وجوه شاخص از کجا آمده است؟


وجوه شاخص از کجا آمده است؟

مترادف شاخص: شاخصه، علامت، نما، نماینده، مشخص، معلوم، برجسته، ممتاز، مهم، پایه، ماخذ، میله، نصیبه
برابر پارسی: برجسته، روشن نمودار، شناسه، نمودار

فارسی به انگلیسی

barometer , distinctive , indicative , index , parameter , standard , gnomon , pre-eminent , preeminent , sun-dial , indicator

مترادف ها

لغت نامه دهخدا

شاخص. [ خ ِ ] ( ع ص ، اِ ) بلند برآمده از هر چیزی. مرتفع. ( اقرب الموارد ). || تیر که ازبالای نشان درگذرد. سهم شاخص. ( منتهی الارب ). تیر که ازروی نشانه بشود. ( مهذب الاسماء ). تیر که از آماج گذشته باشد. || چشمی که وا گشوده نهاده باشد. ( مقدمه لغت میر سید شریف جرجانی ص 3 ). چشم مانده که مژگان نزند. ( ناظم الاطباء ). یقال شخص بصره فهو شاخص اذا فتح عینیه و جعل لایطرف. ( تاج العروس ). مردم چشم بازمانده و حیران. ( آنندراج ) ( غیاث ) :
ای دیده عقل در تو شاخص
واوهام ز رتبت تو حیران.

|| بمعنی تنوی یعنی آنکه چشمش بطرف بالا ثابت ماند. ( ناظم الاطباء ). آن بیمار که به شخوص مبتلا باشد. || بمعنی مهتر و رئیس و کسی که در میان جماعتی مسموع القول و ممتاز بود. ( ناظم الاطباء ). شخیص . || نمودار. نماینده. مأخذ و پایه. ( فرهنگ فارسی معین ) : شاخص هزینه زندگی. || مرولة. ساعت آفتابی . صفحه ای دارای تقسیمات مربوط به ساعات مختلف شبانه روز که سایه میله ای متوالیاً روی آنها می افتد. شاخص در مصر قدیم و در نزد قوم کلده و عبریان شناخته بود. میله و صفحه ای که بر جایی استوار کنند معلوم کردن اوقات و بالخاصه اوقات نماز را. رجوع به ساعت آفتابی شود. || بیرق مساحی. نصیبه. هج. هچ. میله فلزی یا چوب مدرجی که در نقشه برداری بکارمیبرند و برای گرفتن جهت ، تراز را بسمت آن متوجه میسازند. علامت ثابتی که جهت یاب مساحی را برای گرفتن جهت بسمت آن متوجه میسازند . || دستگاهی که در رودها نصب کنند برای تعیین مقدار آب در طی سال و فصول مختلف. || فرسنگسار؛ راهنمای جاده.

فرهنگ فارسی

۱ - ( اسم ) بر آمده مرتفع . ۲ - تیر که از بالای نشان درگذرد : سهم شاخص . ۳ - چشمی که وا گشاده باشد و مژگان نزند . ۴ - نشانه ای که در آفتاب برای تعیین وقت ( مخصوصا ظهر ) نصب کنند و آن صفحه ایست دارای تقسیمات مربوط به ساعات مختلف شبانه روز که سایه میله ای متوالیا بروی آن ها می افتد ساعت آفتابی . ۵ - میله فلزی یا چوبی که در نقشه برداری به کار برند و برای تعیین جهت تراز را به سمت آن متوجه سازند بیرق مساحی نصیبه . ۶ - دستگاهی که رودها نصب کنند برای تعیین مقدار آب در طی سال و فصول مختلف . ۷ - آن که در جامعه ممتاز و منتخب باشد مهتر رئیس . ۸ - نمودار نماینده ماخذ پایه : شاخص هزینه زندگی . ۹ - راهنمای جاده .

فرهنگ معین

(خِ ) [ ع . ] ۱ - (اِفا. ) برآمده ، مرتفع . ۲ - برجسته ، ممتاز. ۳ - (اِ. ) نمودار. ۴ - نمونه ، الگو، سرمشق . ۵ - عددی که میانگین ارزش مجموعه ای از اقلام مرتبط با یکدیگر را برحسب درصدی از همان میانگین در فاصلة زمانی دو تاریخ بیان کند.

