـ هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص صرفاً با اخذ تأییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

2 ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1401 لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.

ب ـ سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال 1402 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) پیش‌بینی نمایند.

ج ـ مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1402 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (2)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

ز- مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال 1402 صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (سامانه کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور) می‌باشد.

ح- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده در شش ماهه اول سال 1401 می‌باشد.

3- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

4- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1401 (مبتنی بر موافقتنامه سال 1401)قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟ ، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم در سال 1402 مجز می‌باشد.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد 1401 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1401) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال 1402، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد نمایند.

لازم به ذکر است، در سال 1401 میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 10 درصد بوده است.

حقوق کارمندان

حداقل افزایش حقوق بازنشستگان چقدر خواهد بود؟ + جزییات

به نقل از ایرنا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس، افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه دوم امسال اعمال می شود.

محسن زنگنه افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای مهر ماه امسال حقوق تمامی کارکنان دولتی که مشمول قانون خدمات کشوری و لشکری هستند در حقوق پایه حدود سه هزار امتیاز که معادل بیش از یک میلیون تومان است اعمال خواهد شد.

وی با بیان این که حق عائله‌مندی ۲ برابر و تقریباً بین پنج تا ۲۰ درصد حقوق‌های مختلف افزایش خواهد یافت ادامه داد: در حوزه اقشار آسیب‌پذیر که از طرف بهزیستی و کمیته امداد حمایت می‌شوند، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمک معیشت افزایش خواهد یافت.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به فقدان عدالت در پرداختی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: بر این اساس فوق‌العاده ویژه همه دستگاه‌ها تا ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

زنگنه در ارتباط با میزان افزایش دریافتی حقوق بازنشستگان نیز گفت: حداقل ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد.

وی در خصوص منابع مالی این میزان افزایش اظهار کرد: به همین منظور افزون بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال دولت پیش بینی شده‌ است.

زنان با تربیت مدرن نقشی برابر با مردان می خواهند

زنان با تربیت مدرن نقشی برابر با مردان می خواهند

چهار هفته پرالتهاب در خیابان‌های ایران پر از صداهایی بود که مجالی برای شنیده‌شدن می‌خواستند. همه این شرایط موجب شد تا «زنان» به چهره اول ایران در یک ماه اخیر تبدیل شوند. مرگ مهسا امینی جرقه‌ای را زد و خواسته‌های پاسخ داده‌نشده، اقناع‌نشده یا نادیده سر باز کردند و راه خیابان را در پیش گرفتند. در گفت‌وگو با زهرا نژادبهرام، مدرس دانشگاه و عضو پیشین شورای شهر تهران، تلاش کردیم اندکی از آنچه در خیابان‌های ایران می‌گذرد، سخن بگوییم.

آنچه اکنون در ایران با آن مواجه هستیم، مسئله حضور زنان در جامعه است. حضور زنان در شهر و مسئله‌داشتن عده‌ای با حضور زنان در شهر گویا یکی از گلوگاه‌هایی است که وضعیت کنونی را پدید آورده است. چطور این مسئله به یک نقطه بحرانی تبدیل شده است؟

مسئله شهر زنان، مسئله‌ای جدید و مربوط به دوران جدید است. در ایران نیز هم‌زمان با مشروطیت، مسئله حضور زنان و نقش‌آفرینی آنها در جامعه مطرح شد. مشروطیت پای زنان را به عرصه جامعه بازتر کرد. نه به این معنا که پیش از این وجود نداشته، بلکه این رویداد آن را به پدیده‌ای پررنگ در جامعه تبدیل کرد. در دنیا اما این مسئله پیشینه‌ای قدیمی‌تر از ایران دارد؛ چراکه انقلاب صنعتی در آن جوامع صورت گرفته بود و زندگی شهرنشینی نیز گسترش فراوانی یافته بود. طبیعی است که با گسترش زندگی شهرنشینی، مسئله زنان و حضورشان در جامعه نیز پررنگ خواهد شد. به همین دلیل آنها شاید ۵۰ سال زودتر از ما با این مسئله مواجه شدند. تا پیش از این دوران زندگی چگونه بود؟ یک تقسیم کار بین زنان و مردان موجب شده بود زنان مسائل مربوط به خانه‌ها را پیش ببرند. در‌واقع پیشینه این مسئله هم به انقلاب کشاورزی برمی‌گردد که موجب شکل‌گرفتن این تقسیم کار بین زنان و مردان شد. امور منزل و فراوری محصولات کشاورزی به زنان مربوط می‌شد و فروش محصولات و تجارت بر عهده مردان بود. اما این ساختار با شهرنشینی و گسترش شهرها تغییرات بسیاری پیدا کرد. این تغییرات همان‌گونه که سبک زندگی مردم را تغییر داد، موجب شد توقع‌ها، خواسته‌ها و نیازهای زنان در جامعه نیز تغییر پیدا کند. این در حالی است که در برخی جوامع، با وجود این پیشرفت‌ها، نگاه به زنان همچنان همان نگاه سنتی و تاریخی است. باید توجه داشته باشیم که برای نمونه در حال حاضر با حجم بالایی از زنان تحصیل‌کرده مواجه هستیم. یا آمارها نشان می‌دهد مثلا تغییری حدود ۳۰ به ۷۰ از روستانشینی به شهرنشینی داریم. طبیعتا همین ۷۰ درصد شهرنشین جدید نیازهای تازه‌ای هم دارند. در چنین جامعه‌ای، زنان در کنار مردان می‌خواهند نقش‌آفرین باشند. این نیاز با آن پیشینه تاریخی رسوب‌کرده تقسیم کار دوران کشاورزی همخوانی ندارد؛ یعنی هنوز تفکر بسیاری همان تفکر تقسیم‌ کار دوران کشاورزی است. همین مسئله و رسوب این دیدگاه موجب می‌شود با وجود اینکه حجم بالایی از زنان تحصیل‌کرده هستند، فرصت‌های شغلی محدودی پیدا کرده‌ باشند. با وجود اینکه زنان تجربه‌های خوبی در عرصه‌های مختلف داشتند، اما مشارکت کمتری در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارند.

