عوامل اثرگذار بر شاخص کل


تعریف بهره وری چیست؟ عوامل اثرگذار در بهره وری کدامند؟


یکی از مواردی که همه سازمان ها و حتی انسان ها به آن توجه دارند، موضوع بهره وری است، اینکه سازمانشان و یا اصلاً خودشان بهره وری بالایی داشته باشند.

اگر در تعریفی ساده بخواهیم بهره وری را در سازمانی توضیح دهیم، یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه ها.

یعنی اگر سازمانی بتواند با ثابت نگهداشتن کیفیت، از میزان هزینه های سازمانی خود کم کند، می تواند بگوید بهره وری ایجاد کرده است. در استاندارد ایزو 9001 از بهره وری بسیار گفته شده است و یکی از اهداف استاندارد ایزو 9001:عوامل اثرگذار بر شاخص کل 2015 بالا بردن بهره وری سازمان در حوزه سیستم مدیریت کیفیت است.

اما تعریفی که استاندارد از بهره وری و عوامل کلیدی آن دارد، دو مقوله اثربخشی و کارایی است.

اینجا تعریفی از کارایی و اثربخشی را خواهیم داشت.

تعریف اثربخشی ( effectiveness ):

میزانی كه فعالیت های برنامه ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده بدست آمده است .

منظور از عبارت بالا این است که هرگاه شاخص هایی مرتبط با برنامه ریزی و با محوریت زمان داشته باشیم، از اثربخشی صحبت کرده ایم.

شاخص هایی مانند: مدت زمان تولید، تحویل به موقع ، برنامه ریزی، مدت زمان رسیدگی به شکایات مشتری و .

تعریف کارایی ( efficiency ):

رابط ه میان نتایج بدست آمده با منابع استفاده شده .

منظور از عبارت بالا این است که هرگاه شاخص هایی مرتبط با کار و منابع تعریف کردیم، یا هرگاه صحبت از پول به میان آمد، از کارایی صحبت کرده ایم.

بعنوان مثال: اتمام پروژه با بودجه مصوب، استفاده از حداقل نیروی انسانی، هزینه های تعمیرات و نگهداری و .

حال سازمانی را می توانیم بهره وری بنامیم که بتواند هر دو پارامتر اثربخشی و کارایی را داشته باشد.

نمودار زیر راهنمای خوبی برای نشان دادن عوامل ایجاد بهره وری بر اساس اثربخشی و کارایی است.

عوامل موثر در بهره وری

اما سوال اینجاست که کدام یک بهتر هستند، آیا باید بدنبال کارایی بود یا اثربخشی؟

سازمان های پیشرو همواره توجه ویژه ای به هر دو شاخص اثربخشی و کارایی دارند و سعی می کنند در سازمان هر دو شاخص اندازه گیری شود. زمانی می توانیم بگوییم بهره وری سازمانی در حد مطلوبی است که هر دو شاخص اثربخشی و کارایی در حد مطلوب باشد.

همانطور که در تعاریف عامیانه گفتیم زمانی کاری صحیح است که هم درست تعریف شود و هم درست انجام شود. شاید شما هم شنیده باشید که فردی که بصورت حرفه ای دزدی می کند کارایی بالایی دارد چرا که کارش را بدرستی انجام می دهد اما چون کار را بدرستی تعریف نکرده است اثربخشی مناسبی ندارد.

یکی از ابزارها و استانداردهایی که می تواند در بهره وری سازمانی بسیار مفید و موثر باشد، اجرای الزامات استاندارد ایزو 9001 ( ISO 9001:2015 ) می باشد که می تواند در صورت اجرای صحیح به بهره وری سازمان و بهبود روند کارهای سازمان اثر بگذارد.

برای شروع پیشنهاد می کنیم در دوره آموزشی الزامات این استاندارد کاربردی شرکت نمایید.

تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد …

۳-۴٫ نمودار علی حلقوی کل مدل
براساس فرضیه های دینامیکی مطرح شده و حلقه های علی معلولی رسم شده می توانیم نمای کلی از مدل علی و معلولی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را استخراج کنیم . این نمودار به صورت شکل زیر خواهد بود :
شکل ۳-۱۳- نمودار علی حلقوی بازار بورس اوراق بهادار
فصل چهارم :
شبیه سازی ، اجرای مدل و سناریو پردازی
۴-۱- مقدمه
در این فصل با بهره گرفتن از فرضیه های دینامیکی کشف شده مدل را کامل کرده و آن را شبیه سازی می کنیم . برای شبیه سازی مدل از نرم افزار Vensim استفاده شده است که توضیحات مربوط به آن در فصل ۲ آورده شده است .
۴-۲- مدل قیمت سهام
برای شبیه سازی مدل آن را در دو بخش در نظر می گیریم . همانطور که بیان شد عامل و حلقه اصلی موثر بر شاخص کل قیمت سهام می باشد . حلقه قیمت سهام را بصورت جدا اجرا کرده و عوامل موثر بر آن را بررسی می کنیم. لازمه این کار داشتن نمودار جریان مدل است.
بر اساس فرضیه دینامیکی و مدل علی معلولی رسم شده قیمت از دو حلقه اصلی تاثیر می پذیرد که یکی از این حلقه ها تقویت شونده و دیگری متعادل کننده هستند. نمودار جریان این حلقه در شکل زیر آمده است :

شکل ۴-۱- نمودار جریان مدل قیمت سهام
روابط استفاده شده در مدل در پیوست درج شده است . در این مدل قیمت ابتدایی سهم را ۱۰۰۰ ریال در نظر گرفته ایم . نسبت P به E مورد انتظار از بازار را نیز ۱۰ در نظر گرفتیم . سود هر سهم (EPS) نیز ۲۵۰ در نظر گرفته شده است .
بعد از اجرای مدل خروجی قیمت سهم با تاثیرپذیری از دو حلقه موجود با متغیرهای ابتدایی در نظر گرفته شده به صورت زیر است :

شکل ۴-۲- خروجی قیمت مدل قیمت سهام
همانطور که مشاهده می شود قیمت دقیقا طبق تحلیل انجام شده در فصل قبل برای قیمت سهم عمل می کند . قیمت در ابتدا به صورت نمایی رشد می کند که تاثیر حلقه تقویت شونده است ، وقتی قیمت افزایش می یابد بازگشت سرمایه نیز افزایش می یابد و این افزایش سود موجب جذابیت سهم برای سهامداران می شود در نتیجه تقاضا برای خرید سهم افزایش می یابد با افزایش تقاضا قیمت نیز افزایش می یابد . ولی این روند افزایش همیشگی نیست بلکه بعد از مدتی قیمت سهم از ارزش واقعی آن بر اساس سودش فاصله می گیرد ، پس از افزایش اختلاف با ارزش واقعی ناگهان تقاضا در برابر عرضه کم شده و قیمت شروع به سقوط می کند.
۴-۲-۱٫ اعتبار مدل
برای بررسی اعتبار مدل رفتار آن را با واقعیت مقایسه می کنیم . بررسی قیمت سهم های مختلف در بازار نشان می دهد که روند سهم ها شبیه به خروجی قیمت در مدل بالا است . البته این نوسانات در بازه های زمانی مختلف اتفاق میفتد و میزان صعود و نزول در سهم های مختلف متفاوت است . این مشابه بودن خروجی مدل با رفتار واقعی سهم ها نشان می دهد که مدل از اعتبار لازم برای تجزیه و تحلیل برخوردار است و ما می توانیم تاثیر سیاست های مختلف بر قیمت سهام و روند تغییر آن را بسنجیم .
۴-۲-۲٫ تحلیل حساسیت و سناریو پردازی در مدل قیمت
۴-۲-۲-۱٫ مدت زمان سهامداری
یکی از متعیرهای مهم و تاثیر گذار در حلقه اصلی مدل مدت زمانی است که سهام داران با سهم می مانند و اینکه با یک کاهش جزئی در روند سهم آن دسته از سهامداران که نوسان گیر هستند از سهم خارج می شوند . با توجه به اینکه عرضه در برابر تقاضا سهم زیاد می شود در سراشیبی کاهش می افتد ، اگر صبر سهامداران زیاد باشد و سهم را به لحاظ بنیادی قبول داشته باشند و سهم دارای نسبت قیمت به درآمد پایین باشند مدت زمان بیشتری با سهم می مانند . البته عامل دیگری نیز که مهم است ، میزان اعتماد سهامداران به آینده آن صنعت و شرایط اقتصادی کشور است .
دید یک سهامدار پس از چه مدتی نسبت به عوامل اثرگذار بر شاخص کل یک سهم عوض می شود و یا یک سهم باید چه مدتی از افت قمیتش بگذرد تا جذابیتش را از دست دهد. با توجه به اینکه این زمان در شرایط مختلف فرق می کند یک میانگین برای آن در نظر می گیریم تا بتوانیم اثرات مقدار آن بر میزان تغییرات بازار را بسنجیم .