فرهنگ عمید

۱. برآمده، مرتفع.
۲. چشمگیر، برجسته.
۳. (اسم ) [مجاز] پارامتر، آنچه مقدارش ماهیت چیزی را معین می کند.
۴. (اسم ) خط کش مدرجی که در نقشه برداری استفاده می شود.
۵. (اسم ) [مجاز] نمودار، نماینده.
۶. (اسم ) [مجاز] علامتی که در آفتاب برای تعیین و تشخیص وقت ظهر نصب می کنند، ساعت آفتابی.

فرهنگستان زبان و ادب

[نجوم] میله یا صفحه ای مثلثی که روی ساعت آفتابی معمولی نصب می شود
[ریاضی] عددی که نسبت یا وضعیت یک شی ء ریاضی را در وجوه شاخص از کجا آمده است؟ مقایسه با شی ء ریاضی دیگر بیان کند
[پزشکی] نشانه یا علامت ویژه ای که مشخص کنندۀ یک بیماری باشد

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] چوب یا چیزی مانند آن که برای تعیین ظهر شرعی به صورت عمودی بر زمین نصب می کنند را شاخص می گویند. از آن در باب صلات نام برده اند.
از راههای شناخت ظهر شرعی نصب شاخص بر زمین است. با نصب شاخص پس از طلوع خورشید سایه آن به سمت مغرب خواهد بود. هر چه خورشید بالاتر رود، سایه شاخص کوتاه تر می گردد.با قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان، در صورتی که عمودی بتابد، سایه از بین می رود؛ اما اگر مقداری متمایل بتابد، سایه ای کوتاه در ناحیه شمال یا جنوب باقی می ماند.با تمایل آفتاب به سمت مغرب،سایه زوال یافته شاخص در سمت مشرق پدید می آید و یا اگر چیزی از آن مانده بود، در سمت مشرق افزایش می یابد و هرچه خورشید به سمت مغرب می رود، سایه بلندتر می شود. این افزایش دوباره سایه شاخص پس از کاهش و یا پیدایش سایه پس از برطرف شدن، از راههای شناخت ظهر شرعی است.
وقت فضیلت نماز ظهر
به قول مشهور، وقت فضیلت نماز ظهر و نیز وقت نماز جمعه از اول زوال تا رسیدن سایه شاخص به اندازه آن است.
وقت فضیلت نماز عصر
وقت فضیلت نماز عصر از زمان رسیدن سایه شاخص به اندازه آن تا زمان دو برابر شدن سایه است
وقت نافله ظهر و عصر
.

[ویکی فقه] شاخص (فقه). چوب یا چیزى مانند آن که براى تعیین ظهر شرعی به صورت عمودى بر زمین نصب مى کنند را شاخص می گویند. از آن در باب صلات نام برده اند.
از راههاى شناخت ظهر شرعی نصب شاخص بر زمین است. با نصب شاخص پس از طلوع وجوه شاخص از کجا آمده است؟ خورشید سایه آن به سمت مغرب خواهد بود. هر چه خورشید بالاتر رود، سایه شاخص کوتاه تر مى گردد.با قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان، در صورتى که عمودى بتابد، سایه از بین مى رود؛ اما اگر مقدارى متمایل بتابد، سایه اى کوتاه در ناحیه شمال یا جنوب باقى مى ماند.با تمایل آفتاب به سمت مغرب،سایه زوال یافته شاخص در سمت مشرق پدید مى آید و یا اگر چیزى از آن مانده بود، در سمت مشرق افزایش مى یابد و هرچه خورشید به سمت مغرب مى رود، سایه بلندتر مى شود. این افزایش دوباره سایه شاخص پس از کاهش و یا پیدایش سایه پس از برطرف شدن، از راههاى شناخت ظهر شرعى است.
جواهر الکلام، ج۷، ص۹۷.
به قول مشهور، وقت فضیلت نماز ظهر
العروة الوثقی ، ج۲، ص۲۵۰-۲۵۱
وقت فضیلت نماز عصر از زمان رسیدن سایه شاخص به اندازه آن تا زمان دو برابر شدن سایه است
العروة الوثقی ، ج۲، ص۲۵۰-۲۵۱.
.