وضعیت حال حاضر ایران نیز چنین است؟

نمونه وضعیتی که شرح دادم را در سال‌های اخیر ایران هم می‌توان دید. مثلا شما نگاهی بیندازید و ببینید زنانی که در عرصه سیاسی یا در قدرت سیاسی بوده‌اند، چه تعداد هستند؟ یعنی جمعیت زنانی که نماینده مجلس، وزیر، معاون وزیر و. در عرصه قدرت سیاسی بودند، بسیار اندک است. حتی در برخی عرصه‌ها تقریبا می‌توان گفت زنان حضور ندارند. البته محرک‌هایی هم وجود دارد که چنین کیفیتی از حضور زنان در جامعه را تأیید یا بر آن تأکید کند. چنین خوانشی هم موجب شد آن تقسیم کاری که در گذشته میان زن و مرد شکل گرفته بود، در حال حاضر نیز وجود داشته باشد. این دست مسائل هم موجب می‌شود حضور زنان در جامعه مطابق خواسته‌هایشان نباشد. برای همین فرصت‌های شغلی زنان در جامعه و در عرصه‌های مختلف متناسب با نیازشان نیست. در‌واقع اینجا با یک ناهمخوانی مواجه هستیم. شهر، زندگی شهری و دنیای مدرن زنان را به‌گونه‌ای دیگر تربیت می‌کند. آنها بر اثر این تربیت، علاقه‌ دارند در جامعه نقشی برابر با مردان داشته باشند و نابرابری‌ها برای آنها از بین برود، اما بنیان‌های سنتی جامعه همچنان بر اساس آموخته‌های قبلی کار می‌کند. از یک سو زنان در دنیای مدرن و زندگی شهری به شهروندانی تبدیل شده‌اند که پیش از این از لحاظ تاریخی تعریف نشده بود. شهر هم پذیرای این حضور است. اگرچه دستورات و رویکردهای مدون قانونی این مسئله را کمتر به رسمیت شناخته باشد، اما این رویکرد در درون جامعه ساری و جاری است. اگر نگاهی به دیدگاه «بوردیو» در ارتباط با سبک زندگی بیندازیم، می‌بینیم به دو مؤلفه «عادت‌واره» و «میدان» اشاره می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به این نظریه، زنان در تغییر عادت‌واره‌های خود گام‌هایی بسیار جدی‌ برداشته‌اند تا عادت‌واره‌های‌شان را از حوزه‌های اندرونی به حوزه‌های بیرونی هدایت کنند. این را می‌توان از حضور پررنگ زنان در عرصه‌های تحصیلی در ایران دید که بخش مهمی از دانشگاه‌ها و عرصه تحصیلات تکمیلی را به خودشان اختصاص داده‌اند. یا مثلا در عرصه تولید ثروت و تولید درآمد فعال هستند. زنان زیادی این روزها کارآفرین هستند و چهره‌ اقتصادی-اجتماعی مؤثری در جامعه به حساب می‌آیند. این حضور پررنگ علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد زنان «عادت‌واره»ها را تغییر داده‌اند. اما در مقابل وضعیت «میدان» حضور زنان چگونه است؟ این را شاید بتوان به‌خوبی در زندگی نسل جوان دید؛ اینکه نوع نگاه‌ آنها به زندگی و انتظارشان از خودشان و جامعه فارغ از جنسیت‌شان وارد عرصه‌های جدیدی شده است. در چنین شرایطی، مشخص است که انتظارات برآورده‌نشده و انباشته زنان به هر حال خودش را در جایی نشان می‌دهد. به قبل از انقلاب کاری نداریم، اما با توجه به حضور چشمگیر زنان در انقلاب و مشارکت آنها در پیروزی انقلاب، شاهد انتظارات چشمگیر زنان در جامعه هستیم. این مطالبات انباشته زنان نیز همه حوزه‌ها را در بر می‌گیرد. زمانی که به این انتظارات و مطالبات انباشته پاسخ داده نشود، خودش راهی برای مطرح‌شدن و به نتیجه رسیدن پیدا می‌کند. خاطرم هست زمانی که در شورای شهر بودم، همیشه به حضورنداشتن زنان در بیلبوردهای شهری اعتراض داشتم. حتی اگر خاطرتان باشد روی بیلبوردی که برای حضور ایران در جام‌ جهانی در میدان ولیعصر نصب شده بود، هیچ اثری از زنان نبود که اعتراض‌هایی را هم به همراه داشت و منجر به تغییر آن شد. آن بیلبورد مربوط به چه سالی بود؟ ۹۶ یا ۹۷ بود. طی چهار سال حالا به جایی رسیده‌ایم که تعداد زیادی از بیلبوردهای شهری به زنان اختصاص پیدا کرده و حتی بیلبورد اصلی میدان ولیعصر که به نوعی نمادی برای رساندن پیام‌های سیاسی یا اجتماعی است نیز به تصویری از زنان و بعد شعاری مربوط به زنان تبدیل شد. می‌خواهم بگویم برخی تغییرات اجتناب‌ناپذیر است. حتی اگر تلاش شود آن را نادیده بگیرند، اما خودش را تحمیل می‌کند.

