استراتژی‌های سرمایه‌گذاری چیست؟


بیت‌کوین شاید به‌عنوان پرچمدار بازار ارز‌های دیجیتال لعنت و بدنامی را به جان خریده باشد، اما.

تصویر آمریکا از جهان تهدیدها

دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور* انتشار سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا U.S National Security Strategy توسط دولت بایدن در ماه اکتبر برای دست اندرکاران اجرایی و کارشناسان فکری مطالعات سیاست خارجی آمریکا، خبر جذاب و درخور اعتنایی بود. این سند که به‌طور سنتی چندین دهه است توسط روسای‌جمهور آمریکا منتشر می‌شود، آیینه‌ای از تصویرهای استراتژیک دولت‌های حاکم در ایالات متحده از چگونگی تهدید‌ها علیه آن کشور و تدبیر آن تهدیدهاست.

معمولا در طول چهار سال ریاست‌جمهوری دوبار این سند منتشر می‌شود. سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید به سندگرایی نظام سیاسی ایالات متحده پرداخت، سپس باید به محتوای سند جدید که حدود پنجاه صفحه مطلب فشرده و مهم را در خود جای داده است، پرداخت و سرانجام آن را در ترازوی نقد قرار داد. از رهگذر این بررسی روشن خواهد شد که آمریکا در پی رهبری و هژمونی جهانی و چالش چین و روسیه تمرکز خواهد کرد؛ ولی فراتر از اقتصاد سیاسی کسب و حفظ موقعیت برتری در نظام جهانی برای ایالات متحده از هر زمان دیگری پیچیده‌تر شده است.

الف- آمریکای سندگرا. یکی از ویژگی‌های اصلی دولت فدرال آمریکا که مسوولیت اداره سیاست خارجی و امنیت ملی را به عهده دارد، سندگرایی است. در همین ایام اخیر، علاوه بر انتشار سند استراتژی امنیت ملی، سه سند مهم دیگر در آمریکا منتشر شد. یکی از آنها «سند استراتژی دفاع ملی» (National Defense Strategy) و دیگری سند «مرور وضعیت هسته‌ای (Nuclar Posture review) و سرانجام «مرور دفاع موشکی» (Missile Defense review)

هستند. اینها بخشی از انواع سندهایی است که دولت آمریکا منتشر می‌کند. برخی از این سندها، به‌خاطر قوانین مصوب کنگره که دولت را موظف به انتشار برنامه‌های قوه مجریه می‌کند، تدوین می‌شوند. برخی رأسا توسط کابینه منتشر می‌شوند. این سندها کارکردهای مختلف دارند ازجمله این کارکردها ایجاد اجماع بین نخبگان امنیت ملی و سیاست خارجی، آماده‌سازی افکار عمومی برای اقدامات خاص، نشان دادن کارآیی دولت در مدیریت مسائل و البته در مواردی کسب رای در زمان رای‌گیری‌هاست. ولی هر چه هست از مجموعه این سندها، تفکر سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا و نخبگان حاکم روشن می‌شود. پدیده‌های استراتژی‌های سرمایه‌گذاری چیست؟ سیاست خارجی و امنیت ملی، عمیقا فکری بوده و لذا تفکر در چارچوب‌های مفهومی مسوولان امور امنیت ملی و سیاست خارجی حائز اهمیت بوده و یکی از مدخل‌های ورود به ذهنیت امنیتی آنها همین سندهاست. البته نباید از نظر دور داشت که این سندها هدف‌های ترکیبی ازجمله تبلیغاتی و رسانه‌ای و دادن حس خاص به مردم آمریکا را دنبال می‌کنند؛ اما در ورای آنها می‌توان تفکرات را یافت و مورد مطالعه قرار داد. با عنایت به این زاویه دید، باید نگاهی به سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا انداخت.