دانشنامه عمومی

شاخص ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص
شاخص بازار سهام
شاخص قیمت
شاخص (آمار)

وجوه شاخص از کجا آمده است؟

اقتصاد مالی ۱

مترجمین: مهدی تقوی

وجوه شاخص از کجا آمده است؟ اعظم احمدیان

حسین امیری

نشر علم

اهمیت توسعه بازارهای مالی در اقتصاد از جمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه می باشد. با گسترش بازارهای مالی امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود وجوه شاخص از کجا آمده است؟ برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیت های اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتادی شود. لذا با توجه به اهمیت بحث بازارهای مالی در این کتاب سعی شده با استفاده از مقالات مختلف، اثر آزاد سازی مالی و سرکوب مالی را بر شاخص های مختلف کلان اقتصادی بررسی نماید که در این جا به طور خلاصه به برخی از مقالات پرداخته می شود :

در مقاله "آزادسازی مالی و رابطه بین تأمین مالی و رشد" اثر فیلیپ آرتیس، به رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورها اشاره شده و در ابتدا با رویکردی تاریخی به تبیین آزادسازی مالی پرداخته شده است. در ادامه نظریه ها و دلالت های سیاستی آزادسازی مالی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و به مشکلات آزادسازی مالی اشاره می شود. در ادامه با طرح موضوعات مرتبط با آزادسازی مالی، به سراغ نتیجه گیری می رود و به تبیین نظرات اندیشمندان در خصوص آزادسازی مالی می پردازد .

در مقاله "اصلاحات مالی و آزادسازی" اثر ج.کتانی و د.کاوالو به محدودیت ها و مقررات مالی می پردازد و اثری که این محدودیت ها و مقررات می توانند بر سیاست های مالی و در نهایت بر توسعه اقتصادی داشته باشند. در ادامه مطالعات تجربی در خصوص اصلاحات مالی و سرکوب مالی مورد بررسی قرار می­گیرد و در خصوص اثرات آزادسازی داخلی، اطلاعات ناقص، مخاطره اخلاقی، نرخ های بهره و نظارت بر بانک ها مباحثی را مطرح می کند و در نهایت در خصوص رابطه بین سیاست های مالی و رشد اقتصادی نتیجه می گیرد و به نقش نهادهای غیر اقتصادی در این رابطه اشاره می کند .

درمقاله "آزادسازی مالی یا سرکوب مالی" اثر جیمز آگ در خصوص آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه بحث شده و از نتایج نه چندان مناسب آن سخن به میان آمده است. در این مقاله در خصوص منافع و هزینه های آزادسازی مالی بحث شده و بیان می کند که اثربخشی برنامه های اصلاحی، بستگی به قدرت و قوت سیاست های بخش مالی دارد. در این مقاله طبق بررسی ها مشخص شده که افزایش ذخیره قانونی اثر معکوس و کنترل نرخ بهره، محدودیت نقدینگی و برنامه های اعتباری اثر مثبت بر توسعه سیستم مالی دارد. در وجوه شاخص از کجا آمده است؟ نهایت این نتیجه حاصل شده برخی از محدویت های سیستم مالی به بهبود توسعه مالی کمک می کند .

در مقاله "بی ثباتی رشد و سرکوب مالی: تجربه سری زمانی هند" اثر جیمز آگ به بررسی نوسانات مصرف در هند پرداخته شده و در پی آزمون نمودن بی ثباتی وجوه شاخص از کجا آمده است؟ اقتصادی و رشد اقتصادی است و در این مورد، سرکوب مالی و بی ثباتی در مصرف خصوصی را مورد توجه قرار می دهد. نتیجه نهایی در این تحقیق این است که سرکوب مالی با بی ثباتی در مصرف، کمتر مرتبط است. تحلیل حاضر بیانگر این است که زمانی آزادسازی مالی می تواند بی ثباتی مصرف را کاهش دهد که هند به اندازه کافی آزاد شده باشد .