این را در اعترضات این روزهای ایران هم می‌بینیم. اینکه در جامعه زنان در هفته‌های اخیر و در پی مرگ مهسا، دست به اعتراض زده‌اند، نتیجه همین مسئله است؛ یعنی مطالبات انباشته‌ای که به آن پاسخ داده نشده و بالاخره راهی برای مطرح‌شدن پیدا کرده است.

حالا می‌بینیم که بسیاری از مطالباتی که نادیده انگاشته می‌شد، سر باز کرده و صدایش را به شهرها رسانده است. اگر فرصت‌های اجتماعی را برای زنان محدود کرده بودیم یا ظرفیت این فرصت‌های اجتماعی را برای آنها محدود دیده بودیم، حالا باید پاسخ‌گوی آن باشیم. اگر فضای کمی برای زنان در جامعه دیده بودیم، حالا می‌بینیم که زنان خودشان به دنبال فضا هستند و این محدودیت را کنار می‌زنند تا خودشان را نشان دهند و فضای خودشان را داشته باشند. این قدرت زنان است. اگر زنان بعد از دهه‌ها دیدند که در عرصه سیاست، رویدادهای اجتماعی و بسیاری عرصه‌های دیگر فرصت نیست حرفشان را بزنند، حالا حرفشان را می‌زنند. به این ترتیب، سبک رفتاری‌اش را بر اساس مطالبات انباشته‌شده به جامعه نمایش می‌دهد. خوانش تا‌کنون این بوده که وظایف زنان، وظایف شخصی است و وظایف اجتماعی بر عهده مردان است؛ درحالی‌که حالا زنان به دنبال گرفتن نقش و جایگاه خود در جامعه هستند. چیزی که در این سال‌ها نادیده انگاشته شده است. این مسئله هم کاملا قابل پیش‌بینی بود؛ چون همان‌طور که گفتم، زنان نقش پررنگی در انقلاب داشتند و انقلاب نقش پررنگی به آنها داده و روح آزادی‌خواهی و مشارکت جمعی را در آنها زنده کرده بود. برای همین نمی‌شود به کسانی که چهار دهه پیش چنین روحیه‌ و تجربه‌ای داشته‌اند، گفت که حالا خودشان، فرزندان یا نوه‌هایشان دیگر نقشی در جامعه ندارند. بستن این راه موجب می‌شود زنان هم اعتراض را انتخاب کنند. اگرچه ما امروز صدای آنها را از مدارس و دانشگاه‌ها نیز می‌شنویم. حالا اینکه چطور با آنها تعامل کنیم، صدای‌شان را بشنویم یا با آنها برخورد کنیم، مسئله دیگری است که باید برای آن تصمیم گرفته شود. باید پیش از این مطالبات بررسی می‌شدند تا کار به اینجا کشیده نمی‌شد. باید تلاش می‌شد تا با کسانی که چنین مطالباتی دارند، به تفاهم می‌رسیدیم که نرسیدیم و وضعیت به اینجا کشیده شد.

همان‌طور که گفتید مطالبات زنان انباشته شده؛ بااین‌حال، بعد از چهار هفته اعتراض نیز به نظر می‌رسد این مطالبات شنیده نشده است یا به آن پاسخی داده نمی‌شود.

برای تأمین مطالبات انباشته‌شده ما نیازمند تأمین سازوکارهایی در شهر هستیم. این تأمین سازوکارها ضرورت کار برنامه‌ریزی و حکمرانی است. دولت‌هایی که ابزار برنامه‌ریزی، قدرت، تصمیم‌گیری و اجرا در دستان آنهاست، باید پا به میدان بگذارند. شاید اولین گام، تأمین امنیت زنان در شهرها باشد. حل مسئله قوانین برجامانده، از‌بین‌بردن نابرابری‌های ایجادشده و گفتن و شنیدن زنان می‌تواند شروع خوبی برای حل مسئله زنان در جامعه باشد؛ و‌گرنه اگر خیابان قرار باشد به عرصه طرح مطالبات تبدیل شود ولی پاسخی شنیده نشود، موجب شدت‌گرفتن این اعتراضات می‌شود. شدت‌گرفتن اعتراض‌ها نیز منجر به عدم امکان گفت‌وگو و ایجاد دیالوگ می‌شود. کم‌توجهی به این امر می‌تواند منجر به چالش‌هایی شود که شاید چندان جالب نباشد.

فکر می‌کنید تحولات اخیر منجر به این می‌شود که زنان به برخی خواسته‌های خود برسند؟ یعنی نهاد سنتی جامعه صدای اعتراض زنان را می‌پذیرد و حقی برای آن قائل می‌شود؟

یک وقتی شما نمی‌خواهید بشنوید. یک وقتی می‌شنوید ولی تصمیمی برای آن نگرفته‌اید. این دو مقوله متفاوت است. اما من قائل به آن بخش از سؤال شما که به «نهاد سنتی جامعه» اشاره کردید، نیستم. در همین جامعه سنتی نیز در انقلاب امام خمینی به زنان نقش مهمی داد و از آنها خواست در انقلاب مشارکت کنند و با مشارکت آنها انقلاب به پیروزی رسید. یعنی فرمان بنیان‌گذار انقلاب که از زنان خواست تا برای انقلاب به خیابان بیایید، موجب شد لایه سنتی جامعه‌ای که می‌گفت زن نباید در خیابان باشد، شکسته شود و زنان از خانه بیرون آمدند و اگر حضور زنان نبود، انقلاب پیروز نمی‌شد.