ب- سند استراتژی امنیت ملی در یک نگاه. این سند در پنج فصل با عناوین «رقابت آینده»، «سرمایه‌گذاری در نقاط قوت‌هایمان»، «اولویت‌های جهانی ما»، «استراتژی ما برای مناطق» و نهایتا «جمع‌بندی» تنظیم شده است. تدوین آن بسیار فنی و مشحون از «داده‌ها»، «مفاهیم» و «گزاره‌ها»ست. اصلی‌ترین حرف این سند آن است که به خاطر ظرفیت‌ها، ساختارها و ارزش‌ها، آمریکا در موقعیت برتر جهانی قرار دارد و تمام مباحثی که ذیل سقوط یا کاهش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری چیست؟ قدرت آمریکا می‌شود، مورد مناقشه است و آمریکا می‌تواند و باید به موقعیت برتر خود اعتقاد داشته باشد و برای حفظ آن تلاش کند و برنامه دولت بایدن در این چارچوب روشن است.

این روح سند و حرف بنیادین آن، البته با ارزیابی از تهدیدات همه‌جانبه‌ای که آمریکا در داخل و خارج با آنها روبه‌رو است، همراه است. می‌توان گفت در بررسی تهدیدات، شیوه‌ای ترکیبی مبتنی بر نگرش اقتصاد سیاسی به‌کار گرفته شده است. فی‌الواقع اقتصاد سیاسی امنیت ملی آمریکا، مبنای تحلیل تهدیدات است و لذا این مایه تکنولوژیک آن بسیار برجسته است. در ورای تحلیل‌هایی که از تهدیدات و متقابلا تدبیرهای امنیت ملی در این سند آمده است، روشن می‌شود که اولا دولت فعلی آمریکا، بر پیوند بین اقتصاد سیاسی داخلی و امنیت بین‌المللی تاکید دارد. بنابراین نوسازی و به‌روز کردن زیربناهای اقتصادی و سیاسی برای افزایش قدرت رقابت جهانی آمریکا، اصل اولیه است. در همین چارچوب، به معضلات گوناگون داخلی آمریکا با جزئیات پرداخت شده و حتی در مبحثی چون تروریسم، به چالش تهدیدات تروریستی بومی آن کشور ناشی از نژادپرستی، دو قطبی شدن و گسترش تنفر توجه شده است. ثانیا، تهدیدات بنیادین آمریکا در دو گروه، دسته‌بندی شده است. دسته اول تهدید چین و روسیه است و دسته دوم تهدیدات جهانی از تغییر اقلیم تا بیماری‌های واگیردار تشریح شده‌اند. نحوه برخورد با هر کدام از تهدیدات البته متفاوت عنوان شده است.

تهدید چین همراه با امکانات و ظرفیت‌های این کشور برجسته شده ولی روسیه عمدتا در متن قاره‌ای اروپا و آن هم در قالب حمله به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری چیست؟ اوکراین زیر ذره‌بین رفته است. سند از نظر سخن نسبت به روسیه بسیار با تنفر و انزجار برخورد کرده است. ولی درباره چین به‌رغم سنگین بودن تهدیدها با ترکیبی از مهار و همکاری، سخن نرم‌تری مشاهده می‌شود. ثالثا، امکان همکاری آمریکا با بازیگران مختلف در چهار گوشه جهان بسیار مورد تاکید قرار گرفته و جزئیاتی از ماهیت و چگونگی و البته تفاوت همکاری‌ها ذکر شده و بر این مطلب پافشاری شده است که آمریکا می‌تواند با همکاری با دیگران، رهبری جهانی خود را تثبیت کند. در این سند راهبردی از تهدید ایران هم سخن گفته شده، ولی برجستگی با چین و روسیه است. رابعا، واژه «ما» پربسامدترین واژه در این سند بوده است و «ما» به معنای ایالات متحده، بسیار با اعتماد به نفس ترسیم شده است. می‌توان گفت باور به «ما» حالت مذهبی و ماورایی پیدا کرده است. این خود نوعی بازسازی و برساختگی از دوگانه «ما» و «دیگران» در تاریخ روانشناسانه ایالات متحده است که خود را روشنایی در جهان ظلمانی می‌بیند. اما این سند را مخصوصا با توجه به نکته آخر می‌توان نقد کرد.