در مقاله "مالی، رشد و نوسانات" اثر یان، رابطه توسعه مالی، رشد اقتصادی و نوسانات رشد از ۸۱ کشور در دوره زمانی ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۰ در قالب مدل PANEL VAR بررسی می شود و علیت گرنجری مثبت بین توسعه مالی و نوسانات اقتصادی را کشف می کند. طبق این تحقیق، توسعه مالی برای کشورهایی مفید است که در مرحله اول صنعتی شدن هستند. علاوه بر این برخی از ویژگی ها و فاکتورهای ساختاری محیط اقتصادی خاص هر کشور نظیر درجه تمرکز بانکداری و محیط قانونی، نیز در علیت توسعه مالیو رشد و نوسانات اقتصادی مهم و اثرگذار است .

در مقاله "نقش عوامل مالی در توسعه اقتصادی" اثر ر. دوربنوش و ا. رینوسو آمده که عوامل مالی در توسعه اقتصادی کشورها نقش مهم و اثرگذاری دارند که در نقاط مختلف جهان، نقش هر یک متفاوت می باشد. در آسیا نقش بازارهای مالی سرکوب نشده در تخصیص سرمایه گذاری ها نقش اساسی دارند در حالی که در آمریکای لاتین، نقش تأمین مالی تورمی یعنی استفاده از کسری بودجه برای افزایش رشد اقتصادی بسیار مهم است. در این تحقیق در خصوص این دو رویکرد بحث می شود. در نهایت این نتیجه حاصل شده که در بین روش های تامین مالی، استفاده از روش کسری بودجه، تورم های شدید ایجاد می کند. آزادسازی مالی نیز در مواردی که وضعیت مالی نامناسب است، می تواند باعث شتاب در تورم و بی ثباتی شود .

پیش بینی بورس هفته / 3 سیگنال مثبت به بازار سهام

به گزارش اکوایران، شاخص کل بورس در هفته گذشته روند صعودی داشت و به کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی برگشت. در اولین روز هفته شاخص کل 29 هزار و 608 واحد صعود کرد و روز یکشنبه شاخص رشد 25 هزار و 578 واحدی داشت. روز دوشنبه شاخص 10 هزار و 22 واحد بالا آمد و روز سه‌شنبه کمترین رشد هفته را تجربه کرد. شاخص کل در این روز با افزایش 6 هزار و 681 واحدی پس از یک هفته به کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی بازگشت. اما در آخرین روز کاری هفته اخیر روند صعودی شاخص متوقف شد و 26 واحد پائین آمد، آیا روند صعودی بورس به پایان رسیده است؟ عوامل بنیادی و غیربنیادی تاثیرگذار بر بازار سهام چه پیامی به سهام‌داران می‌دهند؟

پیش بینی بورس هفته / 3 سیگنال مثبت به بازار سهام14بازدهی مثبت بورس

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 71 هزار و 840 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 5.8 درصد شد.

همانند شاخص کل، در هفته اخیر شاخص کل هم‌وزن نیز صعود کرد در 4 روز ابتدایی هفته روند صعودی داشت. اما روز چهارشنبه که شاخص کل افت کرد، شاخص هم وزن نیز 251 واحد افت کرد و به رقم 333 هزار و 28 واحد رسید. شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 14 هزار و 272 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت 4.5 درصدی را ثبت کرد.

پیش بینی بورس هفته / 3 سیگنال مثبت به بازار سهام8

پیش بینی بورس هفته

در هفته اخیر، بورس پس از 4 هفته صعود کرد. پس از مصوبه ستاد اقتصادی دولت شوک مثبتی به بازار وارد شد و شاهد صعود شاخص بورس در 5 روز پیاپی بودیم. با این حال اما و اگرهایی درباره مصوبات ستاد اقتصادی موجب شد که روند صعودی بورس رفته رفته کمرنگ‌تر شود و نرخ رشد شاخص نزولی باشد یا به بیان بهتر روند شاخص صعودی کاهنده شود. ستاد اقتصادی دولت دو مصوبه حمایت از بازار سرمایه داشت که اولی 10 بند و دومی 5 بند داشت. تعلل دولت در ارسال اصلاحیه لایحه بودجه 1401 این نگرانی را ایجاد کرد که دولت تنها در پی شوک دادن به بورس بوده و قصد ندارد اصلاحیه را به مجلس ارسال کند.