با‌این‌حال بعد از انقلاب همان‌طور که خودتان هم گفتید، زنان مطالبات انباشته‌شده داشتند. شما معتقدید به همان اندازه که زنان در پیروزی انقلاب نقش داشتند، بعد از انقلاب هم به آنها نقش داده شده؟

نه؛ به‌‌هیچ‌وجه به آنها معادل آنچه در جریان پیروزی انقلاب نقش داشتند، فرصت داده نشده است.

پس این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟ یعنی نهاد سنتی از قدرت زنان برای پیروزی استفاده کرده و بعد از پیروزی به زنان نقش کمتری داده است؟

این یک رابطه دو‌طرفه است. یک طرف ماجرا همین مسئله‌ای است که شما می‌گویید. بخش دیگر هم زنان هستند. زنانی که انقلاب کرده‌‌ و این تجربه را کسب کرده‌اند، دیگر به عقب بر‌نمی‌گردند. شما نتیجه این مسئله را در کسب تحصیلات، پیشرفت‌ها و سایر نقش‌های زنان قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟ می‌بینید. وقتی زنان چنین پررنگ حاضر می‌شوند و هرجایی را که به آنها فرصت داده می‌شود، به‌خوبی پر می‌کنند، پیامشان این است که به عقب بر‌نمی‌گردند. برای همین هم وقتی پای مطالبات انباشته‌شده‌ آنها به میان می‌آید، پای آن می‌ایستند و صدایشان را به گوش همه می‌رسانند. زنان شاید دوره‌ای سکوت کرده باشند، اما بازگشت به عقب نداشته‌اند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشن اقتصاد ایران را نشان داد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول مرکز مرجع معتبری برای ارائه گزارش‌های اقتصادی در جهان است، اعلام ارقام و آمار مرتبط با وضعیت اقتصاد ایران بیانگر آن است که علی رغم وجود تمامی مشکلات اقتصادی و شدت تحریم‌ها همه عوامل متاثر در اقتصاد رو به رشد هستند.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص شاخص‌های اقتصادی ایران در یک سال گذشته گفت: گزارش ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول را می‌توان گزارش ارزشمندی عنوان کرد، بخصوص در شرایطی که اقتصاد ایران تحت محدودیت‌های متعدد داخلی و خارجی است.

وی در این باره گفت: صندوق بین المللی پول شاخص‌های مهمی درباره اقتصاد قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟ ایران منتشر کرده است. پیش بینی صندوق بین المللی در سال ۲۰۲۲ براساس شاخص‌های قدرت خرید که قابل قبول همه است از این موضوع حکایت دارد که تولید ناخالص داخلی ایران به ۱۵۹۹ میلیارد دلار می‌رسد، یعنی نسبت به سال ۲۰۲۱ می‌توان گفت ۱۵۰ میلیارد دلار بیشتر شده است و سرانه تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید از ۱۷ هزار و ۸۲ دلار در سال ۲۰۲۱ به رقم ۱۸ هزار ۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ می‌رسد به طوری که می‌توان گفت رشد درآمدی دولت ایران نسبت به سال قبل ۵۳ درصد یا به مبلغ ۸۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی در این باره افزود: با توجه به اینکه سال گذشته این مبلغ ۵۳۹ هزار میلیارد تومان بود و هزینه دولت هم رشد ۵۱ درصدی خواهد داشت این گزارش بدین معناست که درآمد ما ۵۳ درصد رشد می‌کند با توجه به وجود همه مشکلاتی که داریم و هزینه ۵۱ درصدی کشور، باز شاهد رشد ۲ درصدی در تراز جاری کشور خواهیم بود.

آل اسحاق در ادامه بیان داشت: تراز حساب‌های جاری در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۳۲ میلیارد دلار خواهد رسید. جمعیت کشور از ۸۵ میلیون نفر عبور خواهد کرد. با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول مرکز مرجع معتبری برای ارائه گزارش‌های اقتصادی در جهان است، اعلام تمامی این ارقام و آمار بیانگر آن است که علی رغم وجود تمامی مشکلات اقتصادی و وجود تحریم‌ها همه عوامل متاثر در اقتصاد رو به رشد است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: به هر حال باید مراقب اخلالگران اقتصادی یا کشور‌های متخاصمی باشیم که با دسیسه‌های مختلف مانع رشد اقتصاد ایران هستند. دولت محترم در یک سال گذشته برای رسیدن به رشد اقتصادی و هموار کردن مسیر رشد اقتصادی بسیار تلاش کرده است. عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و تقویت ارتباط تجاری و تعاملات اقتصادی با کشور‌های منطقه و همسایه زمینه‌ساز رشد اقتصادی ایران خواهد شد.

وی با اشاره به وجود همدلی بین نیرو‌های خدوم کشور برای رشد اقتصاد گفت: با اینکه مشکلات و چالش‌های زیادی برای رسیدن به رشد اقتصادی در پیش رو داریم، اما همدلی بین قوا برای بسترسازی رشد اقتصادی با درآمیختگی با آرمان، اعتقاد و روحیه جهادی منجربه بهبود وضعیت اقتصادی و شاخص‌ها می‌شود به همین جهت برای رسیدن به نقطه مطلوب باید بیشتر کار کنیم و روی رشد اقتصادی متمرکز شویم.

هزینه‌ی زندگی در ترکیه کمتر از ایران است

هزینه زندگی در ایران,سیاست‌های اقتصادی جدید،

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یکبار ۵۰ درصد و یکبار دیگر حدود ۴۰ درصد، دستمزدها افزایش پیدا کرده است. چرا این اقدامات را انجام می‌دهند؟ برای اینکه مردم زیر بار افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم له نشوند و اینکه قدرت خرید مردم باید حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و بچرخد.