ج- سند در ترازوی نقد. در یک چشم‌انداز و افق وسیع تمام اجزا و گزارش قابل نقد و وارسی است. اما مهم‌ترین نقد کلان، نقد نکردن رفتار آمریکا در این سند، به جز در بخش تحلیل عملکردهای دولت‌های پیشین آمریکا در استفاده از قدرت نظامی برای تغییر نظام‌های سیاسی در خاورمیانه است. این نقد هم برای حمله به جمهوری‌خواهانی است که مخصوصا دو افتضاح حمله به افغانستان و عراق را طراحی کردند. واقعیت امر آن است که رفتار جهانی آمریکا، نه در یک دوره بلکه در دوره‌های متعدد، امکان رهبری ایالات متحده نه بر جهان بلکه بر دوستان و متحدانش را از بین برده است. در سبد داخلی هم نقش سنگین بین نخبگان حاکم و دو قطبی شدن جامعه آمریکا، قدرت عمل این کشور را محدود کرده است. با وضعیتی که آمریکا با آنها روبه‌رو است، بی‌تردید چالش چین کم نیست و جالب آنکه شرایط به گونه‌ای است که نه فقط اقتصاد چین و ‌آمریکا به هم پیوند خورده، بلکه چین در داخل آمریکا، شبکه‌ای از نخبگان را خریده و با خود همراه کرده است و این مدیریت تهدید چین را پیچیده می‌کند. هر چه هست رسیدن به هژمونی همه‌جانبه جهانی برای آمریکا نه فقط راهی سخت و پرسنگلاخ است، بلکه آرزوی دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد.

فرانسه روند ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید را تسریع می‌کند

فرانسه روند ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید را تسریع می‌کند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان، بر خلاف آلمان، فرانسه همچنان به شدت به انرژی هسته‌ای متکی است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه می خواهد به سرعت شرایط مناسب را برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای جدید ایجاد کند.

به این ترتیب فرانسه خواهان تسریع در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید است. کابینه ماکرون در پاریس امروز (چهارشنبه) درباره یک طرح قانونی به منظور ساده سازی رویه ها در این راستا و در نتیجه صرفه جویی در وقت مشاوره می کند.

بر این اساس از آنجایی که قرار است شش نیروگاه برنامه‌ریزی شده اولیه در محل نیروگاه‌های هسته‌ای موجود ساخته شوند، می‌توان از رویه‌های تأیید مشخص صرفنظر کرد و این همان چیزی است که پیش‌نویس قانون آن را پیش‌بینی می‌کند. این طرح باید اوایل سال آینده به مجلس بیاید. بر اساس گزارش رسانه ها، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه می تواند سنگ بنای یک نیروگاه هسته‌ای جدید را قبل از پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود در سال 2027 بگذارد. راه اندازی این نیروگاه بین سال های 2035 تا 2037 انجام می شود.

پیش‌نویس قانون دولت در مورد ساخت سریع نیروگاه‌های هسته‌ای اعتراض‌هایی را برانگیخته است، زیرا نتایج مشارکت عمومی در مورد آینده انرژی هسته‌ای که مذاکرات آن در حال انجام است در نظر گرفته نشده است.

اگنس پانیر روناچر، وزیر انرژی فرانسه می‌خواهد نشان دهد که انرژی هسته‌ای دوباره در کشور رو به جلو است. وی چندی پیش از راه‌اندازی مجدد چندین نیروگاه هسته‌ای در حال تعمیر در روزهای آینده خبر داد.

در اوج رکود هسته‌ای در ماه اوت گذشته، شرکت انرژی EDF تحت کنترل دولت فرانسه مجبور شد 32 راکتور از 56 رآکتور فرانسه را از شبکه خارج کند. اخیراً، 24 نیروگاه هنوز در این شرایط قرار دارد.

برای دولت فرانسه این مسئله مطرح است که با بازگشت سریع به انرژی هسته‌ای نشان دهد که استراتژی انرژی این کشور درست است. پاریس به‌خصوص از انتقادهای مقام‌های آلمانی به این شرایط در فرانسه ناراحت است، برای مثال، ریکاردا لانگ، از مقامات حزب سبز آلمان اخیراً گفته بود که قیمت برق نیز در حال افزایش است، زیرا انرژی هسته‌ای در فرانسه کاملاً شکست خورده است.

برونو لومر، وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه هم اخیراً در مصاحبه‌ای با "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" گفت: انتقاد از انرژی هسته‌ای فرانسه نامناسب است. همان افرادی که به انرژی هسته‌ای فرانسه حمله می‌کنند مدام از ما می‌پرسند که آیا راکتورهای ما به‌سرعت آن‌لاین خواهند شد یا خیر.