رئیسی بورس را سرکار گذاشت؟ مقایسه دو مصوبه حمایتی دولت

در نهایت روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف اصلاحات انجام شده در برخی از بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

در این نامه سقف قیمت خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی و پالایشی قید شده است و نحوه انتشار اوراق بدهی در بازار از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه به این شرح آمده است: دولت موظف است جهت انتشار اوراق مالی اسلامی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه، بخشی از سهام متعلق به خود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس را با رعایت مقررات مربوط به توقیق اوراق بهادار در بازار سرمایه،‌به مدت سه سال نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توثیق کند. صندوق تثبیت بازار سرمایه، مجاز است نسبت به انتشار اوراق اسلامی به پشتوانه سهام توثیق شده دولت اقدام نماید. سود اوراق مالی اسلامی منتشره توسط صندوق تثبیت، از محل منابع این صندوق، به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. تعداد،‌ نوع و نحوه ارزش‌گذاری سهام تعلق به دولت که به موجب این حکم در وثیقه قرار می‌گیرد.

در ادامه این نامه آمده است دولت مجاز است معادل ده درصد (۱۰%) از کل وجوه حاصل از عرضه اولیه هر سهم متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه در روز عرضه اولیه را (بعد از ایفای تعهد بودجه) به منظور انجام عملیات بازارگردانی همان سهم، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار کارسازی نماید.

ارسال اصلاحیه بودجه سیگنال مثبتی به بازار سهام می‌دهد. هرچند که این موارد باید مورد تایید و تصویب مجلس قرار بگیرد تا به قانون تبدیل شود، با این حال با توجه به ابلاغیه هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور برای اجرای بندهایی از مصوبه ستاد اقتصادی دولت، می‌توان انتظار داشت دست کم در کوتاه مدت شاهد رشد قیمت‌ها در بازار سهام باشیم. دیگر اقدام مثبت دولت تلاش برای کاهش حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان است که اقداماتی بازارگرایانه تلقی می‌شود و در تحلیل نهایی به سود بازار سهام است.

یک سیگنال مثبت دیگر برای بورسی‌ها رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها است. در روزهای اخیر قیمت نفت، روی، مس، سرب و آلومینیوم در بازارهای جهانی روند افزایشی داشته است.

با این وصف می‌توان گفت فعلا سیگنال‌ها به سمت صعود قیمت‌ها است. اما روندهای درونی بازار در روزهای پایانی هفته پیش نشان از تمایل به فروش و خروج سهام داران حقیقی داشت. در سه روز آخر هفته روند خروج پول حقیقی افزایشی بود و این رقم در روز چهارشنبه به 456 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در 8 روز کاری اخیر است. در دو روز پایانی هفته نیز ارزش مازاد تقاضا در پایان معاملات روزانه کاهش یافت و روز چهارشنبه به کمترین رقم در 6 روز اخیر رسید. بنابراین معاملات روز شنبه صحنه کشاکش روندهای درونی و سیگنال‌های بیرونی است.

وجوه شاخص از کجا آمده است؟

alpari mobile

برنامه معاملات فارکس انجام معاملات، خواندن تحلیل و واریز وجه به حساب، همه در یک برنامه و با همه دستگاه‌های همراه

alpari invest

راه حل مدرت برای سرمایه گذاری موثر فقط با یک کلیک. فرصت سرمایه گذاری در معاملات معامله‌گران با تجربه، بدون انجام معاملات مستقل، واریز و برداشت وجوه سریع. کنترل کامل روی سرمایه.

اخبار شرکت

126146_28102022

پایان ساعت تابستانی ۲۰۲۲

125876_29092022

تغییرات زمان‌بندی معاملات ما در روز 3 تا 5 اکتبر 2022

125538_25082022

تغییرات زمان‌بندی معاملات ما در روز 12 سپتامبر 2022

امروزه شرکت آلپاری یکی از بزرگترین بروکرهای بازار فارکس (Forex) در سراسر جهان است. با استفاده از تجربه بدست آمده در طول سالهای زیاد، ما به مشتریان خود از جمله از ایران طیف گسترده‌ای از خدمات با کیفیت و سرویس‌های نوین برای معاملات آنلاین در بازار Forex ارائه می‌دهیم. بیش از یک میلیون مشتری از سراسر جهان ازجمله شرکت آلپاری را به عنوان شرکت قابل اطمینان در زمینه سرویس دهی در بازار فارکس انتخاب کردند.