به گزارش ایلنا، حداقل حقوق کارگران امسال ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد اما در همین ۷ ماه ابتدای سال و خاصه بعد از اجرایی شدنِ سیاست‌های اقتصادی جدید، قیمت‌ها افزایش چند برابری داشته است. با این اوصاف قدرت خرید کارگران مانند همیشه روند نزولی داشته و این افزایش ۵۷درصدی، ارزش اولیه‌ی خود را از دست داده است. حالا در میانه‌ی سال دولت و مجلس به دلیلِ افزایش نرخ تورم و چند برابر شدن قیمتها، دستمزد کارمندان و بازنشستگان بخش خود را افزایش داده بدون آنکه تصمیمی برای ترمیم دستمزدِ کارگران در سر داشته باشند.

در همین رابطه احسان سلطانی (کارشناس مسائل اقتصادی) در مصاحبه با ایلنا، به کاهشِ قدرت خرید مردم طی سال‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید به چند مورد دقت کنیم؛ اینکه در بازه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت چه اتفاقی افتاده است؛ مثلا طبق آمارِ مرکز آمار ایران – که آمارش حداقلی است – از سال گذشته تاکنون شاخص قیمت روغن‌های خوراکی ۵۰ برابر شده است. حالا این را با درصد افزایش دستمزدها در ۴ سال گذشته مقایسه کنید؛ در ۴ سال گذشته حداقل دستمزدها ۵ و نیم برابر و از آنجا که سطوح مختلف کمتر افزایش یافته، میانگین دستمزدها ۴ برابر شده است.

سلطانی ادامه می‌دهد: طبق آمار رسمیِ مرکز آمار، قیمت غذا ۷ برابر و اندی و قیمت مسکن ده برابر شده است؛ یعنی قیمت مسکن دو برابر رقم حداقل دستمزد است. این شکاف بسیار بزرگ است و از همین‌ها می‌توان به وخامت وضعیتِ کارگران پی برد.

این کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید: مسئولان می‌گویند چاره‌ای نداریم اما ما زیر بار این گفته نمی‌رویم. چرا چاره نداشتند؟ در سال ۹۷ که قیمت ارز سه برابر شد، طبق آمار بانک مرکزی ما آن زمان صد و سه میلیارد دلار درآمد ارزی و صد میلیارد دلار هم ذخیره‌ی ارزی داشتیم ولی قیمت ارز را تا ۱۸ تومان آوردند و سه برابر کردند.

به گفته‌ی سلطانی، بررسی این اقدامات نشان می‌دهد که از معدیان مالیاتِ تورمی گرفته شده است. اصلا تصور کنیم آنچه می‌گویند درست است و چاره‌ای نبوده اما سوال ما این است که چرا دستمزدها را بالا نبرده‌اید؟

این کارشناس مسائل اقتصادی به وضعیتِ دستمزدها در کشور ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید: من مطالعاتی روی وضعیت دستمزدها و تورم در ترکیه داشتم و آن را با وضعیتِ دستمزدها در ایران مقایسه کردم؛ ۱۰ سال پیش حداقل حقوق کارگران در ترکیه ۴۰۰ دلار و در ایران ۳۰۰ دلار بود. الان هم حداقل حقوق در ترکیه ۴۰۰ دلار است با اینکه ارزش دستمزد یک ششم شده اما قدرت خرید نیروی کار با وجود تورم‌هایی که در ترکیه اتفاق افتاده تقریبا حفظ شده است.

او می‌گوید: وقتی دستمزدها بالا نمی‌رود یعنی نیروی کار با مالیاتِ تورمی مواجه می‌شود و این خیلی ساده است و اصلا مسئله‌ی پیچیده‌ای نیست.

سلطانی تأکید می‌کند: به این بهانه که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود دستمزدها را افزایش نمی‌دهند! وقتی نرخ ارز و قیمت فولاد و قیمت خانه و… ده برابر می‌شود تورم‌زا نیست، اما اگر حقوق کارگران بالا برود، نرخ تورم هم بالا می‌‎رود! این استدلال خیلی جالب است! می‌گویند هیچ چیز در این کشور جز حقوق و دستمزدها تورم‌زا نیست و جالب این است که سال‌ها این را در گوش مردم خوانده‌اند.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: من از اروپا و آمریکا مثال نمی‌آورم، از ترکیه که کشورِ همسایه‌مان است مثال می‌آورم؛ الان در ترکیه حداقل حقوق کارگر ۱۲ میلیون تومان است، حقوق در ایران نصف این هم نیست. بعد هزینه‌ی زندگی در تهران از هزینه‌ی زندگی در استانبول بیشتر است.

سلطانی به افزایش حقوق امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر امسال حقوق ۵۷درصد افزوده نمی‌شد، الان وضع کارگرها خیلی وخیم‌تر از این حرف‌ها بود. متأسفانه به نظر می‌رسد این افزایش حقوق ۵۷ درصدی و تلاش آقای عبدالملکی برای مبارزه با فساد ربط مستقیمی به کنار گذاشتنشان از وزارت کار داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یکبار ۵۰ درصد و یکبار دیگر حدود ۴۰ درصد، دستمزدها افزایش پیدا کرده است. چرا این اقدامات را انجام می‌دهند؟ برای اینکه مردم زیر بار افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم له نشوند؛ بعد اینکه قدرت خرید مردم باید حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و بچرخد.