مکرون هم بر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروی بادی فراساحلی و هم بر سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های هسته‌‌ای جدید تمرکز کرده است. او با این استراتژی دوگانه دو هدف را دنبال می‌کند؛ اول اینکه کشور از نظر تأمین انرژی به‌ویژه از گاز روسیه مستقل شود. دوم، ترکیب انرژی هسته‌ای کم‌کربن با انرژی باد و خورشید به‌زعم وی بهترین راه برای محافظت از آب‌وهوا است.

مکرون ویژگی‌های اصلی برنامه‌های هسته‌ای فرانسه را در ابتدای سال جاری اعلام کرد، بر این اساس در میان‌مدت قرار است شش راکتور جدید آبی نسل بعدی ساخته شود، علاوه بر این، گفته می‌شود که EDF در حال بررسی ساخت هشت راکتور هسته‌ای دیگر است. همچنین در صورت امکان، عمر نیروگاه‌های هسته‌ای موجود باید از 40 به 50 سال افزایش یابد.

دولت فرانسه هزینه 50 میلیارد یورویی را برای این منظور برآورد کرده است. بر اساس تصمیمات اتخاذشده از سال 2035، راکتورهای جدید باید به شبکه متصل شوند.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری چیست؟

آموزش‌های مهارت محور با ویژه‌گی‌هایی نظیر ارائه مدرک معتبر، برخورداری از راهنمای علمی، پروژه و تمرین‌های عملی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آموزش آموزش ایلوستریتور مقدماتی مکتب‌خونه

آموزش آموزش تعامل با افراد سرسخت مکتب‌خونه

LinkedIn

آموزش آموزش دوره جامع طراحی و ساخت ربات معامله‌گر خودکار در بازارهای مالی (از صفر تا صد) مکتب‌خونه

آموزش آموزش رایتینگ تسک 2 آکادمیک به زبان ساده مکتب‌خونه

آموزش آموزش پردازش تصویر و بینایی ماشین با OpenCV مکتب‌خونه

آموزش آموزش طراحی وب‌سایت (Front-End) مکتب‌خونه

آموزش آموزش الگوریتم‌های نظارت‌شده در ماشین‌لرنینگ مکتب‌خونه

دانشگاه استنفورد

آموزش آموزش رویکرد اجایل با Jira مکتب‌خونه

آموزش آموزش شبیه‌ساز شبکه‌های کامپیوتری با GNS 3 مکتب‌خونه

آموزش آموزش جامع روش تحقیق و مقاله‌نویسی مکتب‌خونه

برنامه‌نویسی دانشگاهی - رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاهی - علوم پایه، انسانی و پزشکی مدیریت و کسب و کار زبان های خارجی هنر

استراتژی سرمایه گذاری برای بازارهای نزولی

بازار نزولی یا خرسی به بازاری گفته می شود که قیمت ها حداقل از سقف خود 20 درصد ریزش داشته اند. قطعا جنگیدن با این شرایط برای یک معامله گر بسیار خطرناک است. در ادامه ما 8 استراتژی سرمایه گذاری را بررسی میکنیم که می تواند به شما کمک کند تا در این شرایط آرامش بهتری داشته باشید.

استراتژی سرمایه گذاری برای بازارهای نزولی

نکاتی که باید مد نظر داشت این است که هیچ کس دوست ندارد بازار نزولی باشد اما به هر حال بازار ذات نوسانی دارد و سرمایه گذار باید خود را برای نزول قیمت ها آماده کند. شما می توانید حالت تدافعی به خود بگیرید و سهام بیشتری که به حراج گذاشته می شوند را جمع آوری کنید. در مقابل می توانید تهاجمی رفتار کنید و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری چیست؟ اگر تصور می کنید قیمت ها بیشتر از این نزول می کنند در موقعیت فروش قرار بگیرید.

1- ترس خود را کنترل کنید.

جمله ای قدیمی در میان معامله گران بازارهای جهانی رایج است: ” شاخص ها از دیوار نگرانی بالا می روند”. به عبارت دیگر درطول زمان شاخص کل در بازار بدون توجه به شرایط اقتصادی، اتفاقات تروریستی و هزاران مشکل دیگر بالا رفته است. سرمایه گذاران همیشه باید تلاش کنند احساساتشان را از فرآیند تصمیم گیری در سرمایه گذاری تفکیک کنند. یک بحران روزی تنها به عنوان یک نقطه ریز در نمودارها در آینده تبدیل می شود. باید مواظب باشید که ترس یک احساس به شدت قوی در انسان است که می تواند تصمیم گیری منطقی را تحت تاثیر قرار دهد. آرامش خود را حفظ کنید.