فارکس چیست (Forex)؟

در اواخر دهه 1970 میلادی، پس از آنکه بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به وابستگی ارز خود به دلار امریکا و طلا پایان دهند، بازار مبادلات ارز خارجی و یا بازار (FOReign EXchange) بوجود آمد و این باعث ایجاد یک بازار بین المللی شد که در آن تبادل ارز با نرخ آزاد انجام می‌شد. امروزه فارکس (Forex)، بزرگترین بازار مالی در جهان است. مهم نیست شما چه شهری را برای زندگی و یا مسافرت انتخاب کرده‌اید، لندن و یا هر شهر دیگر؛ تا زمانیکه به اینترنت، یک ترمینال تجاری (نرم افزار مخصوص برای تجارت در بازار فارکس) و یک حساب در یک بروکر بازار فارکس دسترسی دارید، تمامی ابزارها و فرصت ها در بازار فارکس در دسترس شماست.

معامله‌گران چه کسانی هستند؟

معامله‌گران - افرادی هستند که در بازار فارکس معامله می‌کنند. تلاش می‌کنند پیش بینی کنند که نرخ ارز در چه جهتی تغییر خواهد کرد و معاملات خرید و یا فروش انجام می‌دهند. در نتیجه آنها با خرید ارز با قیمت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار فارکس (Forex) درآمد کسب می‌کنند. معامله‌گران هنگام تصمیم گیری تمامی عوامل مؤثر در تغییر روند نرخ ها را تجزیه و تحلیل می‌‌کنند. در بازار فارکس شما می‌توانید هم از طریق کاهش قیمت ارز و هم از طریق افزایش آن درآمد کسب کنید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

ما به مبتدیان که اولین قدم‌های خود را در بازار Forex بر می‌دارند توصیه می‌کنیم از دوره‌های آموزشی ما استفاده کنند. با استفاده از دوره‌های آموزشی شما نه تنها اطلاعات اساسی در مورد بازار ارز (Foreign Exchange) بدست می‌آورید، بلکه از تکرار اشتباهات رایج برای معامله گران مبتدی جلوگیری خواهید کرد.

در موسسه آموزشی تجارت آلپاری شما نه تنها اطلاعات تئوری بدست می‌آورید، بلکه یاد می‌گیرید از این اطلاعات در معاملات در بازار Forex استفاده کنید. علاوه بر این شما با Money Management، چگونه احساسات خود را کنترل کنید، مزایای معاملات خودکار در بازار فارکس و خیل موارد دیگر آشنا خواهید شد. دوره‌های آموزشی را می‌توانید به صورت آنلاین از هر نقطه جهان بگذرانید.

سرویس‌های تجزیه و تحلیل مالی روزانه، اخبار و ایده‌های تجاری آماده و همچنین خدمات تجزیه و تحلیل رایگان در سایت آلپاری به شما کمک خواهند کرد برای معامله در بازار فارکس تصمیمات صحیحی بگیرید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

اگر شما تا بحال در بازار فارکس کار نکرده اید، شما می‌توانید از ایران با استفاده از حساب‌های آموزشی و وجه مجازی با تمام امکانات بازار ارز Forex آشنا شوید. با این روش شما می‌توانید بازار Forex را از «داخل» یاد بگیرید و استراتژی معاملات خود را طراحی کنید. استراتژی‌های آماده برای معاملات کار معامله‌گران مبتدی در بازار فارکس را آسان می‌سازد. شما همیشه می‌توانید از راه حل‌های آماده استفاده کنید و با نظرات تریدرها در مورد این راه حل‌ها آشنا شوید.

پس از افتتاح حساب – آموزشی و یا تجاری – شما باید نرم افزار تخصصی – ترمینال تجاری که در آن شما در بازار فارکس کار خواهید کرد را دانلود کنید. در این نرم افزار شما می‌توانید نرخ تبدیل ارز را پیگیری کرده معامله باز کرده و ببندید و اخبار مالی را پیگیری کنید. برای آسان سازی کار هم ترمینال‌ها برای کامپیوتر و هم برای موبایل ارائه می‌شوند.

شما می‌توانید کار در بازار ارز Forex را با آلپاری با هرمقدار بودجه در حساب شروع کنید. اگر شما می خواهید کار با حساب‌های تجاری را با ریسک کم امتحان کنید. به حساب nano.mt4 که ارز پایه آنها سنت دلار امریکا و سنت یورو می‌باشد، توجه کنید.