عوامل تاثیرگذار بر بازار بورس در روزهای پایانی سال

کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت بازار سرمایه طی هفته گذشته، اظهار کرد: در هفته معاملاتی گذشته در اکثر نماد‌ها فشار فروش احساس می‌شود.

عوامل تاثیرگذار بر بازار بورس در روزهای پایانی سال

امیرعلی امیرباقری گفت: این فشار عمدتا وابسته به شرایط بازار پول و ابزار‌های جانشین مالی نزدیک در سایر بازار‌ها بود. نیاز و کمبود نقدینگی در روز‌های انتهایی سال عاملی مضاعف در جهت فشار بر قیمت هاست. اصلاح قیمتی در گروه‌های بزرگ و نیاز سهامداران حقیقی و حقوقی به وجه نقد، به افت ارزش بازار سهام منجرشده است.

وی ادامه داد: در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲، در بازار بورس تعداد ۸۴۶ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶۱۰ میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. بازار فرابورس نیز میزبان معامله ۶۷۳ میلیون برگه سهم به ارزش ۲۷۲۲ میلیارد ریال بود. در این روز معاملات به لحاظ حجمی و ارزشی با رشد قابل توجهی نسبت به میانگین‌های متحرک همراه شد. در این روز شاخص کل بورس با افت ۵۸ نقطه پایه به سطح ۹۷۳۸۹ واحد بازگشت. در سوی دیگر شاخص فرابورس با رشد ۲۵ نقطه پایه به سطح ۱۷۶۶۴ واحد رسید. شاخص کل فرابورس، آیفکس با کاهش حدود یک درصدی همراه شد و به محدوده ۱۰۸۰ رسید. نماد‌های فولاد، شپنا و فارس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص نهادند. بیشترین ارزش معاملات به نماد‌های وایران، شپنا و فولاد تعلق گرفت.

امیرباقری تصریح کرد: روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳، در بازار بورس و فرابورس به ترتیب تعداد ۱۰۵۲ و ۳۴۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۵۶۸ و ۱۸۸۴ میلیارد ریال مورد معامله واقع شد. در این روز کلیه شاخص‌های منتخب بازار به افت نسبی مواجه شدند. شاخص کل بورس با کاهش ۴ نقطه پایه به رقم ۹۷۳۵۴ واحد رسید. شاخص کل هموزن با کاهش ۳۱ نقطه پایه به سطح ۱۷۶۰۹ واحد رسید. آیفکس نیز با کاهش ۱۴ نقطه پایه روبرو شد و به سطح ۱۰۷۶ دست یافت. نماد‌های حکشتی، پارسان و وغدیر بیشترین تاثیر مثبت را برشاخص داشتند. بیشترین ارزش معاملات به نماد‌های خزامیا، خاور و وغدیر تعلق گرفت.