2- میانگین قیمت خریدتان را کم کنید.

فراموش نکنید که رکود اقتصادی و کاهش قیمت ها در بازار سهام یک امر عادی است و بخشی از چرخه تجاری در اقتصاد است (بازه های رونق و رکود در اقتصاد را چرخه تجاری می نامیم). اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ( منظور از سرمایه گذار بلندمدت در بازار های جهانی به سرمایه گذاری با دید بالای 10 سال گفته می شود) یک استراتژی سرمایه گذاری قابل بررسی تان می تواند کم کردن میانگین خرید در زمان ریزش بازارها باشد. در این شرایط با خرید سهام در قیمت های پایینتر میانگین خرید خود را کم کنید. نتیجه آن این است که در بلند مدت قطعا سریعتر به سود می رسید یا حداقل از زیان خارج خواهید شد.

3- خود را به مردن بزنید!

در طول بازار نزولی خرس ها حکمرانی می کنند. همانطور که می گویند اگر شما یک خرس را در جنگل دیدید که به سمت شما می آید بهتر است بدون حرکت باشید و خود را به مردن بزنید تا از آسیب احتمالی آن در امان باشید، این قانون در بازار های خرسی هم جواب می دهد. مقابله کردن با بازار خرسی در این شرایط بسیار خطرناک است. با آرامش و عدم انجام معاملات احساسی در بازارهای خرسی خودتان و پولتان را نجات دهید.

در این شرایط عموما سرمایه گذاران خبره ترجیح می دهند پولشان را در بانک یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند که نقد شوندگی بسیار بالایی دارد و در عین حال از انجام بیش معامله جلوگیری می کنند. عموما معامله گران زمانیکه وجه نقد در حساب کارگزاری هایشان وجود دارند نمیتوانند معامله ای انجام ندهند. در این شرایط مکررا معاملات منجر به ضرر انجام می دهند که منجر با نابودی ثروتشان می شود. پس بهتر است اگر وجه نقدی در حساب کارگزاری دارید برای جلوگیری از این امر به خرید صندوق های بادرآمد ثابت اقدام کنید.

4- تنوع بخشیدن به سبد دارایی

تقسیم درصدی از سبد بین سهام، اوراق خزانه یا اوراق با درآمد ثابت بخشی از استراتژی سرمایه گذاری و به عنوان اصل تنوع بخشی است. طبقه بندی درصد تقسیم سرمایه هایتان در هر کدام از این گزینه ها باید وابسته با ریسک پذیری شما باشد. هر سرمایه گذار شرایط متفاوتی دارد. استراتژی مناسب تخصیص دارایی ها از نتایج احتمالی منفی ناشی از قرار دادن همه تخم مرغ ها در یک سبد جلوگیری می کند.

5- تنها پولی را سرمایه گذاری کنید که تحمل از دست دادن آن را دارید.

سرمایه گذاری مهم است اما به همان اندازه خورد و خوراک و داشتن یک سقف بالای سر هم اهمیت دارد. بسیار غیر عاقلانه است که پول وام، فروش مسکن و خودرو که اصطلاحا به آن پول استرس دار می گویند را در بازار سهام سرمایه گذاری کنید. به عنوان یک قاعده کلی سرمایه گذاران نباید در بازار سهام سرمایه گذاری کنند مگر اینکه یک دید حداقل 5 ساله به بازار داشته باشند و هیچ وقت نباید پولی را در بازار وارد کنند که تحمل از دست دادن آن را ندارند. فراموش نکنید که بازارهای نزولی و حتی اصلاح های جزیی در شرایط که پول استرس دار وارد بازار کرده اید بسیار نابود کننده خواهند بود.

6- به دنبال سهام ارزشمند باشید.