آخرین وضعیت تورم، نرخ ارز، مسکن و نقدینگی منتشر شد

آخرین وضعیت تورم، نرخ ارز، مسکن و نقدینگی منتشر شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۰ درصد) به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: بانک مرکزی در سال‌های اخیر و در راستای اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات، ارائه اطلاعات و گزارش به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
بررسی وضعیت تورم

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در شهریورماه سال جاری با ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۲.۴ درصد) به ۲.۶ درصد رسید. تورم‌های نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه سال جاری نیز به‌ترتیب ارقام ۴۴.۹ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به مردادماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۹ و ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در شهریورماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" با ۰.۵ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱.۹ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در همین مقطع همچنان با روند کاهشی همراه بوده و با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۳.۹ درصد رسید. بررسی تحولات تورم وجوه شاخص از کجا آمده است؟ ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی‌ها" و "غیرخوراکی‌ها" موید افزایش تورم ماهانه اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است؛ به‌طوریکه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۱.۳ واحد درصد افزایش نسبت به مرداد و ثبت تورم ماهانه ۲.۱ درصدی، سهمی معادل ۰.۸ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۶ درصد) در شهریورماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

تحولات شاخص خدمت نیز حاکی از آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحولات شاخص‌های خدمت در گروه" مسکن و خدمات ساختمانی" و "بهداشت و درمان" بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه‌ از تورم ماهیانه خدمت در شهریورماه سال جاری (۳.۹ درصد) به ترتیب ۳.۰ و ۰.۳ واحد درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ایران، طی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۴.۳ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۱۳.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۶.۰ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدوداً ۱۳.۲ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

تحولات نرخ ارز

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در شهریور ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۸.۵ هزار ریال بود که نسبت به مرداد ماه معادل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۳.۴ هزار ریال بود که حاکی از کاهش ۰.۸ درصدی آن در مقایسه با مرداد ماه است. در بازار غیررسمی نیز متوسط نرخ دلار در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن با کاهش همراه بود.
اوضاع مسکن و نرخ سود بین بانکی

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۶.۳ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی شهریورماه ۴.۹ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در شهریورماه نشانگر کاهشی نسبی در حجم معاملات و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها و به تبع آن افزایش ملایمی در نرخ بازار بود که از جمله دلایل آن می‌توان به افزایش حراج‌های اوراق دولتی (از ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال در مردادماه به ۲۰۰.۷ هزارمیلیارد ریال در شهریورماه) اشاره نمود؛ هرچند باید توجه داشت که علی‌رغم موارد عنوان شده، نرخ بازار بین بانکی کماکان در محدوده دالان از پیش تعیین شده قرار دارد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک، دو و سه ساله به‌ترتیب با ۰.۰۵ ، ۰.۴۵ و ۰.۸۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۱.۵۶ ، ۲۲.۵۰ و ۲۲.۳۷ درصد رسیده است. همچنین در این ماه منحنی بازده در تمامی سررسیدها (به استثناء سررسید ۱۸ تا ۲۴ ماهه) نسبت به وجوه شاخص از کجا آمده است؟ دوماه گذشته در سطحی پایین‌تر قرار گرفته است. کاهش نرخ‌های بازده در شهریورماه به دلایلی نظیر ثبات نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازارهای موازی، رکود حاکم بر بازار سهام و تداوم روند نزولی شاخص کل، عدم عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی و سررسید شدن برخی از نمادهای این اوراق مربوط است که موجب تقویت تقاضا و کاهش نرخهای بازده در سررسیدهای مختلف شده است.

اوضاع نقدینگی

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱(معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد وجوه شاخص از کجا آمده است؟ متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۰ درصد) به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهی­های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور­ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۹۰۷.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۴.۴ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۳.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

طبق این گزارش، در شهریورماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۷۰.۰، ۶۸۴.۹، ۶۸۵ و ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۷۲۱.۶ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).

استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۷۲۳.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه ۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده است).
در شهریورماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعا مبلغ ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، ۱۲۰.۷ هزار میلیارد ریال طی پنج مرحله حراج توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران و مبلغ ۸۰.۰ هزار میلیارد ریال در دو مرحله پذیره نویسی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.