وی ادامه داد : در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴، بازار بورس عوامل اثرگذار بر شاخص کل با افت حجم و ارزش معاملات و فرابورس با رشد متغیر‌های اخیر مواجه شد. در این روز تعداد ۸۷۵ میلیون برگه به ارزش ۱۳۳۷ میلیارد ریال در بازار بورس مبادله شد. بازار فرابورس شاهد معامله ۴۱۵ میلیون برگه به ارزش ۳۶۱۹ میلیارد ریال بود. شاخص کل بورس و کل هموزن با کاهش مواجه شد و به سطوح ۹۷۱۸۵ و ۱۷۵۴۱ واحد رسید. کلیه شاخص‌های منتخب بازار به استثنا شاخص کل فرابورس که با رشد ۳۲ نقطه پایه به سطح ۱۰۸۲ واحد رسید، در این روز افت نسبی را تجربه کردند. نماد‌های وغدیر و خودرو بیشترین تاثیر منفی و نماد فارس بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند. بیشترین ارزش معاملات در اختیار نماد‌های خزامیا، خرینگ و فولاد قرار گرفت.

این کارشناس بازارسرمایه گفت: روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، در بازار بورس تعداد ۶۴۶ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۲۹۱ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. در بازار فرابورس نیز تعداد ۴۲۶ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۰۰۴ میلیارد ریال معامله شد. در این روز شاخص کل بورس و شاخص کل هموزن با کاهش به ترتیب ۲۰ و ۶۴ نقطه پایه مواجه شدند و به سطوح ۹۶۹۹۱ و ۱۷۴۲۹ رسیدند. در این روز معاملاتی کلیه شاخص‌های منتخب با افت روبرو شدند. آیفکس نیز با کاهش ۷ نقطه پایه به سطح ۱۰۸۱ واحد رسید. نماد‌های فارس، مبین و وغدیر بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشتند. نماد‌های فاسمین، خزامیا و فایرا در صدر ارزش معاملات قرار گرفتند.

امیرباقری درپایان افزود: روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۶، آخرین روز معاملاتی بازار در هفته جاری، در بازار بورس شاخص کل با افت ۱۳۰ واحدی مواجه شد و به رقم ۹۶۸۶۰ واحد رسید. شاخص کل هموزن با کاهش ۱۱۷ واحد به رقم ۱۷۳۱۲ واحد دست یافت. ارزش معاملات ۱۷۰۷ میلیارد ریال و حجم معاملات عوامل اثرگذار بر شاخص کل به ۶۱۳ میلیون برگه رسید. نماد‌های رمپنا، بیشترین تاثیر مثبت و نماد پارسان بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. در بازار فرابورس، شاخص آیفکس با کاهش یک واحدی به رقم ۱۰۸۰ رسید. تعداد ۶۲۰۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۷۲۵۰ میلیارد ریال با احتساب معاملات بلوکی در این بازار معامله شد. نماد‌های مارون بیشترین تاثیر مثبت و نماد دماوند بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص نهادند.

بورس سبزپوش شد اما . / بازگشت شاخص کل یا تنها یک نوسان؟

شاخص کل آخرین روز هفته را با افزایش ۰.۳۷ درصدی به پایان برد تا بازدهی بورس در اولین هفته مرداد بر اساس تغییرات شاخص کل برابر با ۱.۹- درصد ثبت شود. نکته نگران کننده بازار امروز به افزایش فشار فروش در نیم ساعت پایانی بازار به ویژه در نمادهای بزرگ بازار بر می گردد که کاهش ۵۰۰ واحدی شاخص را رقم زد.حقیقی‌ها در معاملات امروز حدود ۱۰۵ میلیارد تومان از بازار خارج کردند و ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) بازار امروز برابر با یک هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بود که کاهش ۱۸ درصدی را نسبت روز گذشته نشان می‌دهد.