بازار نزولی برای سرمایه گذاران فرصت های سرمایه گذاری نابی فراهم می کند. شما باید بدانید دنبال چه چیزی هستید. سهام زیر قیمت ذاتی در بازارهایی که نزول زیادی کرده اند را پیدا کنید. سرمایه گذاران ارزشی که معروفترین آن ها وارن بافت است نزول بازارها را فرصت خرید و سرمایه گذاری می دانند. در این شرایط عمدتا قیمت شرکت های خوب هم در کنار شرکت های ضعیف تر نزول می کنند و به قیمت های جذابی می رسند. وارن بافت می داند معتقد است که در این شرایط خشک و تر باهم می سوزند و حتی شرکت های خوب هم قیمتشان نزول می کند. بنابراین نرول بازار را به دید یک فرصت عالی سرمایه گذاری می داند.

7- سهام صنایع تدافعی را بخرید.

صنایع تدافعی شامل شرکت هایی هست که دوره های رونق و رکود تاثیر خاصی روی فروش آنها ندارد. برای مثال صنعت غذا و دارو، شوینده ها و صنایع ارتباطی مثل مخابرات و خدمات دهندگان اینترنت حتی در شرایط رکود اقتصادی هم فروش خوبی دارند و مصرف کنندگان نمی توانند مصرف خود را کاهش دهند. در این صنایع شرکت هایی که سود خوبی تقسیم می کنند را پیدا کنید و بدون توجه به شرایط کلی بازار روی آنها سرمایه گذاری کنید.

8- استفاده از فروش تعهدی و قرار داد اختیار فروش

اگر سرمایه گذاران تصور می کنند که بازار نزولی می شود می توانند از فروش استقراضی یا فروش تعهدی استفاده کنند. در این شرایط شما سهامی را قرض می کنید و می فروشید و انتظار دارید در قیمت پایینتر آن را مجدد خریداری کنید. فروش استقراضی نیازمند وجود وجه تضمیمن در حساب سرمایه گذاران است. در عین حال در صورتیکه بازار صعودی شود می تواند ضررهای سنگینی به سرمایه گذاران وارد کند.

برای اطلاع از دستور العمل فروش تعهدی سهام در بازار بورس تهران و فرابورس ایران را این لینک مطالعه کنید.
قرارداد اختیار فروش یکی از ابزارهای مالی در بازار سهام است که زمانیکه قیمت ها نزولی می شوند ارزشمند می شوند. این ابزار به سرمایه گذار کمک می کند که یک حداقل قیمت برای فروش سهامش وجود داشته باشد. در این شرایط ضرر سرمایه گذاری مشخص است.
دستورالعمل معاملات قرار داد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران را از این لینک مطالعه کنید.

با اوراق اختیار فروش تبعی که نوعی از قرارداد اختیار فروش است آشنا شوید.

سریع و خشن؛ قدرت‌نمایی دوباره بازار رمزارز

اگر هفته پیش ۵۰ میلیون تومان طلای ۱۸ عیار خریده بودید، الان نهایتا ۱.۵ درصد سود نصیب‌تان می‌شد، اما سرمایه‌گذاری همین مقدار پول روی دوج‌کوین در عرض هفت روز گذشته بازدهی شگفت انگیز ۱۲۰ درصدی را به‌همراه داشته. باز بگویید ارز دیجیتال بد است!

فرارو- بیت‌کوین شاید به‌عنوان پرچمدار ارز‌های دیجیتال لعنت و بدنامی را به جان خریده باشد، اما در عمل و زیر پوسته ضخیم بازار ارز‌های دیجیتال اتفاقاتی باورنکردنی جریان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بیت‌کوین در ابتدای هشتمین روز از آبان ۱۴۰۱، نسبت به یک سال پیش حدود ۶۶ درصد افت کرده و اگر شش‌ماه پیش را مبنا در نظر بگیریم با افت تقریبا ۵۶ درصدی روبرو می‌شویم با این حال نباید فراموش کرد که حجم بازار بیت‌کوین حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است و روزانه ۴۰ میلیون دلار پول در آن گردش دارد. شاید هم توقف قیمت بیت‌کوین در محدوده ۱۹ و ۲۰ هزار دلار شما را دلسرد کرده و پیش خودتان فکر می‌کنید از این یکی هم آبی برایتان گرم نمی‌شود، اما در حالی که شما خودخواسته از بازار ارز دیجیتال رو برگردانده‌اید و خودتان را از یک ابزار سرمایه‌گذاری ویژه محروم می‌کنید، گروهی دیگر در بازه‌های کوتاه‌مدت به سود‌های شگفت‌انگیزی دست پیدا می‌کنند. بیایید تصور کنیم یکی از ما هفته قبل ۵۰ میلیون تومان دوج کوین خریده و دیگری همین مقدار پول را روی خرید طلا ۱۸ عیار سرمایه‌گذاری می‌کرد. شاید باور نکنید، اما پس از گذشت هفت روز، نفر اول با سود ۱۲۰ درصد و نفر دوم با سود ۱.۵ درصد روبرو هستند. باز بگویید بازار ارز دیجیتال بد است!