سلطانی تأکید می‌کند: در ایران یکبار دستمزد را افزایش می‌دهند، در همان یکبار هم عده‌ای شروع می‌کنند به گفتنِ حرفهای بی‌ربط! همین سیاست‌ها و اینکه مردم برای خرید کردن پول ندارند، باعث شده در ایران دچار رکود شویم.

وی در ادامه به سیاست آزادسازی قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: با این سیاست‌ها در تهران که هیچ، در شهرستانها هم ۴۰ - ۵۰ درصد از هزینه‌های خانوار هزینه‌ی مسکن است.

سلطانی می‌گوید: در تهران حدود نیمی از مردم اجاره‌نشین هستند؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و دستمزدها به اندازه‌ی هزینه افزایش نیافته، در نتیجه خیلی از اجاره‌نشین‌ها مجبور می‌شوند از منطقه‌ای که قبلا در آن بوده‌اند چند قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟ منطقه پایین‌تر بیایند. خب این به نوعی سرکوب است و فرد پیوندهای خود را از دست می‌دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان به لزوم کنترل افزایش نرخ ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: قیمت دلار نباید افزایش پیدا کند و این سیاستی است که دولت باید آن را دنبال کند. ما حتی با افزایش دستمزدها هم نمی‌توانیم بگوییم وضع مردم بهتر می‌شود. یک تومن به جیب مردم اضافه می‌کنند و دو تومن با افزایش قیمت دلار از جیب مردم برمی‌دارند. دولت اول از همه پای خود را روی ترمز گرانی بگذارد و راه این کار، کنترل قیمت دلار است. در کشور ما قیمت همه چیز با قیمت دلار تغییر می‌کند.

همه چیزهایی که باید درباره باتری دریل بدانید

همه چیزهایی که باید درباره باتری دریل بدانید

هنگام آشنایی با باتری های قابل شارژ ممکن است با عبارات زیر مواجه شوید. هرچند در نگاه اول ممکن است گیج کننده به نظر برسند اما دلسرد نشوید. ما این اصطلاحات را خیلی ساده توضیح داده ایم.

آمپر ساعت

واحد اندازه گیری ظرفیت باتری آمپرساعت است. یک باتری دریل با ظرفیت 1 آمپر ساعت می تواند 1 آمپر جریان الکتریسیته را برای مدت 1 ساعت تولید کند. (2 آمپر برای 30 دقیقه، 3 آمپر برای 15 دقیقه و غیره…)

ظرفیت باتری

بیانگر آن است که یک باتری بعد از شارژ چقدر الکتریسیته را نگه می دارد.

عمر باتری

بیانگر آن است که یک باتری چند بار می تواند شارژ کامل شود تا در نهایت مجبور به تعویض آن شویم.

ولتاژ باتری

ولتاژ میزان فشار الکتریسیته داخل باتری می باشد.

چرخه پر شدن باتری

وقتی باتری دریل پر باشد و کاملاً خالی شود و دوباره پُر شود، به این عمل یک چرخه پُر شدن باتری گویند.

چرخه پر شدن باتری

چرخه پر شدن باتری

تأثیر حافظه

اصطلاح “تأثیر حافظه” زمانی استفاده می شود که باتری حداکثر کارایی خود را ندارد. این مورد زمانی اتفاق می افتد که باتری کهنه می شود، اما بیشتر به خاطر شارژ غیر اصولی باتری رخ می دهد.

تأثیر حافظه فقط روی نوع خاصی از باتری ها اثر دارد. وقتی باتری ای را که هنوز مقداری نیرو دارد شارژ می کنید، باتری این روند را به خاطر می سپارد و دفعه بعد کامل شارژ نخواهد شد.

اگر از باتری ای استفاده می کنید که «تأثیر حافظه» روی آن اثر دارد، فقط زمانی که دستگاه مورد استفاده از کار افتاد، آن را شارژ کنید. ولی اگر «تأثیر حافظه» روی باتری شما اثر ندارد، هر زمان بدون نگرانی از کاهش عمر باتری آن را شارژ کنید.

در ادامه همین مطلب، توضیح داده ایم که تاثیر حافظه روی کدام باتری ها اثر دارد و روی کدام ها ندارد.

زمان شارژ مجدد

مدت زمان شارژ باتری از زمان اتصال به شارژر را گویند.

نرخ دشارژ خودکار

دِشارژ به معنای ساده یعنی از دست دادن شارژ.

تمامی باتری ها به طور طبیعی زمانی که استفاده نشوند، شارژ خود را از دست می دهند. این موضوع برای برخی از باتری ها سریع تر اتفاق می افتد. برای مثال، باتری های نیکلی نسبت به باتری های لیتیوم – یونی «خود تخلیه گی» بیشتری دارند. به این معنی که در هنگام عدم استفاده باتری نیکلی زودتر شارژ خالی می کند.

باتری های دریل پیچ گوشتی شارژی از چه ساخته شده اند؟

تفاوت میان انواع باتری های قابل شارژ در مواد سازنده آنها است.

با پیشرفت فناوری ساخت باتری، تولیدکنندگان قادر به تولید باتری های سبک تر و کارآمدتر با تغییر در مواد سازنده آنها شدند.

سه مدل باتری رایج استفاده شده در دریل پیچ گوشتی های شارژی عبارتند از:

 • نیکل-کادمیوم یا Ni-Cd
 • نیکل-هیدرید فلز یا Ni-Mh
 • لیتیوم-یون یا Li-Ion

هر کدام از این باتری ها ویژگی های خاص خود را دارند. در ادامه هر باتری را به همراه مزایا و معایب آن معرفی می کنیم.