بورس سبزپوش شد اما . / بازگشت شاخص کل یا تنها یک نوسان؟

به گزارش اقتصادآنلاین؛ شاخص کل در پایان معاملات آخرین روز از هفته اول مرداد با افزایش ۰.۳۷ درصدی معادل ۵٬۲۶۵ واحدی تا ارتفاع یک میلیون و ۴۴۳ هزار واحدی صعود کرد. بنابراین بورس در اولین هفته مرداد ماه بازدهی ۱.۹- درصدی را بر اساس تغییرات شاخص کل ثبت کرد. به طور کلی بازدهی بورس از ابتدای تابستان امسال به ۶.۲- درصد رسیده است تا یکی از سردترین تابستان های بورسی طی سال های گذشته را تجربه کنیم.

بازگشت اخراجی ها!

نوری و فولاد دو نمادی که طی چند روز گذشته معاملات منفی را ثبت کرده بودند و اتفاقاً یکی از عوامل اصلاح شاخص کل محسوب می‌شدند امروز بیش‌ترین تاثیر را سبزپوشی شاخص داشتند. فولاد با ۱٬۸۲۳ واحد بیش‌ترین نقش را در صعود شاخص داشت و نوری با ۱٬۰۲۹ و فارس با ۵۰۷ واحد در رتبه های بعدی قرار داشتند.

شاخص هم‌وزن هم امروز توانست با افزایش بیش از ۱٬۱۷۱ واحدی تا میانه کانال ۳۸۹ هزار واحدی پیش‌روی کند.

شاخص فرابورس هم توانست تحت تاثیر معاملات آریا،‌ افزایش بیش از ۴۲ واحدی را ثبت کند.

شاخص سبزی که به دل چسب نبود

هر چند که شاخص معاملات هفته را مثبت به پایان رساند اما در نیم ساعت پایانی بازار شاهد افزایش فشار عرضه به ویژه در نمادهای بزرگ بازار بودیم؛ به گونه‌ای که در نیم ساعت پایانی از یکسو قیمت آخرین معامله برخی نمادهای بزرگ به کم‌تر از قیمت پایانی رسید و از سوی دیگر، شاخص کل با افت حدود ۵۰۰ واحدی همراه شد. موضوعی که شاید بازگشت شاخص به روند صعودی را در هفته آینده با تردیدهایی روبرو می‌سازد.

حقیقی ها همچنان به خروج فکر می کنند

حقیقی‌ها در معاملات امروز حدود ۱۰۵ میلیارد تومان از بازار خارج کردند که هر چند نسبت به روز گذشته کاهشی بوده اما همچنان برآیند منفی خرید و فروش حقیقی‌ها حاکی از عدم اطمینان به آینده بازار است.

شتران و شبندر با حدود ۱۵ میلیارد تومان بیش‌ترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند و کسرام با ۱۳ میلیارد تومان در رتبه سوم خروج پول حقیقی بازار امروز قرار داشت.

در نقطه مقابل حتاید با حدود ۳۳ میلیارد تومان بیش‌ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد. نوری با حدود ۱۷ میلیارد تومان و شپدیس با ۱۴ میلیارد تومان از نمادهایی بودند که مورد اقبال حقیقی ها قرار گرفتند.

به طور کلی حدود ۶۰ درصد از نمادهای معامله شده در بازار امروز، خروج پول حقیقی را ثبت کردند و ۲۵ درصد نمادها ورود پول حقیقی را شاهد بودند.

ارزش معاملات خرد؛ فعلاً خبری از رونق نیست

ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) بازار امروز برابر با یک هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بود که کاهش ۱۸ درصدی را نسبت روز گذشته نشان می‌دهد. میانگین ارزش معاملات خرد این هفته حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که حاکی از معاملات کم رونق بازار است. تا زمانی که ارزش معاملات خرد روزانه حداقل به میانگین امسال یعنی حدود ۵هزار میلیارد تومان نرسد،‌ نباید انتظار داشت که بازار روند صعودی پر قدرتی را آغاز کند.