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

به گزارش فرارو، دوج کوین با سرعتی باورنکردنی روی نمودار صعودی حرکت می‌کند. اگر صبح روز شنبه هفتم آبان اقدام به خرید دوج کوین کرده بودید و صبح روز یکشنبه هشتم آبان قبل از شستن دست و صورتتان، آن‌ها را می‌فروختید حدود ۴۰ درصد سود نصیب شما می‌شد. آن‌هایی که زرنگ‌تر بودند و یک هفته قبل طالع بلند دوج کوین را پیش‌بینی می‌کردند تا صبح روز یکشنبه به‌خاطر سود ۱۲۰ درصدی سر از پا نمی‌شناختند. بازدهی دوج کوین در بازه دو‌هفته معادل ۱۲۰ درصد و در بازه یک‌ماهه ۱۱۳ درصد برآورد می‌شود. تقریبا هیچ نوع سرمایه‌گذاری یارای رقابت با دوج کوین را نداشته است. حتی پیدا کردن گنج!

برای اینکه عملکرد شگفت‌انگیز دوج‌کوین را به‌معنای واقعی کلمه درک کنید، بهتر است یادآور شویم که خریداران دلار از ابتدای سال تا الان، پس از تحمل هفت‌ماه استرس و فشار، تنها ۲۵ درصد سود کسب کرده‌اند و بازدهی هر گرم طلای ۱۸عیار در این مدت ۱۰ درصد است. در مدت هفت روزی که دوج‌کوین ۱۲۰ درصد سود برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده، بازدهی سکه گرمی به‌عنوان پرچمدار بازار سکه طلا، تنها دو درصد برآورد می‌شود و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی نهایتا نیم‌درصد افزایش پیدا کرده است. در بانک هم بیشتر از ۱۶، ۱۷ درصد سود کف دست‌تان نمی‌گذارند. تازه به شرط اینکه سپرده شما یک‌ساله باشد. حداکثر میزان سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ۲۱، ۲۲ و نهایتا ۲۳ درصد خواهد بود اما.

بازار ارز‌های دیجیتال وضعیتی کاملا متفاوت را پشت سر می‌گذارد؛ طوری که می‌توان گفت به نفع سرمایه‌گذاران کم‌طاقت تغییر مسیر داده تا آنها بتوانند دلی از عزا دربیاورند. قیمت اتریوم ظرف یک‌هفته با رشد ۲۴ درصدی روبرو شده است. میزان بازدهی اتریوم در دو هفته به حدود ۲۷ درصد و در بازه یک‌ماهه به ۲۲ درصد می‌رسد.

سریع و خشن؛ بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

بیت‌کوین شاید به‌عنوان پرچمدار بازار ارز‌های دیجیتال لعنت و بدنامی را به جان خریده باشد، اما.

پالیگان دیگر ارز دیجیتال رو به‌رشد بازار است. قیمت هر پالیگان در حال حاضر به پول ایران حدود ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان می‌شود. پالیگان با حجم بازار هشت میلیارد دلار و میانگین معاملات روزانه ۴۰۰ میلیون دلاری در رتبه یازدهم ارز‌های دیجیتال محبوب ایستاده و در بازه یک‌ماهه حدود ۲۰ درصد سود برای سرمایه‌گذاران خود به یادگار گذاشته است. آن‌هایی که دو هفته پیش پتانسیل پالیگان را شناسایی کرده بودند، بازه بازدهی ۱۷ درصد و در بازه هفت‌روزه بازدهی ۱۳ درصد را تجربه می‌کنند. باورکردنی نیست، اما شیبااینو بهتر عمل کرده و با توجه به بازدهی ۳۵ درصدی هفت‌روزه، ۳۲ درصدی دو هفته‌ای و ۲۱ درصدی یک‌ماهه می‌تواند سرش را با افتخار بالا بگیرد.