باتری های نیکل – کادمیوم (NiCd)

اولین باتری های مورد استفاده در ابزارهای برقی بدون سیم از نیکل – کادمیوم ساخته شده بودند.

با این وجود، همچنان که فن‌آوری باتری پیشرفت کرد، این نوع از باتری‌ها به چند دلیل کمتر استفاده شدند. یکی از این دلایل، وجود عنصر سمی کادمیوم در این باتری ها بود که نیازمند مراقبت ویژه در زمان دور انداختن بودند.

مزایا

 • باتری‌های نیکل – کادمیوم در دمای پایین کارایی خوبی دارند. از این رو از آنها می‌توان در محیط خارج و در هوای سرد استفاده کرد.
 • در مقایسه با نیکل – هیدرید فلز (NiMH) و لیتیوم – یون (Li-Ion)، باتری‌های نیکل – کادمیوم قیمت کمتری دارند.
 • در مقایسه با باتری های نیکل – هیدرید فلز و لیتیوم – یون، عمر بیشتری دارند.

عمر دقیق یک باتری نسبت به باتری دیگر متفاوت است و به چند عامل بستگی دارد:

 • چقدر خوب از باتری نگهداری می‌کنید.
 • اگر باتری دچار «تاثیر حافظه» شد، چند وقت یکبار آن را «بیش از حد شارژ» (اورشارژ) می‌کنید.

با این وجود، برخی از تولیدکنندگان بطور تقریبی میزانی را اعلام می‌کنند که عمر باتری قبل از تعویض را نشان می‌دهد – برای مثال، 800 بار شارژ یا 3 تا 5 سال.

معایب

باتری های نیکل – هیدرید فلز (NiMH)

این باتری نوع بعدی از باتری های مورد استفاده در ابزارهای برقی بدون سیم است.

به ادعای شرکت های سازنده باتری های نیکل – هیدرید فلز، این باتری ها نسبت به باتری‌های نیکل – کادمیوم بهتر هستند. چون ظرفیت و عمر بیشتری دارند.

با این وجود آنها هم دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند.

مزایا

 • باتری‌های نیکل – هیدرید فلز با وجود داشتن ولتاژ مشابه، نسبت به نیکل – کادمیوم وزن کمتری دارند.
 • در مقایسه با دیگر باتری ها، نیکل – هیدرید فلز کم ضررترین نوع باتری برای محیط زیست با سمیت کم است.

معایب

 • در مقایسه با نیکل – کادمیوم و لیتیوم – یون، باتری‌ نیکل – هیدرید فلز ضعیف‌ترین نوع باتری در هوای سرد است. اگر قصد استفاده از ابزارهای خود در هوای سرد بیرون را دارید این نکته را بخاطر داشته باشید.

باتری های لیتیوم – یون (Li-Ion)

باتری‌های لیتیوم – یون آخرین نسل در فن‌آوری باتری است.

آنها از لیتیوم، سبک‌ترین فلز، ساخته شده‌اند. به ادعای شرکت‌های سازنده در مقایسه با باتری‌های نیکل – کادمیوم و نیکل – هیدرید فلز مزایای قابل توجهی دارند.

مزایا

معایب

از آنجایی که باتری لیتیوم – یون یک فن‌آوری جدید محسوب می‌شود، هنوز تمامی معایب آن مشخص نیست.

ظرفیت باتری چیست؟

ظرفیت باتری به میزان شارژ الکتریکی اشاره می‌کند که یک باتری می تواند نگه دارد. هر چقدر ظرفیت باتری بیشتر باشد، زمان استفاده بیشتری را قبل از شارژ مجدد فراهم می‌کند.

آمپر ساعت

ظرفیت باتری با واحد آمپر ساعت اندازه‌گیری می‌شود. هر قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟ باتری یک نرخ آمپر ساعت مخصوص به خود را دارد که بصورت یک عدد همراه با نوشتن AH در کنار آن نشان داده می‌شود.

این عدد به معنای مقدار آمپری است که باتری می‌تواند در طول یک ساعت انتقال دهد.

برای نمونه، یک باتری با نرخ آمپر ساعت 2.0AH می‌تواند شارژ الکتریکی 2 آمپر را برای 1 ساعت یا 4 آمپر برای 30 دقیقه یا 8 آمپر برای 15 دقیقه و به همین ترتیب، انتقال دهد.

معمولا در دریل‌ پیچ گوشتی‌ ها، ظرفیت باتری بین 1.0AH تا 4.0AH است.

می‌توانید تعداد آمپر‌های مورد استفاده را با نگاه کردن به ظرفیت و ولتاژ باتری محاسبه کنید. برای نمونه، اگر دریل پیچ‌گوشتی شارژی شما ولتاژ 18 ولت و نرخ آمپرساعت 4.0AH دارد، باید قابلیت انتقال 4.0 آمپر جریان الکتریکی در طول 60 دقیقه، یا 8.0 آمپر برای 30 دقیقه یا 16 آمپر برای 15 دقیقه را داشته باشد. اگر از ابزار برای 15 دقیقه با قدرت کامل و قبل از تمام شدن باتری استفاده کنید، در نتیجه می‌دانید که در قدرت کامل از 16 آمپر ظرفیت استفاده می‌کند.

چگونه ظرفیت درست باتری را انتخاب کنیم؟

در زمان انتخاب یک دریل پیچ‌گوشتی شارژی، برای اطمینان از ظرفیت درست مطابق با نیازهای خود، سوالات زیر را از خود بپرسید:

چه مقدار کارکرد باتری نیاز دارید؟

به طور ساده، اگر قصد دارید از دریل خود در کارهای زمان بر استفاده کنید، باید انتخاب یک باتری با ظرفیت بالا را در نظر بگیرید.