کاهش نرخ بهره بانکی بازار را صعودی کرد؟

افزایش نرخ بهره بین بانکی طی هفته های گذشته به موضوع اصلی اعتراض برخی معامله گران تبدیل شده است؛ هر چند که مطالعات متعدد و همچنین بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که نرخ بهره بین بانکی اگر نگوییم موثر نیست، تاثیر بسیاری اندکی بر بورس دارد اما جو ایجاد شده، بار روانی بالایی را به همراه داشت. به نظر می رسد حتی اگر فرض کنیم خبر کاهش نرخ بهره بانکی در مثبت شدن بازار امروز موثر بوده است،‌ نباید انتظار داشت که این موضوع در روزهای آینده هم ادامه داشته باشد.

معضل اساسی بازار ریسک های سیستماتیک بازار هستند و تا زمانی که این موضوع ها همچون رکود اقتصادجهانی و آینده برجام برای بازار روشن نشود،‌ به نظر می رسد نباید انتظار بازگشت بورس به روند صعودی قوی را داشت.

شاخص کل بازگشت؟

نگاهی به عوامل موثر همچون ارزش معاملات و ریسک‌های بازار نشان می دهد که شاید نباید مثبت بازار امروز را به بازگشت شاخص به روند صعودی تفسیر کرد. به ویژه آنکه در پایان معاملات شاهد افزایش فشار فروش بودیم.

۳ عامل تاثیرگذار بر بازگشت و آغاز روند صعودی شاخص بورس

شاخص بورس- عوامل بازگشت روند صعودی شاخص بورس

بورس از ابتدای هفته جاری در مسیر افزایشی قرار گرفت و راه خود را از روند معاملات چند روز گذشته در این بازار جدا کرد، یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تحلیل وضعیت کنونی بازار سهام، سه مولفه را به عنوان اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازگشت دوباره روند صعودی به شاخص بورس اعلام کرد.

«جلال روحی» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به عوامل تاثیرگذار در بازگشت روند صعودی بازار سهام اشاره کرد و افزود: علت روند صعودی شاخص بورس و افزایش حجم معاملات در بازار ناشی از سه عامل است، نخستین علت مربوط به عوامل تکنیکالی است که شاخص در کانال نزدیک به یک میلیون و ٢٢٠ هزار واحد در نقطه حمایتی قرار داشت و این منطقه به عنوان کف بازار شناخته شد.

وی ادامه داد: فعالان و سرمایه‌گذاران در این محدوده اقدام به خرید و ورود نقدینگی‌های در اختیار خود به این بازار کردند.

روحی خاطرنشان کرد: زمانی که دیگر عوامل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس را مورد بررسی قرار می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم که همه سهام در نقطه اشباع فروش سهام بودند، اصلاح حدود ٧٠ درصدی سهام حاضر در بازار در سه ماه گذشته نشان دهنده ورود بورس به مرحله جدیدی از معاملات است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: هفته گذشته وضعیت بازار به گونه‌ای بود که شاهد کاهش حجم و ارزش معاملات بازار بودیم، این موضوع نشان داد بازار به نقطه‌ای رسیده است که سهامداران دیگر تمایلی به عرضه سهام خود در بازار با قیمت‌های فعلی ندارند.

به گفته وی، برخی از سهام که در وضعیت خاص قرار دارند همچنان با صف فروش همراه هستند و به وضعیت تعادل و موقعیت مناسبی برای خرید نرسیده‌اند.

روحی به دومین عامل تاثیرگذار در روند صعودی شاخص بورس اشاره کرد و افزود: روز سه‌شنبه هفته جاری نمایندگان مجلس طرح سوال از وزیر اقتصاد را برگزار خواهند کرد که این موضوع باعث می‌شود تا مدیران مربوطه به بازار سرمایه به تلاش برخیزند، بازار را از حالت رکود خارج و مواردی را برای دفاع از خود مطرح کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ١٣ موردی که به عنوان عوامل استیضاح وزیر مطرح شده است بیشتر مربوط به مسایل بازار است که خرید و فروش‌های عوامل اثرگذار بر شاخص کل غیرمتعارف حقوقی‌ها و عدم حمایت از بازار جزو مسایلی است که در این جلسه بررسی خواهند شد.