پنج ارز دیجیتال با بهترین عملکرد در بازه یک‌ماهه

نوع ارز دیجیتال بازدهی یک‌ماهه
اتریوم ۲۲ درصد
پالیگان (MATIC) ۲۰ درصد
شیبااینو ۲۳ درصد
یونی سواپ (UNI) ۱۵ درصد
تن کوین (TON) ۲۴ درصد

تن کوین در رده‌بندی بازار ارز دیجیتال جایگاه ۳۱ را در اختیار دارد، اما شاید اسم آن زیاد به‌گوشتان نخورده باشد. در حال حاضر قیمت هر تن کوین حدود ۱.۶ دلار، معادل تقریبی ۵۳ هزار تومان است. حجم بازار تن کوین نزدیک دو میلیارد دلار برآورد می‌شود و گردش روزانه آن به ۱۰ و نیم میلیون دلار می‌رسد. تن کوین تا صبح روز یکشنبه هشتم آبان، در بازه هفت‌روزه با ۱۷ درصد سودآوری روبرو بوده است. در بازه دو هفته این مقدار تا مرز ۳۰ درصد پیش می‌رود و در بازه یک‌ماهه روی ۲۴ درصد می‌ایستد. یکی گروهی از سرمایه‌گذاران با خرید تن کوین توانسته‌اند اندازه یک‌سال خواباندن پول در صندوق‌های بانکی ایران درآمد داشته باشند.

یونی سوآپ در بازه‌های کوتاه‌مدت مثل یک‌هفته و دوهفته عملکردی درخشان داشته و توانسته حدود ۲۰ درصد سود کف دست سرمایه‌گذارانی بگذارد که هفت‌روز یا دو هفته به سونی سوآپ وفادار بوده‌اند. سود سرمایه‌گذاری فلو در همین بازه‌های هفت‌روزه و دو هفته‌ای به ترتیب ۲۲ درصد و ۱۹ درصد می‌رسد. هر فلو به پول ایران ۵۸ هزار تومان قیمت دارد.

قیمت کاردانو معادل ۱۴ هزار تومان است. پس احتمالا راحت‌تر می‌توان سراغش رفت. اگر یک‌هفته پیش به این ایده فکر کرده بودید و آن را عملی می‌کردید، صبح روز یکشنبه می‌توانستید ۱۹ درصد سود کسب کنید که از سود یک‌سال سپرده‌گذاری در بانک بیشتر است. کازماس با بازدهی ۱۶ درصدی هفت‌روزه چنین وضعیتی را تجربه می‌کند. قیمت هر کازماس با نماد ATOM در حال حاضر به ۱۳.۵ دلار، معادل تقریبی ۴۴۵ هزار تومان می‌رسد. حجم بازار این ارز دیجیتال نزدیک چهار میلیارد دلار است و روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون دلار در آن گردش دارد. بالاترین قیمت کازماس در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، با قیمت ۴۴.۶۹ دلار ثبت شده که از آن تاریخ تا الان ارزش آن حدود ۷۰ درصد آب رفته است.

هفت ارز دیجیتال با بهترین عملکرد در بازه هفت‌روز و دو هفته

نام ارز دیجیتال بازدهی یک هفته بازدهی دو هفته
دوج‌کوین ۱۲۰ درصد ۱۲۰ درصد
کاردانو ۱۸ درصد ۱۴ درصد
پولکادات ۱۲ درصد -
لایت کوین - ۱۱ درصد
کازماس (ATOM) ۱۵ درصد ۱۵ درصد
فلو (FLOW) ۱۹ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری چیست؟ درصد ۱۸ درصد
آوی (AVEE) - ۱۷ درصد

بیشتر بدانید | حتی با وجود رشد خیره‌کننده اخیر نمی‌توان سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال مانند دوج کوین را امن یا حتی بدون خطر دانست چون بازار پرنوسان ارز دیجیتال ثابت کرده خرید‌وفروش براساس عملکرد روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته تضمین‌کننده سودآوری نیست. پس در چنین شرایطی، بهترین کار همان است که بارها و بارها با تاکید تکرار شده‌؛ تنها بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را دچار ریسک کنید!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.