آیا باتری یدکی دارید؟

اگر برای ابراز خود باتری یدکی دارید، می‌توانید در حالی که باتری اصلی در حال شارژ است از باتری یدکی استفاده کنید. از این رو هیچ وقت ابزار شما بلا استفاده نمی‎ماند.

اگر باتری یدکی دارید، دیگر ظرفیت باتری برای شما اهمیت زیادی نخواهد داشت.

چقدر می‌خواهید هزینه کنید؟

هرچه ظرفیت باتری بیشتر باشد، قیمت آن هم بیشتر خواهد بود.

اگر قصد صرف هزینه زیادی را ندارید اما دوست هم ندارید ابزار شما در حین کار بلا استفاده بماند، بهتر است تا دو باتری با ظرفیت کم بجای یک باتری با ظرفیت بالا تهیه کنید.

خلاصه‌ای در مورد ظرفیت باتری

یک باتری با نرخ AH بالاتر ظرفیت بالاتری دارد. این باتری در مقایسه با باتری های کم ظرفیت تر، برای انجام کار مشابه، مدت بیشتری پس از زمان شارژ قابل استفاده است.

با این وجود، باتری با ظرفیت بیشتر، قیمت بالاتری دارد.

نشانگر میزان باتری دریل چیست؟

بعضی از دریل‌های پیچ‌گوشتی دارای نشانگر میزان باتری هستند. این نشانگر به شما اجازه می دهد شارژ باقی مانده در دریل را ببینید.

مکان قرار گرفتن نشانگر میزان باتری بر حسب نوع و مدل ابزار متفاوت است. بیشتر آنها را می‌توان در پایین دریل پیدا کرد.

مزایای نشانگر میزان باتری چیست؟

نشانگر میزان باتری دریل مانند نشانگر بنزین در ماشین است. وقتی بدانید چه زمانی شارژ باتری تمام می‌شود، به جای غافلگیر شدن در حین کار، می‌توانید از قبل خود را آماده کنید.

همچنین نشانگر باتری به شما این امکان را می‌دهد که در حین سوراخکاری مواد مختلف یا باز و بسته کردن پیچ‌های متفاوت از مقدار مصرف باتری آگاه شوید.

برای مثال، در هنگام کار با مواد سخت و پیچ‌های بزرگ، معمولاً شارژ بیشتری مصرف می‌شود که علت آن تولید گشتاور مورد نیاز است.

چگونه باتری دریل را جدا کنیم؟

چگونگی جدا کردن باتری ها بسته به نوع و مدل دریل متفاوت است. یکی از این روش‌ها در زیر نشان داده است:

مرحله 1 – دریل را متوقف کنید

دکمه کنترل سرعت را رها کنید و اجازه دهید دریل در حالت توقف کامل قرار گیرد.

مرحله 2 – گیره را فشار دهید

گیره قرار گرفته در روی باتریِ ابزار را فشار قدرت خرید چگونه کار می‌کند؟ دهید.

مرحله 3 – باتری را خارج کنید

به آرامی باتری را از دسته ابزار بیرون بیاورید.

چگونه باتری دریل را شارژ کنیم؟

برای شارژ باتری دریل، نیاز به یک شارژر دارید. بیشتر شارژرها دارای یک شکاف برای نگهداشتن باتری در زمان شارژ هستند.

دریل های شارژی معمولا به همراه یک شارژر فروخته می‌شوند. با این وجود، اگر قصد خرید یک شارژر را دارید، مطمئن شوید که شارژر درست را برای باتری خود انتخاب می‌کنید.

باید شارژری را بخرید که برای برندِ باتری شما و ولتاژ آن طراحی شده است.

برای نمونه، استفاده از یک باتری 18 ولت برای شارژ یک باتری 10.8 ولتی یا استفاده از شارژر برند X برای باتری برند Y احتمالا هم به باتری و هم به شارژر آسیب می‌زند.

تعمیر و نگهداری باتری دریل شارژی

برای نگه داری صحیح باتری دریلتان، همواره این موارد را در نظر داشته باشید:

نگه داری باتری

نگهداشتن باتری در جای گرم به آن آسیب می زند. زمانی که از باتری استفاده نمی‌کنید، آن را در یک مکان خشک و سرد بگذارید. باتری دریل را در معرض نور مستقیم خورشید یا نزدیک رادیاتور قرار ندهید. این کار می‌توانید باعث انفجار باتری گردد. باتری دریل را در مکانی خشک و سرد، به دور از گرد و غبار قرار دهید. مطمئن شوید که قطب‌های باتری با هیچ جسم فلزی در تماس نیستند. چرا که در غیر این صورت، باعث گرم شدن بیش از حد باتری و آتش گرفتن آن می شود. بیشتر باتری‌ها پوششی برای محافظت قطب‌ها دارند.

شارژ کردن

نگذارید کل شارژ باتری تمام شود. برخی از افراد زمانی که باتری تقریبا خالی می شود، دکمه دریل را تا آخرین سرعت نگه می دارند تا اینکه باتری کاملاً خالی می‌شود و ابزار از کار می افتد. این کار که به «تخلیه عمیق» (deep drainage) معروف است، می‌تواند به باتری آسیب بزند و عمر آن را کاهش دهد. تمام باتری‌ها برای شارژ مجدد نیازمند مقداری شارژ باقی مانده برای احیا هستند. زمانی که ابزار به کندی کار می‌کند آن را شارژ کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.