وی موضوع اجتماعی را از دیگر عوامل موثر بر ایجاد روند صعودی شاخص بورس دانست و افزود: متضررین بازار سرمایه به صورت خودجوش اعتراض‌هایی را به وضعیت معاملات بازار داشتند که این موضوع مسوولان را به این سمت سوق داد تا واکاوی و ریشه‌یابی‌هایی را برای بهبود شرایط بازار و کاهش نارضایتی‌ها انجام دهند که این موضوع در کنار دیگر عوامل باعث حرکت مثبت و رو به رشد در بازار شد.

روحی معتقد است، این سه عامل باعث بهبود وضعیت بازار و خروج شاخص بورس از حالت نزولی و حرکت بازار به سمت روند رو به رشد شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: باید منتظر ماند و دید جریان ورود نقدینگی به این بازار تا چه میزان قدرت عبور شاخص بورس از کانال یک میلیون و ٢٠٠ هزار واحد را خواهد داشت و امیدواریم هر چه زودتر شاهد این اتفاق در بازار باشیم.

وی با بیان اینکه شاخص بورس با ورود به کانال یک میلیون و ٣٠٠ هزار واحد و بهبود حجم معاملات بازار می‌تواند تا کانال یک میلیون و ٣۵٠ هزار واحد رشد کند، خاطرنشان کرد: سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که شاخص بورس نمی‌تواند مسیر صعودی پرشتابی همچون گذشته را در پیش گیرد مگر اینکه مولفه های جدید برای بازار تعریف شود و حمایت‌های بی شائبه‌ای از این بازار صورت گیرد.

روحی با اشاره به اینکه با مدیریت فروش سهام عدالت و حمایت دولت از بازار، می‌توان شاهد بهبود وضعیت بورس بود، افزود: بازار بعد از اصلاح پرشتابی که تجربه کرد برای رشد دوباره با مقاومت‌های متعددی همراه است که امیدواریم از آن مقاومت‌ها به راحتی عبور کند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند کنونی بازار را که به سمت رشد پیش رفته است نمی‌توان دائمی دانست، گفت: روز گذشته در اواخر زمان معاملات اکثر سهام از مرحله صف خرید خارج شدند و به سمت تعادل حرکت کردند، این موضوع باعث می شود تا بسیاری از سهام و گروه ها در بازار امروز متعادل معامله شوند و صف خرید یا فروش سنگینی را تشکیل ندهند.

روحی خاطرنشان کرد: سهامداران اگر در وضعیت فعلی سهامی را دارند که با رشد کمی همراه بوده است بهتر است با سهامی که با موقعیت مناسبی همراه هستند تغییر دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون زمان تجدید ارزیابی شرکت ها است که این موضوع می‌تواند موتور حرکتی برای رشد دوباره بازار باشد، گفت: گزارش شرکت ها در شش ماه نخست سال بسیار مثبت بوده است،امیدواریم این روند در گزارش ٩ ماه شرکت ها ادامه دار باشد که این موضوع می تواند باعث قرار گرفتن شرکت‌ها و بازار در وضعیت مناسب و تاثیر آن بر کل روند بازار باشد.

لازم به ذکر است شاخص بورس که از ابتدای سال جاری روند پرشتاب صعودی را در پیش گرفته بود و حتی تا بالای ۲ میلیون واحد نیز رفت،‌ اواخر مرداد ماه وارد فاز اصلاحی شد. این موضوع در کنار ریسک‌های سیاسی بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز در داخل کشور، اصلاح شاخص عوامل اثرگذار بر شاخص کل را ادامه دار کرد تا آنجا که شاخص در هفته گذشته به عدد یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نیز نزدیک شد. حالا به نظر می‌رسد بازار سرمایه خود را برای جبران این اصلاح آماده می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.